Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Sumatra Zachodnia - kilka rad
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Wie?a z zegarem z 1820 r w Bukittinggi
Kiedy jecha? i jak si? dosta?

Je?eli b?dziecie wybierali si? na Sumatr? Zachodni?, to najlepiej jecha? tam pod koniec pory suchej - sierpie?, wrzesie?. Nie ma wtedy zbyt wielu turystów, a drogi b?d? ju? naprawione po ostatniej porze deszczowej, która ko?czy si? na prze?omie kwietnia i maja. Ja zwiedza?em Minangkabau w sierpniu 2000 r.

Do Padangu mo?na dolecie? z D?akarty samolotem - ok. 220 USD w obie strony, lub dop?yn?? promem - 30 godzin, cena od 20 USD do 120 USD, w zale?no?ci od rodzaju kabiny (lub miejsca na pok?adzie). Najtaniej dojecha? autobusem - ok. 17-40 USD, ale podró? z D?akarty trwa od 36 do 48 godzin jazdy (w zale?no?ci od czasu oczekiwania na prom pomi?dzy Jaw? i Sumatr? i klasy autobusu).

Pieni?dze

Pieni?dze najlepiej wymieni? jeszcze w D?akarcie, gdy? w Padangu kurs wymiany jest do?? niski, a i kantory nie s? liczne. W Bukittingi pozostaje tylko wymiana w bankach pa?stwowych. Karty kredytowe przyjmowane s? w ka?dym hotelu, ale nie spuszczajcie ich z oczu!

Kurs wymiany dolara na rupi? indonezyjsk? (sierpie? 2000 r.) - 1 USD = 11.100 Rp.

Transport

Transport miejski w Padang i Bukittingi to przede wszystkim mikrobusy - cena za przejazd ok. 1000-5000 Rp., w zale?no?ci od trasy. Unikajcie pustych, gdy? po dojechaniu do celu kierowca i konduktor mog? uzna?, ?e w?a?nie wynaj?li?cie ich pojazd! Mo?na tak?e korzysta? z doro?ek - delman (cena ustalana w drodze negocjacji) i, oczywi?cie, taksówek, które s? wyposa?one w taksometry, ale nie zapomnijcie sprawdzi?, czy kierowca w??czy? licznik. Taksówki s? bardzo tanie - 3000 Rp. za z?amanie chor?giewki i 1500 Rp. za ka?dy kilometr.

Noclegi

Padang

- Hotel Bumi Minangkabau (Sedona) oferuje najwy?szy standard - spróbujcie negocjowa? cen? w recepcji lub w znajduj?cym si? w lobby biurze podró?y - w czterogwiazdkowych pokojach mo?na zatrzyma? si? za 30-50 USD (!)
- Pangeran's Beach Hotel (przy Jl. Juanda) - wysoki standard, przy pla?y, ceny jak wy?ej
- Natour Muara (Jl. Gereja No. 34) - ?redni standard, ceny 15-25 USD
- Hotele HangTuah, Tiga-Tiga, Cendrawasih (wszystkie przy Jl. Pemuda) oferuj? niski standard, ale ceny od 5-15 USD.

Bukittingi

- Benteng Hotel, Mountain View Hotel, Gallery Hotel, Merdeka Hotel - ?redni/niski standard, ceny 10-20 USD
- Hotel Asia - nowy hotel o ?rednim standardzie, ceny 8-20 USD (polecam!).

W ka?dym z hoteli domagajcie si? zni?ki, z regu?y udaje si? uzyska? 10-30%.

Kanion Harau
Jedzenie

W Padang gor?co polecam restauracj? Tanpa Nama (Jl. Rohana Kudus). Mo?ecie te? spróbowa? restauracyjek na kó?kach (warung) w okolicach bazaru Pasar Raya Natomiast w Bukittingi du?y wybór ró?nych potraw serwuj? Coffee Shops przy ulicy Jl. A. Yani. Dobre jedzenie regionalne w restauracyjce "Family" niedaleko od wej?cia do parku, w którym znajduje si? Fort de Knock.

Przy zamawianiu jedzenia sprawd?cie, czy serwowane jest piwo - najlepszy jest lokalny bintang. W wielu restauracyjkach z jedzeniem regionalnym w Bukittingi nie jest ono podawane ze wzgl?dów religijnych lub trzeba zamówi? wcze?niej, np. przed wieczornym posi?kiem (restauracja "Family"). Nie ma natomiast ?adnego problemu z piwem w Padangu.

S?ów kilka...

Przed wyjazdem w interior Indonezji spróbujcie opanowa? podstawowe zwroty w j?zyku indonezyjskim - angielski nie jest powszechnie znany i w wi?kszo?ci przypadków ogranicza si? do zwrotów "Yes" i "Hello Mister", u?ywanych przy ka?dej okazji.

Obyczaje

Przy podró?owaniu po Indonezji nie wolno:
- przyjmowa? lub podawa? czegokolwiek lew? r?k?
- porusza? si? w sk?pym odzieniu (zw?aszcza kobiety)
- opala? si? topless
- spo?ywa? alkoholu w miejscach publicznych
- wskazywa? czegokolwiek nog? lub wskazywa? osoby palcem wskazuj?cym (do wskazywania starajmy si? u?ywa? kciuka)
- je?? w miejscach publicznych podczas Ramadhanu.

Pami?tajmy, ?e Indonezja jest najwi?kszym krajem muzu?ma?skim na ?wiecie!

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Azjatycka przygoda Moje spotkania z Sulawesi (Celebes) Kartki z podró?y - Minangkabau, Sumatra Zachodnia   Pozostałe...
Tego autora: Dwóch panów w Kambod?y Brunei - Bandar Seri Begawan Moje spotkania z Sulawesi (Celebes)   Pozostałe...

Opracowanie: Artur D?bkowski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-06-25