Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Pó?wysep Iberyjski - wrzesie? 1996
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Od dziecka marzy?am o tym, by zobaczy? Hiszpani?. Dlatego te?, gdy tylko nadarzy?a si? okazja wyjazdu, nie zastanawia?am si? d?ugo nad tym, gdzie pojecha?. Hiszpania jest krajem kontrastów, mieszaj? si? tu kultura chrze?cija?ska z arabsk?. Ka?de miasto jest inne. Pó?noc ró?ni si? od po?udnia, a i ludzie maj? inn? mentalno?? zale?nie od regionu, w którym mieszkaj?. Meczety i katedry ??cz? si? w jedn? budowl?, jak meczet Omajadów, w którego centrum stoi dzi? katedra, czy te? katedra w Sewilli, której wie?a by?a niegdy? minaretem.

Poniewa? nie chcia?am podziwia? Hiszpanii z okien autokaru, postanowi?am zwiedzi? Pó?wysep Iberyjski na w?asn? r?k?. Poza tym tak wychodzi?o taniej i dawa?o mi szans? bycia bli?ej ludzi. Czy nie przyjemniej jest podziwia? np. Alhambr? o ?wicie, zaraz po otworzeniu bramy, kiedy nie ma tam t?umów i mo?na spokojnie robi? zdj?cia? Przechadza? si? po ogrodach Generalife, a nie biega? za przewodnikiem. Co potem pami?ta si? z takiej wycieczki?

Przez pó? roku przed wyjazdem zbiera?am materia?y o tym kraju i tworzy?am swój plan ze wszystkimi szczegó?ami. Poniewa? jecha?am po raz pierwszy na w?asn? r?k?, chcia?am mie? wszystko przygotowane wcze?niej, aby nic nieprzyjemnego nie zaskoczy?o mnie na miejscu.

Spa?am w podrz?dnych pensjonatach, gdzie pozna?am mnóstwo fajnych ludzi. Jedzenie zabra?am z Polski, a wieczorami wychodzi?am do knajpek na sok z pomara?czy, aby obserwowa? ?ycie tubylców. Prze?y?am mnóstwo przygód. W Madrycie znalaz?am si? przypadkiem na planie telenoweli. Na Gibraltarze przechodzi?am na zielonym ?wietle przez... p?yt? lotniska i karmi?am ma?pki batonem Bounty. W Sewilli pociera?am buty Kolumba, a raczej jego pomnik, co podobno przynosi szcz??cie w mi?o?ci, i jad?am paell?. W Maladze pi?am malag? i podziwia?am Morze ?ródziemne. W Toledo, mimo ?e mia?am map?, przez 3 godziny chodzi?am w kó?ko, usilnie próbuj?c dotrze? do dworca. W Kordowie przygl?da?am si? pracy z?otników w ich malutkich warsztatach i przechadza?am si? nad brzegiem rzeki Gwadalkiwir.

Na koniec pojecha?am do Portugalii (to tylko kilka godzin autobusem z Sewilli), gdzie sp?dzi?am par? wspania?ych dni w Lagos nad oceanem, a potem cofn??am si? w czasie obserwuj?c kobiety pior?ce na tarkach w Porto. W Lizbonie spacerowa?am po kr?tych uliczkach romantycznej Alfamy i wjecha?am na wie?? Eiffla (tak, to nie pomy?ka). Tu te?, na ka?dym kroku, chciano mi sprzeda? haszysz, a pokojówki w hotelu przetrz?sn??y mi ca?y baga? zabieraj?c... 5 z?otych (s? podobne do escudo). Tak na marginesie, hotel by? do?? ekskluzywny, a mimo to ta?szy od schroniska.

Jak ju? napisa?am, przygód mia?am dosy?, by nigdy nie zapomnie? tej wycieczki. Dlatego te? zach?cam wszystkich do odwiedzenia tej cz??ci Europy. Zarówno Hiszpania, jak i Portugalia s? tego warte. Niestety, 3 tygodnie wystarczy?y mi jedynie na li?ni?cie Portugalii i zobaczenie tylko po?udniowej cz??ci Hiszpanii. Wróc? wi?c tam na pewno, bo jeszcze tyle jest do zobaczenia - ca?a pó?noc i wschód! A mo?e by tak wybra? si? na pielgrzymk? Drog? ?w. Jakuba?

