Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Chiny zim?
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Grudzie? to nie najlepszy termin by zobaczy? ten kraj. Po prostu jest zimno. Niegdy? Przewodnicz?cy Mao uzna?, ?e energia przeznaczona na ogrzewanie jest energi? stracon? bezproduktywnie. Za? Partia zadekretowa?a, i? na terenach le??cych na po?udnie od Jangcy jest ciep?o. Przez ca?y rok. Czyli temperatura na zewn?trz +4 stopnie, za? w pokoju hotelowym + 6 st. C. Je?li w hotelu s? pokoje z klimatyzacj? (dro?sze) to jest szansa na ciep?? noc (o ile klimatyzator si? nie zepsu? rok temu). Jak nie - lepiej mie? ?piwór puchowy... Od dawna chcia?am wybra? si? z moj? mam? na tramping, a stare przys?owie pszczó? mówi: jak jest okazja do podró?y - trzeba z niej skorzysta?. Nawet w ma?o sprzyjaj?cym terminie. W grudniowy wieczór polecia?y?my do Pekinu.

Przed wyjazdem

Zaopatrz si? w jaki? przewodnik (nowa edycja LP jest mimo wszystko optymalna) i map? Chin - tego na miejscu ?atwo nie dostaniesz. Skseruj paszport, bilet lotniczy i no? w innym miejscu ni? dokumenty. Chiny s? raczej bezpiecznym krajem do je?d?enia, ale kieszonkowcy (zw?aszcza w du?ych miastach) te? musz? z czego? ?y?. Koniecznie przeczytaj ksi??k? W. Kalickiego "W domu smoka", pozwoli ci to lepiej zrozumie? to co b?dziesz ogl?da? na miejscu. Nie bierz zbyt wielu rzeczy na ca?? podró?: papier toaletowy, szampon etc. dokupisz na miejscu. Ostatecznie tam te? ?yj? ludzie (a nawet ponad 1 mld). Zastanów si? co naprawd? chcesz zobaczy?. Na mapie odleg?o?ci pokonuje si? b?yskawicznie, ale Chiny to naprawd? ogromny kraj i niekiedy odleg?o?? miedzy miastami to jak podró? z Warszawy do Barcelony (albo i dalej). Im wiecej b?dzie przejazdów, tym dro?ej wyniesie ci? ten wyjazd. Nim zaczniesz si? wkurza?, przypomnij sobie, ?e sam chcia?e? tu przyjecha?. Nikt ci? nie zmusza?, ani nie zaprasza?. A skoro ju? jeste? - to p?a? za przywilej podziwiania tysi?cletniej kultury chi?skiej. Niestety, czasem trudno si? oprze? wra?eniu, ?e Chi?czycy jakby testowali granic? wytrzyma?o?ci kieszeni turystów. Ceny wst?pów s? regularnie podnoszone, a je?li co? jest opisane jako atrakcja turystyczna, to mo?na by? prawie pewnym, ?e zostanie stosownie drogo wycenione.


Pekin - pierwszy dzie? w Chinach

Na lotnisku mo?na wymieni? pieni?dze w banku, cho? podejdzie do ciebie cinkciarz i zaproponuje transakcj? "na czarno". Czy to prowokacja, czy objaw wolnego rynku - nie wiem, ale pami?taj, ?e je?li zostan? ci yuany, to aby je wymieni? na USD, musisz mie? cho? jeden kwit z oficjalnej bankowej wymiany. Z lotniska do miasta kursuj? autobusy (16Y), czas dojazdu ok. 1 h, po drodze mija si? plac Tiananmen (ale tu ten autobus si? nie zatrzymuje). Ostatni przystanek przed biurem Chi?skich Linii Lotniczych, gdzie opadnie ci? mafia taksówkowa proponuj?c kurs do hotelu, ceny ni?ej 50 Y nie schodz? (czyli zawy?one 4-5 razy). Tymczasem wystarczy doj?? do metra (3Y za przejazd) i podjecha? do bramy Tiananmen. Natychmiast pojawi si? kto? z "Beijing Tourist Map". Kup - nie bacz?c i? kosztuje 8 Y - bo zaznaczono na niej nazwy angielskie i chi?skie. Dzi?ki temu mo?esz pokazywa? w taksówce (o ile szofer umie czyta?) i autobusie gdzie chcesz dojecha?. Je?d?enie autobusami po Pekinie bardzo obni?y koszty, bilet na przejazd (bez wzgl?du na ilo?? przystanków) wynosi 1 Y. Teraz trzeba znale?? nocleg.

LP rekomenduje Jinghua Fandian (dormitorium od 26Y), my obstawi?y?my po?o?ony bli?ej centrum Fenglong Binguan, gdzie dwuosobowy pokój z ?azienk? kosztowa? 100 Y (ale gdy wróci?y?my po obje?dzie wolne by?y ju? tylko pokoje za 180 Y). Ten hotel na szkicu LP jest ?le zaznaczony, tak naprawd? nie znajduje si? przy ulicy Beiwei Lu jak sugeruje mapka, lecz za parkiem Taoranting Gongyuan (po tej samej stronie ulicy co park), przy 2 obwodnicy (tzw. second ring) - czego na szcz??cie w pokojach nie s?ycha?. Najpro?ciej jest wzi?? taksówk? z okolicy Beiwei Lu (ok. 10Y) lub z placu Tiananmen, podjecha? do parku (autobusy 66 i 5) po czym si? dopytywa? ludzi. Innym hotelem wartym zainteresowania jest po?o?ony niedaleko Fenglongu hotel Qiaoyuan Fandian (zaznaczony na mapce prawid?owo). Dormitorium kosztuje ok. 30Y, dwójka z ?azienk? 132Y. Ten hotel jest o tyle lepszy, i? dzia?a tam biuro turystyczne i knajpka, czyli dobre miejsce na wymian? informacji. Wynajmuj?c pokój w hotelu pami?taj, ?e b?dziesz musia? zostawi? kaucj? (zwracan? przy oddaniu klucza) w wysoko?ci od 50 do 150Y co trzeba przewidzie? wymieniaj?c pieni?dze.

W ksi?garni w Pekinie kup kieszonkowy s?ownik angielsko-chi?ski (10Y). Pokazuj?c na wybrane s?owa zwi?kszasz szans?, ?e kto? zrozumie o co ci chodzi.

 1 2 3 4 5 6 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Azja - relacja Chi?czycy podpatrywani z roweru Warto si? zorientowa?   Pozostałe...
Tej autorki: Irlandia - podró? do krainy deszczowców Laos - wyzwanie i przygoda Etiopia - powrót do raju   Pozostałe...

Opracowanie: Anna Olej

Autorka zaprasza na stronę: http://www.travelphoto.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-09-11