Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Szlakami dawnych i wspó?czesnych Majów: Meksyk - Belize - Gwatemala - Meksyk
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

MEKSYK


Podró?

14 lipca 2003. O godz. 11.30 wylot samolotem Embraer linii Lufthansa do Frankfurtu (lot trwa oko?o 1,5 godziny). O godz. 14.40 wylot samolotem Boeing 747-400 linii Lufthansa z Frankfurtu do Meksyku (lot trwa oko?o 12 godzin).

O godz. 19.25 (czas miejscowy) przylot do miasta Meksyk. W mie?cie Meksyk nale?y przesun?? wskazówki zegarka o 7 godzin do ty?u (w Meksyku s? 3 strefy czasowe). Miasto Meksyk po?o?one jest w dolinie na wysoko?ci oko?o 2200 m n.p.m.. Lotnisko w Meksyku sprawia wra?enie ?le zorganizowanego - brak oznacze?, kolejki do s?u?b imigracyjnych. Na lotnisku mo?na wymieni? pieni?dze w licznych kantorach - kurs 1 USD = 10,30 peso.

Ze wzgl?du na ostrze?enia o niebezpiecze?stwie jazdy taksówkami "zielonymi VW Garbusami" (wymuszanie pieni?dzy, rabunki), z lotniska do centrum bierzemy taksówk? z firmy Transport Terrrestrial. Bilet na taksówk? kupuje si? w specjalnym kiosku i cena przejazdu zale?y od strefy, gdzie chce si? jecha? (w okolice Zocalo 110 peso). Nocleg w hotelu Principal w 2-osobowym pokoju z ma?? ?azienk? za 210 peso.

Meksyk- dziedziniec Ministerstwa Edukacji
Miasto Meksyk i okolice

15 lipca. Pobudka o godz. 7.00 (czyli 14.00 czasu polskiego). ?niadanie w barze Los Bisquets Bisquets Obregon - omlety z serem i w?dlin?, ciastka dro?d?owe i kawa za 110 peso za 2 osoby.

Zwiedzanie tzw. Centrum Historycznego miasta Meksyk - Plaza Santo Domingo z ko?cio?em ?w. Dominika, budynku Ministerstwa Edukacji Publicznej (Secretaria de Educacion Publica) z muralami Diega Rivery i Siqueirosa.

Nast?pnie zwiedzamy tzw. Templo Mayor (wej?cie 35 peso) - ruiny azteckiej ?wi?tyni, wybudowanej w mie?cie Tenochtitlan. ?wi?tynia ta wznosi si? w miejscu, gdzie Aztekowie ujrzeli stoj?cego na opuncji or?a z w??em w dziobie, który do dnia dzisiejszego jest god?em, widniej?cym na fladze Meksyku. Obok ?wi?tyni wybudowano bardzo ciekawe i nowoczesne muzeum, w którym wyeksponowano wszystko, co zwi?zane z kultur? Azteków.

Nast?pnie udajemy si? na centralny plac miasta Meksyk, El Zocalo. Przy tym placu po?o?ona jest Katedra oraz Pa?ac Narodowy. Katedra zosta?a wybudowana przez Hiszpanów w latach 1573-1813 i stanowi po??czenie ró?nych stylów architektonicznych. Za wej?cie do zakrystii oraz na chór nale?y zap?aci? po 10 peso od osoby. Pa?ac Narodowy, dawna siedziba hiszpa?skich wicekrólów, stanowi obecnie siedzib? prezydenta Meksyku. Warto tu zobaczy? s?ynne malowid?o ?cienne Diega Rivery "Historia Meksyku", na którym ukazane s? najwa?niejsze wydarzenia z dziejów tego kraju.

Z El Zocalo udajemy si? w kierunku Wie?y Ameryki ?aci?skiej (Torre Latinoamericana) oraz do Pa?acu Sztuk Pi?knych. Torre Latinoamericana to s?ynny drapacz chmur z lat 50. XX w. Warto wjecha? na taras widokowy na 45 pi?trze z panoram? na ca?? dolin?, w której po?o?one jest miasto Meksyk. Niedaleko Wie?y Ameryki ?aci?skiej po?o?ony jest Pa?ac Sztuk Pi?knych, w którym mieszcz? si? teatry i muzea. Pa?ac s?ynie z malowide? ?ciennych Diega Rivery (malowid?o "Cz?owiek Kontroler Wszech?wiata" ukazuj?ce dobry socjalizm i z?y kapitalizm), Davida Siqueirosa i Rufina Tamaya.

Dalej przejazd metrem lini? 3 do stacji Coyoacan (bilet na metro kosztuje 2 peso). Metro w godzinach szczytu jest bardzo zat?oczone i nale?y wtedy uwa?a? na kieszonkowców.

Coyoacan to spokojna dzielnica Meksyku, w której znajduj? si? m.in. Muzeum Lwa Trockiego oraz Muzeum Fridy Kahlo. Muzeum Lwa Trockiego to dom, w którym mieszka? po przyje?dzie do Meksyku a? do swojej tragicznej ?mierci w 1940 roku. Dom ten robi wra?enie tak jakby Trocki przed chwil? z niego wyszed? - na biurku w gabinecie ksi??ki i notatki, w sypialni na ?cianie kilkana?cie ?ladów po kulach z karabinu maszynowego, w kuchni stó? nakryty do posi?ku. W ogrodzie znajduje si? grób z prochami Lwa Trockiego.

W Coyoacan znajduje si? równie? muzeum - dom, w którym mieszka?a Frida Kahlo ze swoim m??em Diego River?. W domu tym znajduj? si? kopie jej obrazów, przedmioty codziennego u?ytku oraz m.in. gorset z gipsu, urna z jej prochami oraz portrety Mao. Dom otoczony jest ogrodem, w którym pe?no jest egzotycznych drzew oraz przedmiotów sztuki prekolumbijskiej.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Meksyk i Gwatemala Zapiski Gwatemala '98 Meksyk - listopad '98   Pozostałe...
Tych autorów: Azjatycka przygoda

Opracowanie: Anna Kolmas, Radomir Kolmas
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2004-04-26