Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Przez chi?ski Hongkong na Filipiny
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku


Wizy

Hongkong

Przy wje?dzie do Hongkongu wype?nia si? jedynie formularz, w którym jest mi?dzy innymi rubryka z nazw? hotelu (wystarczy wpisa? dowolny z przewodnika). Kopi? formularza nale?y zachowa? do wyjazdu, ale nie ma te? problemu, gdy si? go zgubi, mo?na go wype?ni? ponownie przy wyje?dzie. Otrzymana na granicy wiza wa?na jest przez dwa tygodnie i nic nie kosztuje.

Filipiny

Przy wje?dzie na Filipiny procedura jest bardzo podobna. Wiza jest wa?na przez 3 tygodnie i równie? nic nie kosztuje.


Chiny

W Hongkongu stosunkowo ?atwo jest uzyska? chi?sk? wiz?, mo?na równie? kupi? j? na granicy. Je?li sami za?atwiamy wiz? jednokrotn?, jednomiesi?czn?, zap?acimy za ni? oko?o 90 HK$ (potrzebne jest jedno zdj?cie).

Jest wiele biur podró?y, które za?atwiaj? wiz?, oczywi?cie nie za darmo; ceny zaczynaj? si? od 150 HK$. Poniewa? w Hongkongu by?em s?u?bowo, spraw? za?atwi?em w hotelu. Przy okazji okaza?o si?, ?e mój paszport, jeszcze z epoki PRL-u, nie "nadaje si?" na chi?sk? wiz?. Chi?skie w?adze wymagaj?, by wiza znalaz?a si? na ca?kowicie pustej stronie, a u mnie puste by?y tylko strony przeznaczone na zmiany i uzupe?nienia. Nie przypuszcza?em, ?e wyniknie z tego jaki? problem, gdy? stron takich w "starych" paszportach jest a? 10, a na po?owie z nich mia?em ju? wbite kilka wiz i do tej pory nikomu to nie przeszkadza?o. Nowy paszport w konsulacie kosztowa? mnie 730 HK$, a dwukrotna wiza chi?ska wa?na trzy miesi?ce i wyrobiona w 5 godzin kolejne 850 HK$. Dobrze, ?e nie z mojej kieszeni...


Bilety lotnicze i podatki

Bilet do Hongkongu z Warszawy przez Amsterdam (KLM) kosztowa? 730 USD. Nie wiem, czy jest to dobra cena, bo nie ja p?aci?em. Wszystkie podatki s? wliczone w cen?, na lotnisku w Hongkongu nie trzeba nic dop?aca?. Lot z Amsterdamu trwa oko?o 12 godzin.

Bilet z Hongkongu do Manili i z powrotem (Philippine Airlines) kosztowa? 289 USD. Podatek lotniskowy w Hongkongu wliczony w cen?. Na lotnisku w Manili przy wylocie nale?y op?aci? podatek w wysoko?ci 11 USD b?d? 550 P. Lot trwa oko?o 2 godzin.

Hongkong jest miejscem, gdzie mo?na si? rozejrze? za tanimi biletami. W czasie mojego pobytu w Hongkongu mo?na by?o kupi? nast?puj?ce przeloty (ceny w HK$ bez podatków, OW - One Way, RT - Return):

Auckland 3000 OW, 5200 RT; Bali 1480 OW; Bangkok 1170 OW, 1300 RT; D?akarta 1400 OW; Frankfurt 4400 RT; Johannesburg 5300 RT; Kathmandu 1700 OW; Kuala Lumpur 2200 RT; Londyn 2700 OW, 4400 RT; Melbourne 4300 RT; Pary? 3970 RT; Pekin 1700 OW, 1800 RT; Phuket 1900 OW; Sajgon 2370 RT; Seul 1950 RT; Szanghaj 1320 OW, 2580 RT; Singapur 1350 OW, 1500 RT; Sydney 2300 OW, 3770 RT; Taipei 1200 RT; Tokio 2200 OW, 2870 RT; USA-Wschód 3300 OW, 4870 RT; USA-Zachód 2700 OW, 3900 RT.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Tego autora: Przez Afryk? Zachodni? Liban - zima '99 Kenia - Uganda - Tanzania

Opracowanie: Yaho de Ville

Autor zaprasza na stronę: http://www.yahodeville.com
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-03-19