Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Po?udnie W?och i Sycylia - wrzesie? 1997
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Ceny podane s? w lirach w?oskich wg kursu z 1997 r. - 100 L = 0,18 z?

Rzym

1. Z lotniska jest bezpo?redni poci?g do dworca kolejowego Termini - 15000 L.
2. Nocleg - polecam hotel "Everest", Via Cavour 47 - 30000 - 50000 L od osoby. Nie jest tani, ale jak na Rzym w czasie sezonu to ca?kiem dobra cena. Hotel jest bardzo blisko dworca kolejowego, pokoje czyste z telewizorem, telefonem i umywalk?, toaleta na korytarzu.
3. Je?li nie jeste? zagorza?ym zwolennikiem ruin, nie kupuj biletu do Coloseum. Bilet wst?pu uprawnia do zwiedzania pi?ter, ale wszystko wida? równie? z do?u, gdzie wst?p jest darmowy.
4. Wst?p do Palatynu i Forum Romanum - 12000 L, ale polecam op?aci? przewodnika, je?li si? jest wi?ksz? grup?, bo naprawd? samemu trudno si? po?apa?.
5. Bilet na metro to wydatek 1500 L.
6. W stolicy najtaniej je?? w pizzeriach - du?a, lecz cieniutka pizza kosztuje ju? od 11000 L - lub gdzie? z dala od miejsc turystycznych, co jest nie lada trudne w tym mie?cie. ?rednio za skromny obiad w ca?ych W?oszech oraz na Sycylii trzeba zap?aci? od 10000 L.
7. Wst?p na kopu?? Bazyliki ?w. Piotra - 6000 L, do Muzeów Watyka?skich i Kaplicy Seksty?skiej - 15000 L.
8. Przechowalnia baga?u - 5000 L za dzie?, karta telefoniczna - 2500 L.
9. Bilet na poci?g do Neapolu - 3 h, 18000 L.

Neapol

1. Hotel "Primus", Via Torino 26 blisko dworca kolejowego, czysty, pokój z ?azienk? - 30000 L od osoby, tel. 0815547354.
2. Bilet na poci?g do Herkulanum - powrotny 4000 L, wst?p do wykopalisk - 12000 L.
3. Autobus na Wezuwiusz - 6000 L, wej?cie do krateru - 5500 L.
4. Bilet na metro kosztuje tak jak w Rzymie - 1500 L.
5. Bilet na prom na Capri - powrotny 19000 L, przechowalnia baga?u w porcie - 2000 L za ca?y dzie?.
6. Bilet na autobus miejski z hotelu do portu - 1500 L.
7. Bilet na poci?g do Catanii (IC) - 8 h, 64000 L.

Capri

1. Wjazd kolejk? Funicorale, która doje?d?a do centrum Capri - 1500 L.
2. Przejazd Marina Piccola - Anacapri - 3000 L.
3. Wst?p i ?ód? do Lazurowej Groty - 15000 L.
4. Autobus z Anacapri do Lazurowej Groty i z powrotem - 3000 L.
5. Wjazd wyci?giem na Monte Solare - powrotny 7000 L.
6. Przejazd Anacapri - Marina Grande - 1500 L.

Catania

1. Hotel "Gorizia", Via S. Grassi 8, obskurny, prowadzony przez Cyganów, ale za to przy samej katedrze - kosztowa? 20000 L od osoby.
2. Do Etny najlepiej dojecha? autobusem spod dworca kolejowego, który jedzie a? do Rifugio di Sapienza 7000 L, nast?pnie wje?d?a si? kolejk? górsk? - powrotny 31000 L, potem pozostaje podej?cie po bardzo piaszczystym terenie. Mo?na te? dojecha? specjalnym mikrobusem za 35000 L. I to jeszcze nie koniec, bo znajdziemy si? dopiero na wys. 2900 m, potem trzeba jeszcze doj?? 200-300 m, aby zobaczy? dymi?cy szczyt, albo i nic nie zobaczy? przy z?ej pogodzie. Na sam szczyt nie wolno wchodzi?, wi?c nie wida? krateru. Radz? wzi?? co? ciep?ego, bo mimo ?e na dole jest upa?, na górze mo?e nawet pada? ?nieg.
3. Autobus do Syrakuz - 6500 L.

Syrakuzy

1. Hotel "Centrale", Corso Umberto 141 w pobli?u dworca kolejowego - 20000 L od osoby, bardzo przyjemny, du?o pokoi, toaleta na zewn?trz, przy odrobinie szcz??cia mo?na dosta? pokój z widokiem na morze.
2. Autobus miejski do Neapolis - 600 L, wst?p do Neapolis - 4000 L.
3. Wst?p do muzeum archeologicznego - 8000 L.
4. Poci?g do Palermo - 5 h, 25500 L.
5. Bilet na kuszetk? nocnym poci?giem do Rzymu - 92500 L.
6. Syrakuzy to najlepsze miejsce na baz? stacjonarn?, z której mo?na robi? wypady po okolicy oraz na pla??. Najlepiej wypo?yczy? samochód.

Palermo

1. Hotel "Olimpia" przy jednym z g?ównych placów Piazza Cassa di Risparmio 18 kosztowa? 17500 L od osoby i mimo ?e by? to najta?szy nocleg we W?oszech, nie by? taki z?y. Troch? obskurny, ale czysty.
2. Samo miasto jest brzydkie, szare i brudne. Wygl?da tak, jakby II Wojna ?wiatowa dopiero co si? zako?czy?a. Po godzinie 20.00 nie ma tu ?ywej duszy na ulicy i nic si? nie dzieje. Wszystko jest pozamykane. W dzie? te? trudno co? zje?? w knajpie, bo jest sjesta od 13.00 i wszystko jest czynne dopiero ok. 19.00. Zreszt? jak na ca?ej wyspie.

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Sycylia Listopadowa Wenecja Europa z biletem Interail   Pozostałe...
Tej autorki: Pó?wysep Iberyjski - wrzesie? 1996 Podró? do Turcji - lipiec 1999 Meksyk - listopad '98

Opracowanie: Anna Szczypi?ska
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2000-02-20