Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Hiszpania
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Czas: wyjazd z Polski 16 kwietnia, powrót - 4 maja. ?rodek lokomocji: fiat Seicento. Podró?ujemy we dwójk? z ?on?, licz?c g?ównie na kempingi. Koszt wyjazdu 1100 euro, w tym benzyna oko?o 270 euro, op?aty za autostrady (Francja i Hiszpania) - 190 euro, noclegi 350 euro, reszta na jedzenie i ró?ne wst?py. Zabieramy zapas prowiantu w postaci gotowych da? i konserw.

Przejazd do Hiszpanii rozk?adamy na 3 dni (z powrotem podobnie).

1 dzie?: przejazd przez Polsk? E?k - Boles?awiec (oko?o 700 km). Podró?uj?c na zachód zwykle zatrzymujemy si? w hotelu Prnjavor w Boles?awcu za miastem, przy drodze na Zgorzelec (130 z? ??cznie ze ?niadaniem, strze?ony parking).

2 dzie?: Boles?awiec - Dommartin przed Bourg en Bresse (1173 km), nocleg w hotelu przy autostradzie za 41 euro.

3 dzie?: Dommartin - Roses - Costa Brava (664 km).

Dolmen
Roses

Zatrzymujemy si? na kempingu Joncar Mar (15 euro - zawsze podaj? cen? za 2 osoby + namiot + samochód) 150 metrów od pla?y. Wype?niony prawie do ostatniego miejsca, a dlatego, ?e inne kempingi w tej miejscowo?ci s? jeszcze nieczynne. Chcemy tu przeczeka? ?wi?ta Wielkanocne. Urz?dy pa?stwowe s? pozamykane, ale czynne markety, restauracje, bary oraz ksi?garnia, w której natychmiast kupujemy map? okolicy (7,85 euro) w skali 1:25000, a wi?c dobr? do w?drówek.

Roses to niewielkie miasto (oko?o 10000 mieszka?ców). G?ówny deptak, którym nawet teraz przewalaj? si? t?umy turystów, ci?gnie si? wzd?u? czterokilometrowej pla?y a? do kana?u za Santa Margarita (dzielnica g?ównie hotelowa). Tylko nieliczni próbuj? si? k?pa?, ale woda jest jeszcze zbyt zimna. Nie przeszkadza to amatorom jazdy na skuterach wodnych lub na nartach wodnych, ci?gni?tych przez spadochron, u?yty w charakterze latawca.

W starej cz??ci miasta jest do zwiedzania stara, ?redniowieczna cytadela. Zosta?y g?ównie mury, ko?ció? Santa Maria, ruiny koszar i arsena?u. Wst?p wolny. Na mokrad?ach w pobli?u Roses utworzono Parc Natural dels Aiguamolls de l'Emporda. Daleko mu jednak do naszych parków np. Biebrza?skiego. Cz??? obszaru zamieniono w pastwiska, w pola uprawne, a nawet dzia?ki budowlane. W?dkarze wje?d?aj? samochodami w sam ?rodek parku.

Ciekawsza okaza?a si? wycieczka w góry, szlakiem opisanym cz??ciowo w internecie (www.rosenet.com/roses). Przez dzielnic? Els Grecs, carrer Pitagoras, carrer Homer, ko?o hotelu Greco, dochodzi si? do oznakowanej ?cie?ki historycznej. Ko?o dwóch starych d?bów korkowych i zabytkowej pinii jest dolmen (komora grzebalna) datowany na 3200 p.n.e. Dalej s? inne dolmeny i menhiry, a znakowana ?cie?ka prowadzi coraz wy?ej do Puig d'en Mares. Pi?kne widoki na zatok? Roses, wiejskie zagrody i góry, kolorowe od kwiatów o tej porze roku. Od Puig d'en Mares dochodzimy poln? drog? do la Tomba del Generali i st?d dró?k?, zaznaczon? na mapie, do Montjoi. Jest to ma?a miejscowo??, kilka domów, sklep, jaki? o?rodek wypoczynkowy i 200 m pla?y.

Mo?na i?? jeszcze dalej do Cap de Norfeu z wie?? obserwacyjn?, ale my ju? wracamy do Roses szlakiem GR 92. Bardzo ?adna trasa, ca?y czas wzd?u? urwistego, wysokiego (do 80 m) i skalistego brzegu. Po drodze jest przyl?dek Punta Falconera z dobrze zachowanymi stanowiskami dzia? na niedost?pnym z morza urwisku (czy port Roses by? taki wa?ny?). Mijamy dwie wi?ksze zatoki z pi?knymi piaszczystymi pla?ami (l'Almadrawa i Canyelles Petites), obudowane licznymi willami. Tu ju? opalanie si? idzie na ca?ego, bo miejsca bardziej zaciszne. Ten szlak jest bardziej ucz?szczany ni? ?cie?ka przez góry.

 1 2 3 4 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Kanary Europa z biletem Interail Wulkaniczna Teneryfa   Pozostałe...
Tego autora: Z pr?dem U?y S?owacja i Czechy Norwegia i troch? Szwecji   Pozostałe...

Opracowanie: Henryk Kupiec
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-07-22