Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Meksyk - listopad '98
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Pucybut - Mexico City
Dzie? 20 - Cancun - Miasto Meksyk

Tego dnia do po?udnia pla?owali?my jeszcze na wyspie. Ok. 15.00 wyp?yn?li?my do Cancun, gdzie o 18.00 wsiedli?my do autobusu do Mexico City (I klasa, flota Cristobal Colon, 26 godz., 54 USD - bilet nale?y kupi? kilka dni wcze?niej samemu na dworcu, bo w agencjach jest dro?ej). Mo?na te? pojecha? do San Cristobal (I klasa, 16 godz., 28 USD).

Dzie? 21 - Miasto Meksyk

Ok. 20.00 dotarli?my do stolicy i udali?my si? na nocleg do wspomnianych ju? wcze?niej znajomych.

Dzie? 22 - Miasto Meksyk - Taxco

Ok. 9.00 z dworca Terminal del Sur wyjechali?my do Taxco (I klasa, 3 godziny, 6,5 USD) - przepi?knego miasteczka po?o?onego w górach. S?ynie ono z wyrobów ze srebra. Warto si? tu zatrzyma? na noc w którym? z malowniczych hotelików, ale w weekendy brakuje miejsc.
Po przyje?dzie kupili?my od razu powrotny bilet na ostatni autobus o 20.00. Po wyj?ciu z dworca wsiedli?my do minibusa (0,3 USD), który zawióz? nas do Los Arcos. Jest tam kolejka linowa, któr? mo?na wjecha? na Monte Taxco i obejrze? panoram? miasta z góry (2,6 USD w obie strony).
O 14.30 pojechali?my do Cacahuamilpa - Las Grutas (II klasa, 45 min., 1,1 USD), gdzie mo?na zwiedzi? przepi?kn? i ogromn? jaskini? (wst?p - 1,5 USD). Wycieczka z przewodnikiem trwa ponad 2 godziny, samemu mo?na przej?? t? tras? w nieco ponad godzin?. Autobus powrotny odje?d?a co godzin?, ale tak naprawd? to je?dzi wed?ug w?asnego rozk?adu.

Tula
Wieczorem zwiedzali?my jeszcze Taxco noc? i liczne sklepy ze srebrem. Poniewa? by?a to sobota, w mie?cie odbywa? si? targ i wyst?py. Potem wrócili?my do Mexico City.

Dzie? 23 - Miasto Meksyk - Tula

Rano, ok. 9.00 wyjechali?my z dworca Terminal del Norte do Tuli (I klasa, 1 godz., 3 USD) - stolicy Tolteców. Tula s?ynie z bazaltowych, 4-metrowych pos?gów wojowników tolteckich. I w?a?ciwie tylko to jest tam warte obejrzenia. Reszta to kupa gruzu. Od dworca do ruin trzeba doj?? ok. 2 km, potem zwiedza si? muzeum i dalej jeszcze jakie? 500 m do piramid. Poniewa? by?a to niedziela, wst?p by? bezp?atny. P?aci si? jedynie za filmowanie (chyba 3 USD).

Z powrotem do Mexico City pojechali?my II klas? za 2,5 USD. Troch? taniej, ale jedzie si? a? 2 godziny, bo kierowca zatrzymuje si? na ka?de ??danie.

Po powrocie udali?my si? na bazar w pobli?u metra Banderas, aby wyda? ostatnie pieni?dze na pami?tki. Potem po?egnanie i o 23.30 odlecieli?my do Warszawy.

WYDATKI:

samolot - 775 USD w obie strony pozosta?e - 450 USD na osob? za noclegi, przejazdy, jeden posi?ek dziennie na mie?cie (reszt? jedzenia przywie?li?my z Polski), wst?py, pami?tki, czasem jakie? piwo w knajpce.
Razem - 1225 USD


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Szlakami dawnych i wspó?czesnych Majów: Meksyk - Belize - Gwatemala - Meksyk Meksyk i Gwatemala Opowie?ci o Meksyku
Tej autorki: Po?udnie W?och i Sycylia - wrzesie? 1997 Pó?wysep Iberyjski - wrzesie? 1996 Podró? do Turcji - lipiec 1999

Opracowanie: Anna Szczypi?ska
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-10-17