Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
U ?róde? Nilu B??kitnego
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Wojownik po powrocie z polowania jest z rado?ci? witany przez kobiety z wioski
Wy?ywienie

Etiopskimi ziemniakami jest injera - potrawa raczej trudno przyswajalna przez Europejczyków. Przygotowywana jest ze sfermentowanego tefu, podawana do ka?dej potrawy. Ma kwa?ny smak, szaro-bury kolor i konsystencj? g?bki. Dla niektórych nie do prze?kni?cia. Je?li kto? ma wra?liwe podniebienie, proponuj? zabra? troch? puszek i gor?cych kubków.

Mo?na równie? za?apa? si? na spaghetti (spu?cizna po W?ochach) lub rybnego kotleta, naj?atwiej w "fasting days" (?rody i pi?tki). Kotlety s? smaczne i du?e (jedna porcja wystarczy dla 2 osób), natomiast spaghetti cz?sto jest podawane "na zimno". Du?e porcje kosztuj? ok. 6-12 birr. Mo?na te? kupi? bu?ki w cenie 0,20-0,50 birr, w zale?no?ci od wielko?ci.

Niedobory ?ywieniowe mo?na zrekompensowa? alkoholem. Jednym z miejscowych specja?ów jest taj - lekki alkohol robiony z miodu. Najlepszy taj pili?my w Chencha. Za litr tego trunku p?aci si? ok. 2 birr. Niekiedy wytwarzany jest z cukru, wówczas jest ta?szy. Poza tym jest dobre piwo. Do wyboru: harar, bekele, st George, dashen, meta (2-4 birr). I ca?kiem niez?e wino - gouder i axumite (0,75 l kosztuje ok. 16 birr).

W ca?ym kraju s? kawiarnie zwane pastry - we wszystkich serwowane s? soki ze ?wie?ych owoców, kawa i ciastka.

Wsz?dzie mo?na kupi? col? i fant?, wod? ambo (gazowana), highland (niegazowana, cho? gazety donios?y tu? przed naszym wyjazdem, ?e firma wypu?ci?a nowy produkt na rynek - wod? gazowan?).

Dobra europejskie: czekolad?, konserwy rybne itp. mo?na kupi? tylko w Bahir Dar, Gonder, Dessie i Addis. Sklepy w Gonder s? zdecydowanie lepiej zaopatrzone ni? w Bahir Dar.

Internet

Dost?pny przez modem, bardzo wolny. Koszt 0,5-1 birr/1 min. Dost?pny w AA, Arba Minch, Gonder, Bahir Dar, Dessie.

Przewodnik

Mieli?my dwa: "Lonely Planet" i "Bradt". Zdecydowanie bardziej u?yteczny jest "Bradt", cho? trzeba przyzwyczai? si? do stylu autora. LP powróci? w stanie nienaruszonym.

"Bradta" mo?na zamówi? na stronie internetowej: www.bradt-travelguides.com. Po tygodniu czeka ju? w skrzynce. Kosztuje 13,95 funtów + koszt przesy?ki ok. 3 funtów.

Ksi??ki

Inne ni? przewodnik:
R. Kapu?ci?ski - "Cesarz"; autor by? w Etiopii w trakcie upadku dyktatury Haile Sellasie i fascynuj?co opowiada o tym okresie historii;
A. Wilczkowski - "Ka?demu wed?ug marze?", opowie?? o wyprawie grupy polskich alpinistów w góry Simien;
B. V. Morell - "Nil B??kitny", historia wyprawy, która mia?a na celu przep?yni?cie Nilu B??kitnego i dotarcie do jego ?róde? u stóp góry Gishie.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ludy z Doliny Omo W kolebce ludzko?ci - Etiopia i Kenia Etiopia - powrót do raju

Tekst: Mariusz Jachimczuk
Tekst i zdj?cia: Anna Liwyj
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-05-14