Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Szlakami dawnych i wspó?czesnych Majów: Meksyk - Belize - Gwatemala - Meksyk
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Beliize City
Granica Belize-Gwatemala

26 lipca. Rano pobudka o godzinie 9.30. ?niadanie w ma?ej kawiarni w angielskim stylu - kawa, ciastka bananowe i ananasowe - za 6 dolarów Belize.

Zwiedzamy Belize z charakterystyczn? kolonialn?, angielsk? zabudow? - katedra ?w. Jana, tzw. Court House, dawna siedziba gubernatora oraz cmentarz Yarborough.

Obiad w restauracji Big Daddie's - kurczak, ry?, sa?atka warzywna, banany i napoje za 15 dolarów Belize za 2 osoby. O godzinie 15.00 wyjazd autobusem firmy Novelo's do Benque Viejo del Carmen za 12 dolarów Belize. Przejazd do Benque trwa 2,5 godziny. Z Benque do granicy z Gwatemal? (oko?o 3 km) przejazd taksówk? za 1 USD od osoby.

Na granicy po stronie Belize op?ata wyjazdowa w wysoko?ci 20 dolarów Belize (je?li pobyt w Belize przekracza 48 godzin, to wówczas op?ata wynosi 30 dolarów Belize).

Granica z Gwatemal? bardzo chaotyczna, brudna - trudno si? zorientowa?, gdzie znajduje si? kontrola graniczna.

Na granicy wymiana pieni?dzy - kurs 1USD=7,80 quetzales (Q).

Przejazd autobusem z granicy do Santa Elena za 15 Q (przejazd trwa 2 godziny).

Nocleg w Santa Elena w hotelu Sac-Nicte - 80 Q za pokój 2-osobowy z ?azienk?. Hotel nie jest godny polecenia - brudny i raczej nadaj?cy si? do remontu.

Kolacja w ma?ej restauracji - 43 Q za nale?niki, piwo gallo, sok pomara?czowy.

GWATEMALA


Typowy autobus Belize
Tikal

27 lipca. Pobudka o godzinie 7.00. O godzinie 8.00 wyjazd minibusem do Tikal - 30 Q za osob? w jedn? stron?. Przejazd trwa godzin?.

Przy wje?dzie do Parku Narodowego nale?y ui?ci? op?at? za wej?cie do Tikal - 50 Q od osoby. ?niadanie w restauracji Tikal - 43 Q (omlet, jajecznica, herbata i woda mineralna). Ceny w Gwatemali: woda mineralna 1,5l - 6 Q, puszka coli - 4,5 Q, pocztówka - 3 Q.

Zwiedzanie pozosta?o?ci miasta Majów, które rozkwit prze?ywa?o od VIII do X wieku. Tikal to przede wszystkim wysokie, strome piramidy, wyrastaj?ce spo?ród drzew tropikalnego lasu. Najwspanialsz? piramid? jest ?wi?tynia I lub tzw. ?wi?tynia Wielkiego Jaguara, która mierzy 44 m wysoko?ci. Najlepszy widok na wierzcho?ki piramid rozci?ga si? ze szczytu ?wi?tyni IV. Warto w Tikal sp?dzi? oko?o 6-7 godzin i przy okazji poobserwowa? zwierz?ta, m.in. ma?py, ptaki.

Obiad w restauracji Imperio Maya - kurczak, ry?, frytki, warzywa, cola - 60 Q za 2 osoby. Powrót minibusem za 30 Q od osoby do Santa Elena.

W zwi?zku z tym, i? zostajemy w pokoju do 21.00 godziny, zmuszeni jeste?my zap?aci? za pokój 60 Q. Po ca?odziennym zwiedzaniu Tikal warto troch? odpocz??.

O godzinie 22.00 wyjazd autobusem I klasy firmy Fuentes del Norte do miasta Gwatemali. Bilety kosztuj? 130 Q i przejazd trwa 8 godzin. Autobus przejecha? bardzo szybko tras? 488 kilometrów i w czasie jazdy by? nawet pocz?stunek (przera?liwie s?odki sok ananasowy i przera?liwie s?odkie ciastko).


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Meksyk i Gwatemala Zapiski Gwatemala '98 Meksyk - listopad '98   Pozostałe...
Tych autorów: Azjatycka przygoda

Opracowanie: Anna Kolmas, Radomir Kolmas
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2004-04-26