Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
U ?róde? Nilu B??kitnego
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

M??czy?ni z plemienia Wortia
Religia

ortodoksi - 51%, muzu?manie 33%.

Chrze?cijanie z muzu?manami ?yj? raczej w zgodzie. Szwajcar, który mieszka? w Etiopii 10 lat i traktuje j? jak drug? ojczyzn?, mówi?, ?e jedynym problemem by?a konieczno?? oddzielnego zapraszania na kolacj? przyjació?. Zazwyczaj zaprasza? wyznawców jednej albo drugiej religii, gdy? muzu?manie nie mog? je?? mi?sa ze zwierz?t zabitych z r?k chrze?cijan i odwrotnie.

J?zyk

Oficjalny - amharski, cho? jest mnóstwo j?zyków regionalnych i plemiennych, cz?sto bardzo ró?nych od siebie.

Teoretycznie nie powinno by? trudno?ci w porozumiewaniu si? po angielsku, gdy? jest to jeden z podstawowych przedmiotów w szkole podstawowej, a w szkole ?redniej jest j?zykiem wyk?adowym. Jednak nie wszyscy ucz?szczali do szko?y nawet na poziomie podstawowym, od niektórych wiosek szko?y s? oddalone nawet o kilka godzin drogi pieszo. Ze wszystkimi mo?na si? jednak porozumie? na migi.

System polityczny

Republika federalna, do 1990 roku panowa? tu komunizm.
Premier - Meles Zenawi;
Prezydent - Girma Wolde - Giorgis.

Trasa

Dolina Omo (8 dni);
Bahir Dar (po drodze Debre Libanos, prze?om Nilu B??kitnego, Gishie Abbay); Gonder;
Simien (4 dni treku);
Lalibela;
Dessie i Hayk;
Addis Abeba.

Transport

Jeep 100 USD za dzie?, ??cznie ze sprz?tem biwakowym. Koszty mo?na roz?o?y? na 4 osoby (tyle osób mo?e zmie?ci? si? w samochodzie), wtedy jednak pozostaje niewiele miejsca na baga?.

Drogi w Etiopii s? cz?sto w katastrofalnym stanie. S? one jednak ca?y czas budowane i sytuacja zmienia si? z dnia na dzien. Rz?d podpisa? kontrakt na budow? drogi pomi?dzy Addis a Gonder (przez Bahir Dar) i ok. 2004 r. ca?a ta droga ma by? pokryta asfaltem. Ca?y czas praca wre!

My wyró?nili?my 3 rodzaje dróg:
1. najlepsze - budowane obecnie, asfaltowe;
2. drogi utwardzone, nie pokryte asfaltem;
3. drogi asfaltowe pozosta?e po W?ochach - najgorsze, strasznie dziurawe.

Autobusy

Bahir Dar - Gonder - 20 birr - 6 godzin
Gonder - Debark - 12 birr - 3,5 godziny
Lalibela - Dessie - 36 birr - 9 godzin.

Przeloty

Gonder - Lalibela 380 birr, czyli ok. 44 USD
Dessie - Addis Abeba 470 birr, czyli ok. 55 USD

Na niektórych lotniskach pobierana jest taksa wylotowa. P?acili?my w Gonder 20 birr.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ludy z Doliny Omo W kolebce ludzko?ci - Etiopia i Kenia Etiopia - powrót do raju

Tekst: Mariusz Jachimczuk
Tekst i zdj?cia: Anna Liwyj
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-05-14