Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Dwóch panów w Kambod?y
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Angkor Thom - Palac Phimenakas
Doprawdy nie wiem, od czego rozpocz?? opowie?? o Kambod?y? Wywo?uje ona tak wiele emocji i dostarcza mnóstwa wra?e?, ?e chyba najlepiej b?dzie opowiada? chronologicznie o ca?ej podró?y, czy mo?e lepiej powiedzie? "PRZYGODZIE"!

Angkor Thom - Preah Pithu
Pomys? wypadu powsta? z dwóch powodów: po pierwsze, w prasie malezyjskiej (mieszkamy tymczasowo w Malezji) znalaz?em og?oszenie, ?e tani przewo?nik Air Asia uruchamia loty do Phnom Penh i w zwi?zku z tym przez ca?y listopad 2005 r. ceny biletów obejmowa?y praktycznie tylko podatki (dwa bilety na trasie Kuala Lumpur - Phnom Penh - Kuala Lumpur, kupi?em za ok. 120 USD), a po drugie, mój syn osi?gn?? ju? taki wiek (ca?e 10 lat), ?e mogli?my sobie pozwoli? na samodzielny wypad, bez wi?kszych oporów Mamy.

Angkor Wat
Przygotowania do wyjazdu zacz?li?my robi? wkrótce po zakupieniu biletów, dobre dwa miesi?ce przed planowanym wylotem. Najpierw nabyli?my przewodnik, a potem zalecane przy podró?y do tego kraju niezb?dne (i jak si? te? okaza?o, zb?dne) wyposa?enie. Przede wszystkim, solidne plecaki, solidne sanda?y, zbiorniczki na wod? pitn? zak?adane na plecy (tzn. zbiorniki mieli?my zamiar kupi?, ale cena by?a istotnym argumentem u?atwiaj?cym podj?cie negatywnej decyzji), k?ódeczki do plecaków, szczelne torby wodoodporne na dokumenty, pasek na pieni?dze, tabletki do odka?ania wody, zestaw pierwszej pomocy (w tym strzykawki i igly jednorazowe) i nawet p?yn przeciw komarom oraz latarki. Do tego przewiewne ubrania, talk do cia?a i oczywi?cie map?! W trakcie studiowania praktycznych rad przewodnika, zwrócili?my uwag? na powtarzaj?ce si? ostrze?enia o pozostaj?cych w ziemi Kambod?y minach, co nie nastraja?o rado?nie. Na wszelki wypadek nie informowali?my Mamy zbyt szczegó?owo o schemacie trasy podró?y. Pomimo przygotowa?, na lotnisko dojechali?my prawie w ostatniej chwili i do samolotu wskoczyli?my przy zamykaj?cych si? drzwiach.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Tajlandia, Laos, Kambod?a Azja - relacja Kambod?a   Pozostałe...
Tego autora: Brunei - Bandar Seri Begawan Moje spotkania z Sulawesi (Celebes) Sumatra Zachodnia - kilka rad   Pozostałe...

Tekst i zdj?cia: Artur D?bkowski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2006-06-26