Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Francuski rekonesans
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Start do Francji planujemy z miejscowo?ci O?no Lubuskie - 30 km od przej?cia granicznego w ?wiecku. Jest tu niewielki kemping nad jeziorem. Nie chce si? nam rozbija? namiotu po ca?ym dniu jazdy z E?ku i wynajmujemy domek kempingowy. Nazajutrz wstajemy cokolwiek pó?no, gdy? mo?emy wyruszy? na granic? dopiero ko?o 9.

Granic? przekraczamy szybko - tylko 15 minut czekania. Przed nami oko?o 1100 km jazdy do francuskiego miasteczka Sedan. Za granic? mamy ju? autostrad?. Pierwsze kilkana?cie kilometrów to ci?g?e przebudowy drogi, zmiana organizacji ruchu, zw??enia jezdni itp. Ale wkrótce mamy je za sob?, a przed nami prosta droga do Hanoweru. Tak zasugerowa?em si? tym Hanowerem, ?e przegapi?em zjazd na w?a?ciw? autostrad?. Po drodze by? zjazd na Magdeburg, a ja my?la?em, ?e to kierunek Lipsk. Jedziemy wi?c na Lipsk, bo nie ma jak zawróci?. Po paru kilometrach jest zjazd na prawo w kierunku Fichtenwalde. Zerkamy na map?. T?dy mo?na dosta? si? skrótem na w?a?ciw? autostrad?. Skrót okazuje si? ca?kiem nieop?acalny. Kr?t?, w?sk? tras? d?ugo?ci oko?o 20 km pokonujemy w nieca?? godzin?. Ju? zaczynam si? zastanawia?, czy dzi? dojedziemy do Sedanu, czy te? b?dziemy musieli zatrzyma? si? na nocleg w Niemczech. Przed Hanowerem jeszcze korek - znowu kilkana?cie minut straty. Za miastem ju? lu?niej. Gdy min?li?my Zag??bie Ruhry, zrobi?o si? ca?kiem lu?no, a na autostradach Belgii - nawet pusto. Za Liege zje?d?amy z autostrady wiod?cej do Luksemburga i drog? szybkiego ruchu (a wi?c nieco gorsz? od autostrady) doje?d?amy do Sedanu. Teren jest bardzo pofa?dowany. To Ardenny - miejsce ci??kich walk w czasie II wojny ?wiatowej. Jest ko?o godz. 21.

Sedan - twierdza
Sedan

Jak znale?? kemping? Przy drodze nigdzie nie ma ?ywej duszy. Wybieramy na chybi?-trafi? zjazd w kierunku Sedan-chateau (zamek), s?dz?c, ?e gdzie? w pobli?u b?dzie kemping. Przyznam, ?e cho? i ja, i ?ona mówimy po niemiecku i angielsku, to przed wyjazdem stara?em nauczy? si? troch? francuskiego. Przerobi?em oko?o 15 lekcji z podr?cznika dla pocz?tkuj?cych, zwracaj?c szczególn? uwag? na liczebniki, które Francuzi niemo?ebnie komplikuj?. W mie?cie s? ju? ludzie, cho? mimo wczesnej pory wygl?da ono pustawo. Zasi?gam j?zyka i szybko znajdujemy drog? do kempingu. Kemping znajduje si? nad rzek? Moz?, tu? przy przystani jachtowej. Cena zaskakuj?co niska jak na Francj? - 45 franków za namiot, samochód i 2 osoby (jest rok 1997).

Na drugi dzie? zwiedzanie Sedanu. To miasto wielko?ci E?ku. W centrum pomnik z I wojny ?wiatowej, ko?o merostwa pomnik bohaterów wojny niemiecko-francuskiej z 1870 roku. Chateau okazuje si? by? twierdz? ogromnych rozmiarów, wysok? na kilkana?cie metrów, o grubych i ponurych murach. To jedna z szeregu twierdz broni?cych Francj? od wschodu. Dzi? znajduje si? w niej muzeum historyczne. Dziedziniec jest przygotowany do ró?nych imprez masowych, jest scena, nag?o?nienie. Obchodzimy dooko?a mury, ogl?damy poro?ni?te dzikim winem wyrwy w umocnieniach, pochodz?ce chyba jeszcze z 1870 roku.

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Europa z biletem Interail Wej?cie na Mont Blanc Korsyka - dzika wyspa   Pozostałe...
Tego autora: Z pr?dem U?y Hiszpania S?owacja i Czechy   Pozostałe...

Opracowanie: Henryk Kupiec
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2000-04-01