Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Przez Afryk? Zachodni?
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Komunikacja

Z Cape Coast jedzie si? godzin?, tro-tro kosztuje 1700 C. Wracaj?c trzeba ?apa? wszystko, co jedzie, ruch na drodze jest znikomy, a wi?kszo?? tro-tro jest ju? pe?na.

Baazaar
KUMASI

Stolica ludu Ashanti. Bardzo trudno jest tutaj robi? zdj?cia. Prawie nikt nie chce by? fotografowanym, ani te? nie chce, by robi? zdj?cia jego w?asno?ci. Bardzo ciekawy jest bazar, wkomponowany w zakr?t linii kolejowej. W banku Barclays jest bankomat, wyj??em z niego 40000 C, w kraju zdj?to mi z konta 24 z?ote.

Hotele

Presbyterian Guesthouse

Je?li masz namiot, to nie ma co si? zastanawia?. Maj? spokojny dziedziniec z drzewami daj?cymi du?o cienia. Jedynek nie mieli, dwójki oferowali za 30000 C.

Nurom

Jedynki za 20000, dwójki 25000 C. Pokoje s? dosy? czyste, podobnie jak ?azienka na korytarzu. Mia?em problemy z w??czaniem ?wiat?a, po interwencji dosta?em do pokoju drabin? i ilekro? chcia?em je zapali?, musia?em porusza? pod sufitem starterami. W?a?ciciel ma kuchni?, mo?na si? z nim dogada? i co? tam ugotowa?.

Komunikacja

Transport z Cape Coast ko?czy bieg na Asafo Motor Park, do centrum mo?na podej?? na piechot?. Transport do Akry odje?d?a z motor-parku na pó?noc od centrum, trzeba i?? za wskazówkami tubylców. Tro-tro do Akry (13000 C, 4 godz.) "odje?d?a" zwykle kilka na raz i trzeba wybra? ten, w którym jest najwi?cej ludzi. To, ?e wsiad?em do prawie pustego, bo chcia?em siedzie? z przodu, przyp?aci?em czterogodzinnym czekaniem na odjazd.

Krowy
KPANDU

Przyjecha?em tutaj pó?nym wieczorem, nast?pnego dnia mia?em jecha? do Togo. Okaza?o si? jednak, ?e transport za granic?, do Kpalime, jedzie przez Ho, a wi?c musia?em troch? wróci?. Ponadto sko?czy?a mi si? kasa i musia?em dokona? transakcji na czarnym rynku, a jedyny hotel (Lucky Hotel), jaki by? wymieniony w przewodniku, ju? dawno nie istnia?. Miasteczko po?o?one jest nieopodal jeziora Wolta, ale ?eby je zobaczy?, trzeba podjecha? pi?? kilometrów za miasto. W Kpandu pojawi?em si? przed pó?noc?. Za dojazd do hotelu, o którym nie mia?em zielonego poj?cia, gdzie jest i ile kosztuje, taksówkarz zdar? ze mnie 4000 C. Rano poszed?em wymieni? kas?, bank otwieraj? o 8.30, ale nie prowadz? wymiany. W przydro?nej budzie, po d?ugich targach za 10-dolarowy banknot dosta?em 50000 C.

First Class Hotel

Jedyny w miasteczku. Najta?sze jedynki kosztuj? 20000 C, ale wszystkie by?y zaj?te. Dwójki s? za 45000 C - w pokoju jest wentylator i ?azienka z prysznicem, ale ?eby by?a woda, trzeba poprosi? obs?ug?, ?eby j? na chwil? odkr?ci?a. W hotelu jest cicho jak w grobie.

Komunikacja

Bezpo?rednio z Kpandu do Kpalime w Togo je?d?? tylko taksówki. Jad?c tro-tro, najpierw trzeba dojecha? do Ho (6000 + 2000 C za baga?; 1,5 godz.), sk?d mo?na ju? z?apa? bezpo?redni transport przez granic? (7000 + 3000 za baga?). Droga jest kiepska, rozklekotanym pick-up'em jecha?em prawie 4 godziny. Posterunki Ghany i Togo oddalone s? od siebie o kilka kilometrów. Ruchu prawie nie ma. Po obu stronach trzeba wype?ni? formularze i zamieni? par? s?ów z mundurowymi. Urz?dnik z Ghany po raz pierwszy podczas tej wyprawy sprawdzi? mi szczepienie ?ó?tej febry. Po stronie Togo ?ó?ta ksi??eczka nie by?a ju? potrzebna, przeszukali za to mój plecak.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Spotkania z Afryk? Afryka - miejsca Afryka - ludzie   Pozostałe...
Tego autora: Przez chi?ski Hongkong na Filipiny Liban - zima '99 Kenia - Uganda - Tanzania

Opracowanie: Yaho de Ville

Autor zaprasza na stronę: http://www.yahodeville.com
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-12-07