Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Szlakami dawnych i wspó?czesnych Majów: Meksyk - Belize - Gwatemala - Meksyk
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Na granicy po stronie gwatemalskiej straszny ba?agan - ?o?nierze pobieraj? "op?at? wyjazdow?" w wysoko?ci 5 Q od osoby.

Przejazd minibusem za 5 peso (peso meksyka?skie) do oddalonego o oko?o 5 km punktu granicznego z Meksykiem. Na granicy z Meksykiem nale?y samemu si? upomina? o stempel wjazdowy w paszporcie.

Przejazd minibusem do Comitan za 25 peso od osoby - godzina. Z Comitan przejazd minibusem za 30 peso do San Cristobal de las Casas - 2 godziny.

Nocleg w hotelu Posada del Baron de las Casas - 200 peso za pokój 2-osobowy z ?azienk?.

Santiago de  Atitlan
San Cristobal

31 lipca. ?niadanie w Cafeteria del Centro: jajecznica, fasola, sa?atka, sok, kawa - 64 peso za 2 osoby.

Zwiedzanie San Cristobal de Las Casas: Plaza 31 de Marzo z katedr? z XVI wieku. Wn?trze katedry kryje bogaty, z?ocony o?tarz. Fasada katedry jest pomalowana na bardzo jaskrawe kolory.

Zwiedzanie Muzeum Kawy, w którym mo?na zapozna? si? z histori? kawy oraz jej upraw w stanie Chiapas (wej?cie za darmo). Nast?pnie udajemy si? do ko?cio?a oraz dawnego klasztoru ?w. Dominika. Charakterystyczna dla ko?cio?a jest bogata, barokowa fasada z dwug?owym or?em - symbolem Habsburgów. Wokó? ko?cio?a znajduje si? bardzo ciekawy targ, na którym Indianki z okolicznych miejscowo?ci sprzedaj? swoje r?kodzie?o.

Wyjazd minibusem do San Juan Chamula - 20 minut za 7 peso. San Juan to typowa india?ska wioska. B?d?c tam koniecznie trzeba odwiedzi? ko?ció? ?w. Jana - typowy przyk?ad mieszania si? poga?skich, india?skich wierze? z elementami religii katolickiej. Wewn?trz ko?cio?a warto podpatrze? wiernych kl?cz?cych na posadzce, wy?o?onej sosnowym igliwiem, po?ród dymu z lampek i kadzide?, modl?cych si? przed butelkami... coca-coli. Mieszka?cy Chamuli uwa?aj?, i? coca-cola powoduje wymioty i pomaga w zwi?zku z tym wyp?dzi? z?e duchy.

Powrót do San Cristobal. Obiad w restauracji za 60 peso za 2 osoby - zupa aztecka (z tacos i serem), kurczak z ry?em, herbata i cola.

Przejazd taksówk? na dworzec autobusowy za 15 peso.

O godzinie 18.30 wyjazd autobusem firmy Cristobal Colon do Palenque. Przejazd trwa 5 godzin, bilet kosztuje 70 peso. W zwi?zku z tym, i? zje?d?a si? z wysoko?ci oko?o 2200 m n.p.m. na obszar nizinny, droga jest bardzo kr?ta i istnieje du?e prawdopodobie?stwo wyst?pienia choroby lokomocyjnej.

Nocleg w hotelu Posada Johana - 150 peso za pokój 2-osobowy z ?azienk? (w pokoju tylko ?ó?ko i krzes?o).

Ma?a Indianka San Juan Chamula
Palenque

1 sierpnia. ?niadanie w restauracji w hotelu Aguila Real: jajecznica, fasola, tacos, kawa - 80 peso za 2 osoby.

Przejazd minibusem za 7 peso od osoby do ruin Palenque. Za wej?cie do ruin nale?y zap?aci? 37 peso od osoby.

Zwiedzanie Palenque - miasta Majów, które rozkwit prze?ywa?o w VII/VIII w. n.e. Wszystkie budowle Palenque po?o?one s? w bujnym tropikalnym lesie.

Najciekawszym obiektem jest ?wi?tynia Inskrypcji z grobem króla Pakala. Grób obecnie nie jest udost?pniony turystom, ale jego rekonstrukcj? mo?na podziwia? w Narodowym Muzeum Antropologicznym w mie?cie Meksyku. Inne obiekty to przede wszystkim Grupa Krzy?y ze ?wi?tyni? S?o?ca, Krzy?a i Krzy?a Zdobionego Listowiem - wszystkie ?wi?tynie posiadaj? bogate rze?by, przedstawiaj?ce w?adców Palenque.

Powrót minibusem do miasta Palenque.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Meksyk i Gwatemala Zapiski Gwatemala '98 Meksyk - listopad '98   Pozostałe...
Tych autorów: Azjatycka przygoda

Opracowanie: Anna Kolmas, Radomir Kolmas
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2004-04-26