Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Szlakami dawnych i wspó?czesnych Majów: Meksyk - Belize - Gwatemala - Meksyk
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Tikal
Antigua

28 lipca. Oko?o godziny 6.00 rano przyjazd do Gwatemali. Na piechot? przechodzimy na dworzec autobusów do Antigua. Autobus do Antigua to tzw. "chicken bus" - nazwa pochodzi od tego, i? w strasznym ?cisku oprócz ludzi w autobusie podró?uj? równie? zwierz?ta. Jest to znowu ameryka?ski "school-bus", tyle ?e podró?uje nim sto lub wi?cej doros?ych osób. Przejazd do Antigua trwa tylko godzin? i bilet kosztuje zaledwie 5 Q.

W Antigua nocleg w hotelu Casa de Santa Lucia No. 4 - 100 Q za pokój 2-osobowy z ?azienk?. Hotel znajduje si? w starym kolonialnym domu z patio obro?ni?tym tropikaln? ro?linno?ci?. Z hotelowego tarasu na ostatnim pi?trze mo?na podziwia? trzy wulkany, które otaczaj? Antigu?: Acatenango, Fuego i Agua.

?niadanie w piekarni Columbia - jajecznica, omlet, kawa i ciastka za 40 Q za 2 osoby.

Zwiedzanie ko?cio?a La Merced (wej?cie 3 Q od osoby) z XVI w., na dziedzi?cu ko?cio?a znajduje si? pono? najwi?ksza fontanna w Ameryce ?rodkowej. Nast?pnie zwiedzanie siedziby w?adz miejskich Antigua (Palacio del Ayuntamiento) z XVIII w. oraz katedry (Catedral de Santiago - wej?cie 3 Q) z XVI w. Katedra, podobnie jak wi?kszo?? innych ko?cio?ów w Antigua, zosta?a bardzo zniszczona podczas licznych trz?sie? ziemi.

Nast?pnie zwiedzamy kolonialny dom (Casa Popenoe), w którym mieszkali cz?onkowie hiszpa?skiej rodziny królewskiej. Wej?cie do Casa Popenoe kosztuje 10 Q od osoby.

Obiad w restauracji Picadilly - lasagna, kurczak z frytkami, cola - 70 Q za 2 osoby.

Spacer po w?skich, brukowanych uliczkach Antigua oraz po targu.

Uczennice Antigua
Santiago Atitlan

29 lipca. Wyjazd o godzinie 7.00 autobusem do Panajachel nad jeziorem Atitlan. Podró? trwa 3 godziny, bilet kosztuje 35 Q. Jest to jedyny bezpo?redni autobus do Panajachel. Bardzo ciekawe widoki s? na jezioro Atitlan przy zje?dzie z g?ównej drogi do Panajachel.

Na nocleg zatrzymujemy si? w pensjonacie Hospedaje El Viajero - 100 Q za 2-osobowy pokój z ?azienk?.

?niadanie w ma?ej restauracji: jajecznica, omlet, kawa - 40 Q za 2 osoby.

Przep?yni?cie promem do Santiago Atitlan (1 godzina, 10 Q od osoby). Atitlan jest jeziorem wulkanicznym, którego brzegi otaczaj? szczyty trzech wulkanów: Toliman (3158 m n.p.m.), Atitlan (3537 m n.p.m.) i San Pedro (3020 m n.p.m.).

W Santiago Atitlan warto poobserwowa? ?ycie wspó?czesnych Majów - kobiety ubrane w tradycyjne, kolorowe stroje; m??czyzn wyp?ywaj?cych na po?ów na ma?ych, chybotliwych ?odziach; dzieci sprzedaj?ce wytworzone przez siebie prymitywne pami?tki.

Santiago s?ynie przede wszystkim z kultu ?w. Szymona, którego tubylcy okre?laj? jako Maximon - drewniana rze?ba ?wi?tego jest przechowywana ka?dego roku w innym domu w Santiago. ?wi?ty przystrojony jest kolorowymi chustami, a wokó? niego znajduj? si? dary przyniesione przez okolicznych mieszka?ców - rum, wódka i papierosy. Z portu w Santiago dzieci zaprowadz? za par? quetzales do domu, gdzie przechowywana jest rze?ba ?w. Szymona.

Bardzo ciekawy jest ko?ció? w Santiago - w ?rodku znajduj? si? rze?by ?wi?tych, przystrojone w kolorowe ubrania lub chusty.

W Santiago znajduje si? du?o galerii z obrazami, przedstawiaj?cymi ?ycie mieszka?ców okolic jeziora Atitlan - ceny obrazów wahaj? si? od 50 do 500 i wi?cej quetzales.

O godz. 16.30 powrót ostatnim promem do Panajachel. Obiad w ma?ej restauracji w Panajachel: kurczak z frytkami, ryba, cola - 40 Q za 2 osoby.

Antigua
POWRÓT DO MEKSYKU

30 lipca. O godzinie 7.00 wyjazd tzw. "chicken bus" do Quetzaltenango (przez miejscowych okre?lane jako Xela) - 3 godziny, 15 Q od osoby.

W Quetzaltenango autobus do La Mesilla na granicy z Meksykiem z przesiadk? w Huehuetenango - 4 godziny, 20 Q od osoby. Obiad w restauracji w La Mesilla: kurczak z ry?em, cola - 40 Q za 2 osoby.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Meksyk i Gwatemala Zapiski Gwatemala '98 Meksyk - listopad '98   Pozostałe...
Tych autorów: Azjatycka przygoda

Opracowanie: Anna Kolmas, Radomir Kolmas
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2004-04-26