Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Przez Afryk? Zachodni?
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Ceny

Bu?ka - 500 C; du?y chleb tostowy - 4000 C; woda 0,4 l w woreczku - 200 C; woda 0,5 l w woreczku - 250 C; woda Bonaqua 1,5 l - 3000 C; coca-cola - 1200 C; sok z guavy w butelce - 2850 C; tu?czyk w puszce - 4000 C; p?yta CD (orygina?) 35000 C.

AKRA

Przyjemne miasto, warto pokr?ci? si? po knajpach dla miejscowych w poszukiwaniu taniego piwa i pota?cówek, muzycznie króluje tu reggae. Najwi?ksze bazary w Akrze to Makola i Kaneshie. Ten drugi to po??czenie bazaru z motor-parkiem, tutaj cz??ciej mo?na spotka? przywieziony z prowincji koloryt. Makola w niedziel? jest niemrawa. Na bazarach jest problem z robieniem zdj??, kogo si? nie zapyta - odmawia. W niedziel? warto wpa?? do jakiej? chrze?cija?skiej ?wi?tyni - to, co si? tam wyprawia na mszach, jest po prostu nie do opisania. Naprzeciw knajpy White Bell jest nowocze?nie wygl?daj?ca kafejka internetowa, za pierwsze 15 minut p?aci si? 2500 C, za ka?de nast?pne - 2000. Albo mia?em pecha, albo maj? tam koszmarnie wolny transfer, strona Wirtualnej Polski otwiera?a mi si? oko?o 10 minut. Dzielnica Adabraka, w której znajdowa? si? mój hotel i opisane lokale, zda?a mi si? ca?kiem bezpieczna. Po zmroku, nawet gdy wysiad?a elektryczno??, rozgl?da?em si? po okolicy, nie czuj?c ?adnego zagro?enia (uwaga na przemykaj?ce pod nogami szczury).

Komunikacja

Tro-tro

Zasada jest bardzo prosta, zat?oczone minibusy je?d?? po linii prostej od ronda do ronda, tam zawracaj?. Cena za odcinek to 500 C. Jad?c do jakiego? punktu miasta, nale?y spojrze? na map? i zobaczy?, jakie po drodze s? ronda, potem stajemy po odpowiedniej stronie ulicy i nas?uchujemy, a? z otwartego tro-tro naganiacz b?dzie krzycza? "sirk! sirk!". W ?rodku mo?na si? dowiedzie?, czy przypadkiem tro-tro nie jedzie dalej. Je?li nie - wysiadamy na rondzie i kontynuujemy nast?pny etap podró?y. Jad?c do g?ównych w?z?ów komunikacyjnych, mo?na si? za?apa? na bezpo?redni transport z bardziej odleg?ych cz??ci miasta, np. jad?c do Kaneshie lub rond Danqah i Nkrumah. W odró?nieniu od minibusów mi?dzymiastowych, w Akrze za baga? si? nie p?aci.

Taksówka

Za kilkukilometrowy przejazd po mie?cie (np. z centrum do Ambasady Togo) p?aci si? 7000 C. Krótsze przeja?d?ki, tak oko?o kilometra, kosztuj? 4000 C. Kierowcy ??daj? czasami wi?cej, ale mo?na si? wyk?óci? o swoje. Nie ustalaj ceny przed kursem, kierowca domy?li si?, ?e nie znasz obowi?zuj?cej taryfy i b?dzie chcia? okantowa?.

Hotele

Trzy najta?sze opcje s? po?o?one niemal po s?siedzku w okolicy skrzy?owania Kojo Thompson Road i Castle Road. Jad?c z lotniska, staraj si? by? pierwszy - z tanimi miejscami mo?e by? krucho.

Date Hotel

Najta?sze miejsce, jakie znalaz?em. Przez trzy dni chodzi?em pyta?, czy zwolni?y si? jedynki za 25000 C, ale zawsze mia?em pecha. Zaj?te te? by?y dwójki za 40000.

Hotel de California

Sp?dzi?em tu par? dni, te? nie mieli jedynek (30000 C), ale mieli najta?sze dwójki za 40000 C. Pokój mia? wentylator, ale nie mia? gniazdek. ?azienka na korytarzu dorównuje klas? innym ?azienkom, jakie mo?na znale?? na ?wiecie w najta?szych hotelach. Rano nie ma wody, czasami równie? pr?du. Okno zabezpieczone moskitier?, ale komary wlatuj? przez drzwi. Hotel po?o?ony jest w dosy? ha?a?liwym miejscu. Przesiaduj?c na przyjemnym tarasie, mo?na zamówi? piwko lub zje?? ?niadanie (dwa tosty z herbat?), obie pozycje kosztuj? po 5000 C.

Crown Prince Hotel

Naprzeciw Hotelu de California, jedynki za 45000 C.

Nkrumah Memorial Hotel

Przy Kojo Thompson Road, by? zaznaczony w starym wydaniu LP jako jeden z ta?szych, teraz za jedynki ??daj? 66000 C.

Avenida Lodge Hotel

Trafi?em tu przez przypadek - taksówkarz si? pomyli?. Najta?szy pokój mieli za 21 USD.

Knajpy

?niadania, jak i wi?ksze posi?ki, mo?na zamawia? w hotelach, ale jest to to samo, co mo?na kupi? na ulicy za kilkakrotnie ni?sz? cen?. W przypadku piwa nie ma tak du?ej ró?nicy.

The Pub

Najlepsze miejsce do picia piwa i obserwowania okolicy. Wychodz?c z Hotelu de California, trzeba podej?? 200 metrów w lewo, The Pub jest bodaj na drugim skrzy?owaniu. Kuflowy Star kosztuje tutaj 3000 C, z butelki dwa tysi?ce wi?cej. W weekendy graj? dyskoteki, ale za wjazd trzeba zap?aci? 5000.

White Bell

Troch? bardziej na pó?noc, równie? w zasi?gu buta. Ceny s? takie same jak w "The Pub", ale brakuje atmosfery, mo?na za to zamówi? posi?ek.

YWCA Cafeteria

Nie specjalnie interesuj?ce miejsce, je?eli chodzi o otoczenie, ale kuchni? maj? wyborn?, np. olbrzymi talerz z ryb?, fasol? i sma?onymi bananami (potrawa nazywa?a si? Red Red) kosztuje tutaj 10000 C, cola - 1500, du?e piwko - 4500 C.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Spotkania z Afryk? Afryka - miejsca Afryka - ludzie   Pozostałe...
Tego autora: Przez chi?ski Hongkong na Filipiny Liban - zima '99 Kenia - Uganda - Tanzania

Opracowanie: Yaho de Ville

Autor zaprasza na stronę: http://www.yahodeville.com
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-12-07