Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
W kolebce ludzko?ci - Etiopia i Kenia
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Droga do Bahar Dar
Afryka - te s?owo powoduje chyba u ka?dego, kogo interesuj? podró?e, mocniejsze bicie serca. Podobnie i ja od d?u?szego czasu chcia?em tam pojecha?. Ale konkretyzacja marze? nast?pi?a nie w wyniku jakiego? planu, ale w?a?ciwie by?a dzie?em przypadku. Na li?cie dyskusyjnej Travelbitu zobaczy?em og?oszenie Janka, który szuka? ch?tnych do wyjazdu do Etiopii. Odpisa?em, zacz?li?my korespondencj?, coraz bardziej przekonywa?em si? do tego wyjazdu. Gdy zacz?li?my poszukiwa? taniego biletu lotniczego, okaza?o si?, ?e chyba najlepsz? ofert? ma KLM. A w cen? wliczony by? stop-over w Nairobi. Postanowili?my wykorzysta? t? okazj? i zobaczy? Keni?. Bilet zakupili?my w mi?ym i kompetentnym biurze 5MS. Przelot Etiopia - Kenia mia? by? tylko wariantem awaryjnym, chcieli?my przejecha? t? tras? l?dem. Wysz?o niestety inaczej.

Jednocze?nie za?atwiali?my wiz? etiopsk?. Janek próbowa? otrzyma? j? w ambasadzie w Berlinie. Jednak?e okaza?o si?, ?e Polska podlega pod ambasad? w Moskwie i z Berlina i tak wy?l? wszystkie papiery do Moskwy. Zacz?li?my wi?c dzwoni? tam?e. Okaza?o si?, ?e personel jest bardzo mi?y (oddzwaniali nawet do mnie na komórk?) i wystawi nam promes?, na podstawie której bez problemu dostaniemy wiz? na lotnisku w Addis Abebie. ?ycie okaza?o si? mniej przyjemne - mo?na przeczyta? o tym w mojej relacji. Promesa przyda?a si? w ka?dym razie na lotniskach (na lotnisku w Nairobi urz?dniczka powiedzia?a nawet, ?e ma nadziej?, ?e jest ona prawdziwa i spyta?a, czy wiemy co nas czeka w przeciwnym przypadku). Czyta?em, ?e obecnie wiz? mo?na dosta? na lotnisku bez promesy.

Wiz? kenijsk? dostaje si? szybko i bez problemów na lotnisku w Nairobi, chocia? pani w ambasadzie Kenii w Addis Abebie twierdzi?a co innego.

Promesa
Etiopia

Z Ok?cia wylecieli?my rano 22.10.2001. Poniewa? by?o stosunkowo nied?ugo po zamachach w USA by?em na lotnisku ju? 2 godziny przed odlotem samolotu (6:40). Jak si? okaza?o zupe?nie niepotrzebnie. Zaostrzone kontrole zwi?kszy?y kolejki, ale nie a? tak.... Pan z linii lotniczych (KLM) chcia? zobaczy? nasze wizy. Na szcz??cie wystarczy?a mu promesa. Po przesiadce w Amsterdamie wylecieli?my do Nairobi. Lot przebieg? spokojnie i ju? wieczorem byli?my na miejscu. Lot do Addis mamy rano. Mo?emy wyj?? do miasta (i zap?aci? za wiz? tranzytow?) lub przeczeka? noc na lotnisku. Wybieramy to drugie rozwi?zanie. Jednak plecaki mo?na odebra? dopiero po przej?ciu przez kontrol? paszportow?... Na szcz??cie mi?y pan z biura transferowego KLM przynosi je nam. W "transit longue" sp?dzamy ca?? noc. Jeste?my jedynymi bia?ymi. Warunki by?yby ca?kiem zno?nie, gdyby tylko na mi?dzynarodowym lotnisku nie zabrak?o wody (ubikacja w zwi?zku z tym zosta?a zamkni?ta, a jedyna czynna by?a w do?? op?akanym stanie). Na szcz??cie rano jest woda!!! Mo?na si? nawet wyk?pa?. Po porannej toalecie ruszamy z plecakami do stosownego wyj?cia. Czekaj?c na wylot mamy okazj? obserwowa? bardzo ciekawych ludzi. Do samolotu idziemy schodami na p?yt? lotniska i tam dopiero oddajemy nasze baga?e. Dwugodzinny lot (w towarzystwie mi?dzy innymi misjonarzy Ko?cio?a Dnia Ostatniego) przebiega bardzo spokojnie - mamy okazj? obejrze? Etiopi? z góry.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Droga przez malari? Afryka Wschodnia Ostatnie wielkie safari XX wieku   Pozostałe...
Tego autora: ?ladami Stasia i Nel Weekend we Lwowie Weekend we Lwowie   Pozostałe...

Opracowanie: Jacek ?och

Autor zaprasza na stronę: http://jzoch.prv.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2002-05-29