Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Norwegia i troch? Szwecji
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Rapham
Nast?pnego dnia, przy ?adniejszej, prawie bezchmurnej pogodzie, podjechali?my do Rapham (10 km) - malowniczej grupy ?agodnych górek. Zatrzymali?my si? na parkingu przy hotelu "Rondslotet". Wysoko?? tych górek to nieco ponad 1000 m. Poza tym jeszcze kilka ?licznych jeziorek i pi?kny widok na pobliskie Rondane, a nawet na odleg?e lodowce Jotunheimen. Wiele znakowanych szlaków turystycznych, sporo domków letniskowych. Niektórzy hoduj? owce. Chodzenie na prze?aj nie sprawia trudno?ci, bo to nie jest ?aden rezerwat. Szczyty najcz??ciej kamieniste, czasem trawiaste, naznaczone kupkami kamieni. Drzewa i krzewy tylko w dolinach i nad jeziorkami. Okolica wybitnie rekreacyjna.

Gullspang

Do ko?ca planowanego pobytu w Skandynawii pozosta?y jeszcze 4 dni. Postanawiamy sp?dzi? je wypoczynkowo w Szwecji, gdzie? nad jeziorami Vänern lub Vättern. Tras? przez Lillehammer, Elverum, Kongsvinger do granicy przebywamy bardzo szybko. Mimo ?adnej okolicy zatrzymujemy si? tylko raz na drugie ?niadanie, po przekroczeniu granicy szwedzkiej. Poniewa? zosta?o nam jeszcze 500 koron norweskich, wymieniamy je w banku na szwedzkie. Powinni?my dosta? 571 szwedzkich, ale kasjer wyp?aca tylko 536 - reszt? zabiera jako prowizj?. Lepiej jest kupi? co? w sklepie szwedzkim za korony norweskie, gdy? reszt? otrzymuje si? ju? w walucie szwedzkiej.

Od Kristinehamn rozgl?damy si? ju? za kempingiem. Tu? za Gullspang mamy drogowskaz - kemping 4 km, po prawej stronie, a wi?c gdzie? nad jeziorem. Faktycznie - kemping, który nazywa si? Arashult, le?y na polanie, po ?rodku lasu, jakie? 300 m od jeziora Vänern. Jest niedu?y, ale bardzo dobrze wyposa?ony. Mo?na korzysta? z roweru, motorówki (p?aci si? tylko za benzyn?) i sprz?tu w?dkarskiego, a wszystko - w cenie kempingu (100 koron za dob?). Dla w?dkarzy to idealne miejsce. Ryby na miejscu mo?na uw?dzi?.

W okolicy las grzybowy, a wi?c dodatkowa atrakcja. Jest stó? pingpongowy, mo?na porzuca? strza?kami, a dla dzieci ró?ne mo?liwo?ci zabaw. Dwie izby stanowi? zal??ek muzeum z ciekaw? kolekcj? sprz?tu domowego, w tym kolekcja kieliszków do jajek. Okolica spokojna, ruch samochodowy niewielki, dobre warunki do wycieczek rowerowych. My je?dzili?my g?ównie do Gullspangu po zakupy.

Jeden dzie? po?wi?cili?my na d?u?sz? wycieczk? samochodem. Najpierw odwiedzili?my Sjötorp, miasteczko, w którym odchodzi z jeziora Vänern kana? Gota. Poogl?dali?my port, ?luzy na kanale i liczne statki z nich korzystaj?ce, muzeum kana?u, most obrotowy na kanale (jak w Gi?ycku). By?a s?oneczna pogoda, troch? wiatru. Nast?pnie przejechali?my do Mariestad. To miasteczko reklamuje si? jako per?a jeziora Vänern. Jego stara cz??? jest tylko pi?trowa. Miasto schludnie utrzymane, ciche i spokojne.

Ostatnim punktem wycieczki by?o Kinnekule - "kwitn?ca góra". To wniesienie ponad 300 m nad okolic?, dobry punkt widokowy na jezioro Vänern (wie?a widokowa na szczycie) z sieci? licznych ?cie?ek i szlaków turystycznych. W pobli?u wierzcho?ka szereg napisów na ska?ach i tablice pami?tkowe wysoko urodzonych, arystokratycznych zdobywców góry. Po drodze liczne dzikie czere?nie, bardzo s?odkie (jest koniec lipca).

Mimo ?e nie da?em namówi? si? na w?dkowanie, gospodarz kempingu przed wyjazdem da? nam na drog? w?dzonego ?ososia, którego z?owi? osobi?cie. Maj?c w perspektywie tylko przejazd do Karlskrony, po drodze zajechali?my do Karlsborga. Jest to XIX-wieczna, ogromna twierdza nad jeziorem Vättern. Twierdza le?y na pó?wyspie, w miejscu dogodnym do obrony. Jest to w?a?ciwie ca?e miasteczko obwarowane wysokimi murami (podobnie jak Fredrikstad), w którym na wypadek wojny mog?a si? schroni? rodzina królewska. Twierdza ta nie przyda?a si? Szwedom do niczego (teraz jej teren wykorzystany jest cz??ciowo przez armi? szwedzk?). Mo?na j? zwiedza? z przewodnikiem. Na jej terenie jest równie? muzeum.

St?d ju? prosto do Karlskrony.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: W krainie króla lasu Estonia - via Baltica Skandynawia. Trzy zdj?cia, których nie uda?o si? zrobi?   Pozostałe...
Tego autora: Z pr?dem U?y Hiszpania S?owacja i Czechy   Pozostałe...

Opracowanie: Henryk Kupiec
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2002-06-25