Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Przez Afryk? Zachodni?
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Wodospad
CASCADES D'ARKOWA

Wodospady po?o?one s? par? kilometrów od wioski Tomagbe. Wypisany na kartce w kratk? bilet kupuje si? za 1000 CFA od szefa wioski. Cena obejmuje przewodnika, który towarzyszy? mi w drodze do wodospadu. Przewodnik jest pomocny, gdy? wiod?ca do wodospadu ?cie?ka kilkakrotnie si? rozwidla. Ponadto trzeba przekroczy? strumie?, a dzi?ki jego plecom mo?na go pokona? such? stop?. Naj?ty w Badou tragarz nie by? niezb?dny, gdy? plecak mo?na by?o zostawi? w wiosce. ?cie?ka pocz?tkowo wiedzie przez pola uprawne, po czym szybko zanurza si? w g?sty las. Zanim dojdzie si? do g?ównego wodospadu (pó? godziny solidnego marszu) mija si? kilka mniejszych kaskad. W zale?no?ci od ?ród?a, wodospad ma 35-60 metrów wysoko?ci. Jest to niew?tpliwie jeden z najbardziej spektakularnych widoków w Togo. W drodze powrotnej do wioski przewodnik za??da? napiwku - stan??o na 1000 CFA.

Transport

Pi?tna?cie kilometrów dziel?ce Tomagbe od Badou pokona?em na piechot? - nie by?o ?adnego transportu. To w?a?nie tutaj mój tragarz zapracowa? na swoje 1500 CFA.

Voodoo
LOME

W stolicy Togo pojawi?em si? w ?rodku nocy. Jak przysta?o na stolic?, ruch by? jednak du?y - zatrzyma?em zemi-johna, który za 200 CFA zawióz? mnie do hotelu. Jest to maksymalna kwota za przejazd po mie?cie, krótsze odcinki kosztuj? od 100-150 CFA. Jad?c na bazar voodoo, kierowca motorka za??da? 1000 CFA, ale dosta? tylko 200. Za przejazd taksówk? (jako jedyny pasa?er) p?aci si? 500 CFA. Nast?pnego dnia pojecha?em zobaczy? bazar voodoo - Marché des Féticheurs. Same artefakty i fetysze s? ciekawe, lecz jest to w?a?ciwie muzeum, a nie oryginalny bazar. Jedynymi klientami, jakich widzia?em, byli dwaj inni tury?ci. Za mo?liwo?? robienia zdj?? trzeba zap?aci? "przewodnikowi", który dodatkowo opowie par? historyjek, zaprowadzi do kilku sza?asów, w których preparuje si? magiczne przedmioty i nieustannie b?dzie namawia?, by co? kupi?. Za us?ug? ??daj? kilku tysi?cy CFA, ale nikt mnie nie goni?, gdy da?em tylko 500. W Lomé budynki wy?sze od trzech pi?ter mo?na policzy? na palcach jednej r?ki (w tym okaza?y bank BTCI nieopodal hotelu Boulevard, gdzie wyj??em z bankomatu 70 000 CFA), wi?c miasto ma przyjemn? atmosfer?. Na lewo od hotelu, pó? kilometra dalej znajduje si? Le Point Cybercafe. Jako?? po??czenia jest zaskakuj?co dobra. Za dost?p do internetu p?aci si? 200/300/500 CFA za odpowiednio 15/30/60 minut.

Hôtel du Boulevard

Bura, klej?ca si? jedynka z wiatrakiem i komarami kosztuje 3000 CFA. W ?azience na korytarzu nie by?o wody, znalaz?em j? pi?tro ni?ej. Hotel ma trzy kondygnacje, mo?na wej?? na dach. Nieopodal hotelu jest bank, kafejka internetowa i par? miejsc z piwem i jedzeniem.

Knajpy

Kieruj?c si? w prawo od hotelu po stu metrach natrafiamy na bar Nelly's. Za porcj? ry?u z sosem i mi?sem zap?aci?em 1000 CFA. Piwo kosztuje tutaj od 250 (Pills) do 350 (EKU) CFA. Id?c par? kroków w drug? stron?, mo?na kupi? jedzenie bezpo?rednio na ulicy. Przyzwoite ?niadanie - omlet z bu?k? i herbat? - kosztuje 500 CFA.

Komunikacja

Bush-taxi do Beninu (Cotonou) odje?d?aj? z niewielkiego placu, na zachód od Grande Marché. Za niespe?na czterogodzinny przejazd zap?aci?em 3000 CFA. Granica w Hilla-Condji jest spokojna. Wystarczy wype?ni? kilka formularzy i ju? jeste?my w Beninie. Sprawdzaj? szczepienia na ?ó?t? febr?.


Do początku

Poprzednia strona
 ...3 4 5 6 7 8 9 10 11... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Spotkania z Afryk? Afryka - miejsca Afryka - ludzie   Pozostałe...
Tego autora: Przez chi?ski Hongkong na Filipiny Liban - zima '99 Kenia - Uganda - Tanzania

Opracowanie: Yaho de Ville

Autor zaprasza na stronę: http://www.yahodeville.com
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-12-07