Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
U ?róde? Nilu B??kitnego
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

M??czyzna z jednego z plemion zamieszkuj?cych po?udnie Etiopii
...czyli gar?? ciekawostek i informacji praktycznych, zebranych w czasie podró?y do Etiopii

Dlaczego Etiopia?

- ?eby zobaczy? ?ycie plemion;
- ?eby by? u ?róde? Nilu B??kitnego - rzeki o dwóch ?ród?ach;
- ?eby zobaczy? Simien - jedne z najpi?kniejszych gór ?wiata;
- ?eby obserwowa? d?elady zwane ma?pami - lwami lub ma?pami o krwawi?cych sercach;
- ?eby zobaczy? wykute w ska?ach na wysoko?ci 2500-3500 m n.p.m. ko?cio?y w Lalibeli i okolicach;
- ?eby przez chwil? ?y? w zgodzie z natur? - wstawa? o ?wicie, chodzi? spa? nied?ugo po zmierzchu;
- ?eby obali? stereotyp panuj?cej tam skrajnej n?dzy i g?odu;
- ?eby po powrocie doceni? polskie drogi i sklepy spo?ywcze.

Czas podró?y

16.02-11.03.2003, w sumie 23 dni na miejscu. W tym okresie jest pora sucha, cho? czasami zdarza?y si? anomalie pogodowe i kropi?o na pó?nocy. Byli?my na prze?omie zimy (Bega) i wiosny (Belg). Te pory roku wygl?daj? jednak zupe?nie inaczej ni? u nas. Tak naprawd? to nie wiedzieli?my, kiedy sko?czy?a si? zima, a zacz??a wiosna.

Ten sam m??czyzna w ca?ej okaza?o?ci
Waluta

Birr
1USD = 8,58 birr
1 EUR = 9,24 birr
Na czarnym rynku kurs jest taki sam jak oficjalny. Euro i dolary funkcjonuj? równolegle.

Wizy

Koszt 140 birr. Dost?pne na lotnisku, biuro otwarte jest ju? równie? w nocy i w niedziele, podobnie jak kantor.

Przelot

Koszt 610 USD z op?atami lotniskowymi liniami British Airways z mi?dzyl?dowaniem w Londynie i Aleksandrii. W Addis Abebie otwarty jest nowy terminal obs?uguj?cy loty mi?dzynarodowe. Stary terminal obs?uguje loty wewn?trzne.

Hotele

Najta?sze ok. 10-15 birr. My brali?my zawsze dwójk? z ?azienk? i ciep?? wod? i kosztowa?o nas to ?rednio ok. 40 birr. Najta?szy tego typu pokój by? w Kombolczy (25 birr w Hikma Pension), najdro?szy w Lalibeli (Asheton Hotel 90 Birr). Najlepszym hotelem jest Sheraton w Addis. Warto tam pój??, obejrze? ogrody i wyk?pa? si? w luksusowych basenach. Wej?cie na baseny kosztuje 75 birów na ca?y dzie? w dni powszednie i 100 birr w niedziele i ?wi?ta. Po kilkutygodniowych trudach podró?y mo?e to by? dobre miejsce na odpoczynek.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ludy z Doliny Omo W kolebce ludzko?ci - Etiopia i Kenia Etiopia - powrót do raju

Tekst: Mariusz Jachimczuk
Tekst i zdj?cia: Anna Liwyj
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-05-14