Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Weekend we Lwowie
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Rynek z wie?y ratusza
Ju? od jakiego? czasu chcia?em zobaczy? Ukrain?. Planowa?em nawet tygodniowy wyjazd w czasie d?ugiego weekendu w maju 2002 roku. Jednak nic z tego nie wysz?o. Korzystaj?c z dodatkowego dnia wolnego, postanowi?em zobaczy? chocia? Lwów. W ciep?y sierpniowy czwartek, 22.08.2002, o godzinie 22.00 wsiadam do autobusu rejsowego Warszawa - Lwów. Mia?em ju? wcze?niej wykupiony bilet za 76,50 z?. Dworzec PKS Warszawa Stadion o tej porze raczej nie wygl?da zach?caj?co, ale wszystko posz?o g?adko.

Lwy przed baszt? prochow?
Trafi?em akurat na kurs obs?ugiwany przez Ukrai?ców i autobus marki Ikarus. By? on wype?niony jedynie w po?owie (jecha? z Warszawy Zachodniej), ale prawie ka?dy pasa?er zajmowa?, ze swoimi pakunkami, dwa miejsca. Ledwo znalaz?em miejsce i próbuj? zasn??. Niestety, po kilku godzinach jazdy z silnika zaczyna lecie? rozgrzane powietrze (...). Postój zdecydowanie poprawia sprawno?? pojazdu i mog? spa? prawie do samej granicy (znowu zaczyna lecie? rozgrzane powietrze). Po dojechaniu do przej?cia musz? ui?ci? z?odziejsk? "op?at? ekologiczn?" (1,5 z?). Pan pobieraj?cy pieni?dze jest niezbyt mi?y i wymieniamy kilka "uwag". Ca?a odprawa jest d?ugotrwa?a i wymaga wysiadania po stronie ukrai?skiej. Trwa to wszystko oko?o 2 godzin, potem jedziemy jeszcze kawa?ek i oko?o 7.00 jestem na miejscu.

Budynek opery
Wysiadam przy gmachu Opery. Id? do hotelu "Lviv". Nie ma jednak miejsc, mam zg?osi? si? oko?o po?udnia. Postanawiam pochodzi? po mie?cie. Niedaleko katedry zauwa?am ogródek, a w nim maszynk? "Nescafe" i postanawiam napi? si? kawy. Urz?dzenie chyba jednak nie dzia?a, bo pani proponuje mi "wariennoju". Jakie? jest moje zdziwienie, gdy pani gotuje wod? grza?k? w... s?oiku! Po wypiciu kawy chodz? troch? po bardzo ?adnej starówce, a potem id? na ?niadanie do McDonalda (o dziwo, otwierany dopiero o 8.00). Zestaw kosztuje 9,99 hr, a kawa 2,20. Wcze?niej wymieniam w kantorze pieni?dze po kursie 1USD=5,18hr. Widz? jeszcze, ?e kurs z?otówki to 1PLN=1,25hr.

 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia Ukraina 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek   Pozostałe...
Tego autora: ?ladami Stasia i Nel Weekend we Lwowie W kolebce ludzko?ci - Etiopia i Kenia   Pozostałe...

Opracowanie: Jacek ?och

Autor zaprasza na stronę: http://jzoch.prv.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2002-10-14