Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Szlakami dawnych i wspó?czesnych Majów: Meksyk - Belize - Gwatemala - Meksyk
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Tula to g?ówny o?rodek Tolteków, których kultura prze?ywa?a rozkwit w okresie X - XIII w. n.e. Najs?ynniejsz? budowl? Tuli jest Piramida B (zwana ?wi?tyni? Quetzalcoatla), na której szczycie przetrwa?o czterech bazaltowych wojowników, tzw. Atlantów. Wojownicy mierz? oko?o 4 m i s?u?yli oni kiedy? jako wspornik do podtrzymywania dachu ?wi?tyni. Ka?dy z tych wojowników jest bogato zdobiony.

Tepotzotlan

Przejazd autobusem z Tuli do Caseta Tepotzotlan za 20 peso od osoby (1 godzina) i nast?pnie minibusem za 4 peso do centrum miasta Tepotzotlan.

Tepotzotlan jest typowym ma?ym meksyka?skim miasteczkiem, z centralnym brukowanym rynkiem, wokó? którego rozci?gaj? si? ma?e kolorowe domki z poddaszami. Wsz?dzie pe?no jest restauracji z tradycyjnymi muzykami mariachi. Tepotzotlan s?ynie jednak przede wszystkim z Narodowego Muzeum Wicekrólestwa, które zosta?o za?o?one w budynku dawnego klasztoru z XVII wieku. Wej?cie do muzeum kosztuje 37 peso od osoby. Zgromadzono w nim wspania?? kolekcje przedmiotów religijnych oraz codziennego u?ytku z okresu panowania Hiszpanów. Ponadto mo?na zwiedzi? bardzo bogaty barokowy ko?ció? ?w. Franciszka Ksawerego, z o?tarzami uginaj?cymi si? od z?otych pos?gów ?wi?tych.

Obiad w ma?ej restauracji - wielka pizza, napoje za 95 peso za 2 osoby.

Powrót do Meksyku minibusem za 10 peso od osoby. Dworzec minibusów znajduje si? niedaleko stacji metra Cuatro Caminos. Przejazd metrem lini? nr 2 do stacji Revolucion. Zwiedzanie Pomnika Rewolucji - miejsca spoczynku s?ynnych meksyka?skich rewolucjonistów, m.in. Pancha Villi, Franisca Madera.

Zakup w supermarkecie piwa sol - 15 peso za 1l butelk? (woda 1,5l - 10 peso, cola w puszce 5-7 peso).

Tepotzotlan
Chapultepec

18 lipca. ?niadanie w naszej ulubionej Santa Clara - zestaw taki jak w poprzednie dni.

Przejazd minibusem w okolice Chapultepec - 2,5 peso od osoby. Park Chapultepec (w j?zyku Azteków oznacza?o to "Wzgórze Koników Polnych") to "zielone p?uca" Meksyku. Znajduje si? tu wiele interesuj?cych miejsc, godnych odwiedzenia. Zwiedzanie Pa?acu Chapultepec (wej?cie 35 peso) - dawnej rezydencji cesarza Meksyku Maksymiliana Habsburga. Z tarasu pa?acu roztacza si? wspania?y widok na najd?u?sz? ulic? na ?wiecie, prawie 100-kilometrow? Paseo de la Reforma. Niedaleko znajduje si? ogród zoologiczny (wej?cie za darmo), w którym mo?na zobaczy? zwierz?ta ?yj?ce w Ameryce Pó?nocnej i Po?udniowej (lamy, bizony) oraz... pandy z Chin. Nast?pnie zwiedzanie Narodowego Muzeum Antropologicznego (wej?cie 37 peso) - jednego z najciekawszych muzeów na ?wiecie. Na dziedzi?cu muzeum znajduje si? wysoki s?up, który s?u?y jako fontanna i jako podpora ogromnego dachu. W muzeum mo?na zapozna? si? z kultur? ró?nych ludów zamieszkuj?cych ziemie dzisiejszego Meksyku przed podbojem Hiszpanów. Na dok?adne poznanie wszystkich dzia?ów muzeum nale?y przeznaczy? oko?o 4-5 godzin. Przed budynkiem muzeum pokaz tzw. voladores - ludzi ptaków - czterech m??czyzn wspina si? na s?up i nast?pnie spuszcza si? na linach na ziemi?.

Tula
Powrót minibusem do centrum Obiad w ma?ej chi?skiej restauracji za 120 peso za 2 osoby - ry? z kurczakiem, ?eberka, kie?ki z kurczakiem, rosó?, niedogotowane warzywa, herbata, ciastka.

Ze wzgl?du na to, i? w hotelu przebywamy tylko do 21.00, p?acimy 110 peso. Po ca?odziennym zwiedzaniu warto wzi?? prysznic i troch? odpocz??.

Przejazd taksówk? z hotelu na dworzec autobusowy Terminal Norte - p?acimy a? 100 peso - o wiele za du?o, ale taksówk? zamówi? recepcjonista z hotelu i raczej trudno by?o si? targowa?. Przejazd autobusem I klasy firmy ADO do Meridy za 715 peso od osoby (20 godzin jazdy).

Przed wej?ciem do autobusu bardzo dok?adna kontrola baga?u podr?cznego oraz kontrola osobista. Autobus w czasie przejazdu zatrzymuje si? tylko sporadycznie. Nasz autobus zatrzyma? si? nad ranem w Villahermosa i pó?niej w Campeche.

Merida

19 lipca. Przejazd autobusem do Meridy, najlepiej drog? wzd?u? wybrze?a Zatoki Meksyka?skiej. Po drodze krajobraz zmienia si? coraz bardziej w tropikalny, upa? i wilgotno?? daj? si? we znaki.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Meksyk i Gwatemala Zapiski Gwatemala '98 Meksyk - listopad '98   Pozostałe...
Tych autorów: Azjatycka przygoda

Opracowanie: Anna Kolmas, Radomir Kolmas
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2004-04-26