Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Szlakami dawnych i wspó?czesnych Majów: Meksyk - Belize - Gwatemala - Meksyk
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

W drodze na g?ówny plac dzielnicy Coyoacan dokonujemy zakupów owoców na targu. Kupujemy opuncje (owoce kaktusa) w cenie 8 peso za kilogram, papaj? w cenie 25 peso za kilogram oraz awokado w cenie 20 peso za kilogram.

Obiad w typowej ma?ej meksyka?skiej restauracji, tzw. comida corrida, czyli gotowy zestaw kilku da? - rosó?, tacos, kurczak z frytkami i galaretk? za 23 peso od osoby. Po posi?ku wybieramy si? dalej na zwiedzanie Placu Hidalgo z dawnym domem Corteza oraz ko?cio?em ?w. Jana Chrzciciela z XV w.

Powrót minibusem tzw. pesero do stacji Universidad za 2,5 peso i nast?pnie przejazd metrem lini? 3 do centrum w okolice El Zocalo.

Meksyk - Muzeum Trockiego
Teotihuacan

16 lipca. ?niadanie w kawiarni Santa Clara - rogale z szynk? i serem oraz kawa za 60 peso za 2 osoby.

Jedziemy minibusem za 2,5 peso od osoby na dworzec autobusowy Terminal Norte. Na dworcu maj? siedziby ró?ni przewo?nicy, którzy oferuj? przejazdy autobusami I klasy, II klasy lub deluxe. Przejazd autobusem I klasy do San Juan Teotihuacan (lepiej jecha? od razu bezpo?rednio w pobli?e strefy archeologicznej, tzn. do Los Piramides) - 1 godzina, 18 peso od osoby. Z San Juan Teotihuacan przejazd minibusem do strefy archeologicznej za 4,5 peso.

Teotihuacan jest najwi?ksz? atrakcj? turystyczn? Meksyku. W Teotihuacan mo?na zwiedza? pozosta?o?ci po wielkiej cywilizacji, która swój rozkwit prze?ywa?a w okresie III-VII w. n.e. Wej?cie do strefy archeologicznej kosztuje 32 peso od osoby.

Najwi?ksze wra?enie sprawia Piramida S?o?ca - niezwyk?a budowla o wysoko?ci ponad 70 m i o boku 222 m. Piramida S?o?ca by?a ?wi?tyni? na cze?? Boga S?o?ca. Jedna z jej ?cian by?a kiedy? pomalowana na jasnoczerwony kolor. Nale?y koniecznie wej?? na szczyt piramidy, aby podziwia? widok ruin Teotihuacan. Niedaleko Piramidy S?o?ca, na ko?cu Drogi Umar?ych, znajduje si? druga, mniejsza piramida - Piramida Ksi??yca. G?ówne schody na jej szczyt biegn? z g?ównego placu, przy którym znajduje si? 12 mniejszych piramid. W Teotihuacan nale?y równie? zwiedzi? inne budowle, m.in. Pa?ac Jaguarów lub ?wi?tyni? Quetzalcoatla, czyli Pierzastego W??a, zdobion? ogromne g?owy pierzastego w??a oraz boga deszczu Tlaloka.

Na zwiedzanie Teotihuacan warto po?wi?ci? oko?o 5-6 godzin.

Powrót autobusem ze strefy archeologicznej do miasta Meksyk w pobli?e stacji metra Indios Verdes za 25 peso od osoby (1 godzina). Przejazd metrem lini? 6 do stacji La Villa- Basilica.

Teotihuacan Piramida S?o?ca
Basilica de Guadalupe

Kolej na zwiedzanie nowej i starej Basilica de Guadalupe. W ko?ciele tym znajduje si? obraz Patronki Meksyku - Matki Boskiej z Guadalupe. Czci si? tutaj kawa?ek tuniki pasterza Juana Diega, na którym to w XVI w. odbi?a si? posta? Matki Boskiej. Jest on dzi? umieszczony w nowej Bazylice za szk?em. Do obydwu Bazylik przylegaj? zadbane ogrody Tepeyac.

Basilica de Guadalupe jest miejscem pielgrzymek Meksykanów i innych mieszka?ców Ameryki ?aci?skiej. Warto poobserwowa? ludzi, którzy na kl?czkach przebywaj? ostatnie metry dziel?ce ich do cudownego obrazu.

Obiad w restauracji w pobli?u Bazyliki - tacos i tortilla z kurczakiem za 110 peso za 2 osoby.

Powrót minibusem do centrum za 2,5 peso od osoby.

Tula

17 lipca. ?niadanie znów w Santa Clara - rogaliki z szynk? i serem oraz kawa za 50 peso za 2 osoby.

Przejazd minibusem na dworzec autobusowy Terminal Norte za 2,5 peso. Wyjazd autobusem I klasy linii Ovnibus do Tuli za 40 peso od osoby (1,50 godziny). Przejazd minibusem w Tuli do strefy archeologicznej za 4,5 peso. Bilety wst?pu do strefy archeologicznej za 36 peso.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Meksyk i Gwatemala Zapiski Gwatemala '98 Meksyk - listopad '98   Pozostałe...
Tych autorów: Azjatycka przygoda

Opracowanie: Anna Kolmas, Radomir Kolmas
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2004-04-26