Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Chiny zim?
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku


Ambasada CHRL w Warszawie

Ul. Bonifraterska 1, wizy s? wydawane od ul Wa?owej.
Dzia? wizowy czynny: pn 13.30 - 15.30, ?r. i czw. 9-11

Koszt wizy z pojedynczym wjazdem 150 z? (je?li wydawana po 2-3 dniach) lub 100 z? (wydawana powy?ej 3 dni). Aby otrzyma? wiz? trzeba z?o?y? wniosek z 1 zdj?ciem, paszport oraz przedstawi? bilet lotniczy w obie strony. ?adne dodatkowe dokumenty (zaproszenia, konto w banku, rezerwacja hotelu) nie s? wymagane, ale to si? mo?e zmieni?, zatem upewnij si? przed z?o?eniem wniosku. Powy?sze wymagania dotycz? tylko wyjazdu na tereny otwarte w Chinach. O ile wiem uzyskanie pozwolenia na wjazd do Tybetu jest du?o trudniejsze (i bardziej kosztowne). Osoby które planuj? wjazd l?dem musz? albo urokiem osobistym oczarowa? pracowników ambasady, albo zdoby? bilet lotniczy, który jest potrzebny tylko w momencie sk?adania wniosku. Pan przyjmuj?cy aplikacj? oddaje go zaraz po sprawdzeniu czy dane zgadzaj? si? z paszportem. By uzyska? wiz? musisz posiada? paszport wa?ny minimum 6 miesi?cy.

Polskie placówki w Chinach

Uwaga: LP tych adresów nie podaje, zatem lepiej je zabra? ze sob?!)

Ambasada Polska w Pekinie
1 Ri Tan Lu Jianguomenwai, 100600 Beijing (Pekin), PR China tel 0-086-10 6532-12-35
Wydzia? konsularny w tym samym budynku.

Konsulat Generalny RP w Kantonie
63 Shamian Main Street, Guangzhou 510130
tel 0-086-20 8186-50-09

Konsulat Generalny RP w Szanghaju
Jianguo Xilu 618, Shanghai, PR China
0-488621 6433-47-35, 6433-92-88

Co zabra?y?my

Plecaki mia?y by? lekkie - i takie by?y. Na grudniowe ch?ody my?l?, ?e by? to zestaw optymalny. Jad?c latem mo?na cz??? z tego zostawi?, cho? w górach mo?e by? rze?ko.

Ubrania

1 para spodni (ciemnych, bo z praniem b?dzie k?opot), polarowy dres (gruby, najlepiej 200), polarowa bluza (300), we?niane rajstopy, koszula flanelowa, 3 podkoszulki, bielizna, 3 pary skarpet (w tym 2 grube), cienka kurtka przeciwdeszczowa (ortalion, g?ównie przeciwwiatrowo), kurtka polarowa, r?kawiczki, polarowa opaska na g?ow? (nie lubi? czapek), adidasy (lepsze b?d? wygodne buty trekkingowe), klapki pod prysznic.

Ró?no?ci

Nó?, saszetka na dokumenty (noszona pod ubraniem), saszetka na podr?czne pieni?dze, kosmetyczka (i kilka szamponów w saszetkach - na wyje?dzie bardzo si? sprawdzaj?), r?cznik, 10 zupek w proszku (dla zmiany diety), butelka aluminiowa na napoje (ma uszczelk?, zatem mo?na do niej przela? col? lub piwo bez ryzyka i? wyp?ynie), latarka, ?piwór puchowy.

Leki

W nawiasie podaj? to co ja najcz??ciej zabieram, ale mo?na stosowa? inny odpowiednik leku.

Plastry, co? na przezi?bienie (aspiryna), ?rodek przeciwbólowy (apap), co? przeciwko biegunce (salotannal), pastylki do ssania na gard?o i stany grypowe (boiron - homeogene 9 i strepsile). Poniewa? nie by?y?my w terenach malarycznych nie zabra?y?my nic przeciwko malarii. Bli?szych informacji na temat wyst?puj?cych w Chinach chorób i wymaganych szczepie? udziela Sanepid w Warszawie tel. 0-22/ 620-90-01.

Jedzenie w Chinach

Wsz?dzie mo?na kupi? chi?skie zupki (1,5 - 3Y), niekiedy od razu z miseczk? (3-5Y). Wsz?dzie, w eleganckim hotelu i w dormitorium dostaniemy termos z wrz?tkiem. Posi?ek w knajpce na ulicy (typu ry? + sosy z bambusami, mi?sem, tofu etc) od 4 do 15 Y. Dania w knajpce ze stolikami wewn?trz od 10 do 50 Y. Warto upewni? si? co do ceny zamawianego dania (najlepiej sprawdzi? w karcie), bo znalaz?am menu w niepozornej knajpce, gdzie ceny dochodzi?y do 120 Y... W Chinach zamawia si? dania jedzone wspólnie z jednego talerza. To dobry pomys?, bo cz?sto porcje s? jak dla ch?opa od kosy. Do posi?ku mo?na zamówi? col? (4-8Y) lub piwo (3-8Y), prawie zawsze dostaniemy te? bezp?atnie zielon? herbat?. Dania je si? palcami (jak uliczne nale?niki za 2Y) lub pa?eczkami. Warto potrenowa? w domu, nie bacz?c na ironiczne spojrzenia otoczenia. W ko?cu jedzenie (pa?eczkami) to te? sztuka!


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Azja - relacja Chi?czycy podpatrywani z roweru Warto si? zorientowa?   Pozostałe...
Tej autorki: Irlandia - podró? do krainy deszczowców Laos - wyzwanie i przygoda Etiopia - powrót do raju   Pozostałe...

Opracowanie: Anna Olej

Autorka zaprasza na stronę: http://www.travelphoto.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-09-11