Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
W podró?y do Wietnamu - przez Rosj?, Chiny i Laos
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Zamiast wst?pu...

Czas trwania podró?y:

lipiec i sierpie? 2001 roku.

Trasa:

Warszawa - Terespol - Brze?? - Moskwa - U?an-Ude - U?an Bator - Eriaan - Pekin - Lanzou - Golmud - Xining - Maduo - Yushu - Xiewu - Suiqu - Serxu - Maniganggo - Kanding - Leshan - Kunming - Mohan - Boten - Luang Prabang - Vientiane - Kaew Neua (Nham Phao) - Vingh - Hue - Hoi An - Nha Trang - Dalat - Sajgon - Moskwa - Warszawa.

Potrzebne dokumenty:

- Rosja - piecz?tka AB;
- Mongolia - wiza tranzytowa lub pobytowa;
- Chiny - wiza do za?atwienia na podstawie rezerwacji biletu lotniczego;
- Laos - wiza;
- Wietnam - wiza do za?atwienia w biurze podró?y na ul. Jana Paw?a II nr 43A (biuro prowadzone przez Wietnamczyka, doskonale mówi?cego po polsku). W tej chwili nie ma potrzeby podawania nazw przej?? granicznych.

Kursy walut:

- Bia?oru? 1USD = 1250 rubli bia?oruskich;
- Rosja 1USD = 28 rubli rosyjskich;
- Chiny 1USD = 8,08 yuana;
- Laos 1USD = 9400 kipów;
- Wietnam 1USD = 15000 dongów.

10 lipca, wtorek

Podró? moja zacz??a si? o 10.42 na dworcu Warszawa ?ródmie?cie. Poci?giem zwyk?ym za jedyne 9,80 z? dojecha?am do Terespola. Miasteczko opanowane jest przez Rosjan handluj?cych wódk?, spirytusem i papierosami. Dworzec jest nieprzyjemny i brudny. W kantorze na dole mo?na kupi? vouchery. I to bez problemu - 15 z? za miesi?c. Poci?g do Brze?cia odchodzi o 18.20, nale?y by? du?o wcze?niej, bo mog? by? k?opoty z wej?ciem do wagonu. Ja oraz grupa innych turystów mia?am problem. Po d?ugich pro?bach uda?o nam si? wsi???. Poci?g rosyjski jak z innej epoki -drewniane ?awki itp. Odprawa graniczna podobna do tej sprzed 20 lat. Nieprzyjemna, ci??ka atmosfera. Nikt nic nie mówi, wszyscy czekaj? na swoj? kolej. Przed nadej?ciem celników nale?y wype?ni? deklaracj?. Oczywi?cie, musz? wpisa? dok?adn? sum? pieni?dzy, któr? wioz? ze sob?. A tego jest troch?, poniewa? nie mam ?adnej karty p?atniczej ani te? czeków podró?nych. Na szcz??cie odprawa przebieg?a bez zak?óce?.

Podró? trwa?a 18 minut, z godzin? na postój. W Brze?ciu tempo, poniewa? poci?g do Moskwy odje?d?a ju? za 20 minut. W kasie nie ma kolejki, cinkciarze stoj? pod kas?, tak ?e od razu mo?na wymieni? dolary na odpowiedni? sum? rubli. Jest to bardzo praktyczne, inaczej nie ma szans na z?apanie tego poci?gu. Bilet z Brze?cia do Moskwy (kuszetka) kosztuje 25 USD. Trzeba zap?aci? 1 USD, czyli 28 rubli dodatkowo za po?ciel. Przedzia?y s? 4-osobowe, bardzo wygodne. Jest te? i Wars w wydaniu rosyjskim, gdzie mo?na wypi? zimne piwo i nie tylko. W ka?dym wagonie jest pojemnik z wrz?tkiem. Jest to bardzo praktyczne, zw?aszcza dla tych, którzy maj? ze sob? zupki w proszku, kaw?, herbat? itp. W nocy by?o bardzo duszno, a okna nie da?o si? otworzy?. Ca?y czas s?ysza?am stukot kó? i trzeszcz?ce podwozie poci?gu. Podró? trwa?a 12 godzin. Rzecz dziwna, ale w nocy toalety s? pozamykane, a przej?cia mi?dzy wagonami to istny horror.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Pod syberyjskim s?o?cem Tajlandia, Laos, Kambod?a Azja - relacja   Pozostałe...
Tej autorki: Z Teheranu do Afganistanu

Opracowanie: Ma?gorzata Maniecka
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2002-11-10