Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Szlakami dawnych i wspó?czesnych Majów: Meksyk - Belize - Gwatemala - Meksyk
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Wej?cie do ruin Tulum kosztuje 37 peso od osoby. Tulum stanowi przyk?ad miasta Majów, po?o?onego nad Morzem Karaibskim, którego rozkwit przypada na XIII-XVI wiek. Do Tulum przyje?d?a si? nie dla budowli, lecz ze wzgl?du na po?o?enie miasta na stromych ska?ach, otoczonych lazurowymi wodami Morza Karaibskiego. Najwspanialsze widoki roztaczaj? si? ze ?wi?tyni Boga Wiatru. Tulum po?o?one jest w otoczeniu tropikalnych palm oraz kaktusów i agaw. Ponadto miejsce to jest ulubione przez wielkie jaszczurki iguany.

Powrót autobusem do Playa del Carmen za 20 peso.

24 lipca. Znów ?niadanie w barze The Coffee Press - omlet z ry?em, ziemniaki z serem + kawa za 95 peso. Wypoczynek na pla?y nad Morzem Karaibskim.

Wieczorem spacer po Playa del Carmen - w Playa jest mnóstwo restauracji, barów, dyskotek i strasznie du?o turystów ze Stanów Zjednoczonych. Playa pozostawia wra?enie miejsca bardzo komercyjnego i turystycznego.

Wieczorem zaczyna pada? deszcz i zrywa si? silny wiatr - w porze deszczowej co par? dni pada deszcz, ale ca?y czas i tak jest bardzo ciep?o i wilgotno.

Konsulat Belize w Chetumal
Granica Meksyk-Belize

25 lipca. O godzinie 5.00 rano pobudka. O godz. 6.00 wyjazd autobusem firmy Riviera do Chetumal. Bilet kosztuje 140 peso, przejazd trwa 4 godziny.

Na dworcu autobusowym w Chetumal zostawiamy baga?e w przechowalni - 24 peso za dwie sztuki baga?u. Przejazd taksówk? za 15 peso do konsulatu Belize (Avenida Obregon 226). Ze wzgl?du na nieobecno?? konsula, dostajemy tylko list polecaj?cy, który umo?liwi nam uzyskanie wizy na granicy. W konsulacie Belize znajduje si? wystawa produktów tego kraju (np. sosy chili, d?emy) i na ka?dym wyrobie jest umieszczany napis, i? dana rzecz jest "dum? Belize".

Przejazd taksówk? za 10 peso do konsulatu Gwatemali. Na miejscu okazuje si?, i? zlikwidowano go rok temu i obecnie w Chetumal nie mo?na za?atwi? wizy do Gwatemali.

Powrót taksówk? na dworzec autobusowy za 10 peso.

Obiad w po?o?onej niedaleko dworca kawiarni w supermarkecie: 70 peso za kaw?, cztery kanapki z w?dlin? i dwa hamburgery. O godz. 14.00 wyjazd autobusem belizyjskim ("school-bus" ze Stanów Zjednoczonych) do miasta Belize (dawna stolica Belize, obecnie stolic? jest Belmopan). Przejazd trwa 4 godziny i bilet kosztuje 70 peso.

Na granicy po stronie meksyka?skiej nale?y ui?ci? op?at? wyjazdow? w wysoko?ci 100 peso od osoby. Na granicy po stronie Belize nale?y wysi??? z autobusu z baga?ami i uda? si? do punktu kontroli granicznej. Tam mo?na zakupi? wiz? do Belize na okres 30 dni za 25 USD.

BELIZE

Walut? Belize jest dolar Belize (1 USD = 2 dolary Belize) i na ka?dej monecie i na banknocie widnieje brytyjska królowa El?bieta II, która w ramach Wspólnoty Narodów pozostaje g?ow? pa?stwa Belize. Belize ró?ni si? znacznie od Meksyku - inny j?zyk (angielski), inni ludzie (przede wszystkim potomkowie sprowadzanych przez Brytyjczyków Murzynów z Afryki), inna atmosfera (mniej turystów, wsz?dzie muzyka Boba Marleya i karaibska architektura). Jednocze?nie w Belize wszystko jest o wiele dro?sze ni? w Meksyku - jedzenie i hotele kosztuj? dwa lub trzy razy wi?cej. Jedynie transport jest tani, ale za to je?d?? tylko zdezelowane ameryka?skie "school-bus".

Dworzec firmy Novelo's w Belize przypomina chaotyczne, brudne dworce Afryki i Azji.

Z dworca autobusowego przejazd taksówk? za 12 dolarów Belize do Ambasady Gwatemali (ambasada czynna od poniedzia?ku do pi?tku od 9.00 do 13.00). Pomimo i? jeste?my oko?o godziny 17.00, udaje nam si? za?atwi? wiz? do Gwatemali - wiza na 30 dni za 25 USD.

Nocleg w Belize w hotelu Bellevue - 107 dolarów Belize za pokój z ?azienk? i klimatyzacj?. Hotel po?o?ony jest nad brzegiem Morza Karaibskiego i posiada basen oraz bar karaoke.

Na kolacj? kupujemy w supermarkecie wielkie kanapki z szynk?, kurczakiem i warzywami za 6 dolarów Belize jedna. Woda mineralna 1,5 litra kosztuje 1,5 dolara Belize.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Meksyk i Gwatemala Zapiski Gwatemala '98 Meksyk - listopad '98   Pozostałe...
Tych autorów: Azjatycka przygoda

Opracowanie: Anna Kolmas, Radomir Kolmas
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2004-04-26