Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Nepal z bliska
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Changu Narayan
Bhaktapur

To kolejne miejsce warte odwiedzenia. Mo?na si? tu dosta? trolejbusem albo autobusem za 7 Rs z Bagh Bazaar. Wysiadam tu? przy g?ównej bramie. Wst?p kosztuje 10 USD! Jak przysta?o na bud?etowego Polaka, ?atwo znajduj? okr??n? drog?. Miasteczko wygl?da jakby wyj?te prosto ze ?redniowiecza. Mo?na tu sp?dzi? ca?y dzie?, delektuj?c si? niezwyk?ym klimatem.

Ju? po chwili dopadaj? mnie dwaj m?odzi Nepalczycy. Proponuj?, ?e oprowadz? mnie po mie?cie za darmo. Nauczona do?wiadczeniem zapewniam, ?e nie dam im ?adnych pieni?dzy. Oni t?umacz?, ?e s? studentami geografii i chc? tylko pogada?. Gdyby ka?da z osób przedstawiaj?cych mi si? jako student rzeczywi?cie nim by?, Nepalczycy musieliby by? bardzo wykszta?conym narodem. Oczywi?cie, nie mieli poj?cia, gdzie le?y Polska. Na koniec zaprowadzili mnie do pracowni, gdzie maluje si? thangki. Ch?opaków nie obchodzi?o, czy mam pieni?dze, i tak dostali swoj? prowizj?, a ja dowiedzia?am si?, co dok?adnie przedstawiaj? te tybeta?skie malowid?a.

?wi?tynia Nyatapola, najwy?sza w Dolinie Katmandu, Bhaktapur
W okolicy warto zobaczy? jedn? z najstarszych nepalskich ?wi?ty? Changu Narayan. Uroku temu miejscu dodaje po?o?enie na odleg?ym wzgórzu i wspania?e widoki. Pi?kniejsz? panoram? mo?na podziwia? jednak z pobliskiego Nagarkot. Miejsca te najlepiej odwiedzi? pieszo, zaczynaj?c w Bhaktapur.

Patan

Mo?na si? tu dosta? tuk tukiem z okolicy Rani Pokhari. W centrum jest kolejny Durbar Square - skupisko niezwyk?ych ?wi?ty?. Trzeba i?? zdecydowanie i udawa?, ?e nie s?yszy si? nawo?ywa? stra?ników, którzy za wst?p zdzieraj? 5 USD. Tu poznaj? bardzo sympatycznego Nepalczyka. Dowiaduj? si? od niego wielu praktycznych rzeczy jak zorganizowa? trekking. Wierz? mu, poniewa? nosi goretexowe buty, co rzadko si? tu zdarza. Z Durbar Square w?skim korytarzem dochodzimy do do?? prymitywnej jad?odajni. W ?rodku jednak jest t?oczno i s? to sami tubylcy - to dobry znak. Na ?rodku stoi piec, a przy nim siedzi kucharka, która przygotowuje ró?ne rarytasy. Jedzenie jest przepyszne.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Zobaczy? Nepal Nepalska przygoda Twarze Nepalu   Pozostałe...
Tej autorki: Podpatrywanie Bliskiego Wschodu

Opracowanie: Monika Szrajda
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-12-03