Gdzie spa??

(ceny podane w pesetach hiszpa?skich i portugalskich escudo z 1996 roku)

Madryt: Hostal Residencia Mondragón, C. San Jerónimo 32, pi?tro IV - 1500 peset/os. Bardzo przyjemny pensjonat pe?en m?odzie?y. Prowadzi go starsza pani, która na pierwszy rzut oka wydaje si? bardzo gro?na i nieprzyjemna, ale to tylko pozory. Czysto. Po?o?ony w centrum, bardzo blisko Puerta del Sol.

Grenada: Pension San Jerónimo, C. San Jerónimo 12, tel. 275040 - 1000 peset/os. Bardzo dobra lokalizacja, z okien wida? katedr?. Niestety, bardzo brudno, zarówno w ?azience, jak i w pokojach. Radz? zabra? ?piwór lub becik.

Kordowa: schronisko Residencia Juvenil, Pl. Judas Levi - 1500 peset/os. ze ?niadaniem Bardzo mi?e miejsce, czysto. Wewn?trz jest patio, gdzie spotyka si? wieczorami pe?no m?odzie?y. Naprzeciw jest meczet Omajadów.

Malaga: Hostal La Palma, C Martinez 7 - 1500 peset/os. Proste, czyste pokoje. Po?o?ony w centrum, bardzo blisko McDonaldsa.

Sewilla: Hostal La Gloria, C. San Eloy 58 - 1500 peset/os. Po?o?ony jest w centrum, ale raczej tym handlowym. Jest wi?c spory kawa?ek do wszelkich zabytków. Czysto?ci? te? nie grzeszy, ale nie jest tak tragicznie. Na dole wspania?a kawiarenka i z okien mo?na obserwowa? ?ycie uliczne, które tutaj zamiera po 24, co jest bardzo dziwnym zjawiskiem w Hiszpanii.

Lagos: Polecam kwatery prywatne, których jest w tym miejscu mnóstwo. Ju? po wyj?ciu z autobusu z pewno?ci? kto? nas dopadnie i zaproponuje kwater?. Ceny ok. 2000 - 3000 escudo/os.

Lizbona: Pensao Don Jose, Av. Doque Loule 79 (mi?dzy metrem Picoas a Rotunda) � 2000 escudo/os. Jak ju? wspomnia?am, nale?y uwa?a? na pokojówki, które lubi? zabiera? drobne monety i przetrz?sa? baga?e. Lepiej wi?c nie zostawia? nic cennego, ale mimo to pensjonat ten jest naprawd? dobrym wyborem, gdy? schronisko kosztuje dwa razy tyle i cz?sto brakuje w nim miejsc. Tutaj za t? sum? dostaniemy pokój z ?azienk? i telefonem, no i ... pokojówk?.

Co warto zobaczy??

Madryt: Puerta del Sol, Plaza Mayor, katedr?, Pa?ac Prezydencki, Plac Hiszpa?ski z pomnikiem Cervantesa, ekskluzywn? ulic? Gran Via, Pa?ac Poczty, Puerta de Alcala, Park Retiro, Muzeum Prado (wst?p 500 peset), Muzeum Reine Sofia (400 peset), warto te? wybra? si? do pobliskiego El Escorial (800 peset) oraz Toledo.

Grenada: katedr?, star? dzielnic? Albaycin, Alhambr? (600 peset) i ogrody Generalife (200 peset).

Kordowa: meczet Omajadów, Alcazar, dawne getto ?ydowskie, warsztaty z?otnicze, Most Roma?ski.

Malaga: katedr?, zamek Gibralfaro i pa?ac maureta?ski Alcazaba.

Gibraltar: Top of the Rock na który mo?na wjecha? taksówk? za 4000 peset (przy 4 osobach). W cenie zwiedzanie St. Michael's Cave i Apes' Den, gdzie mo?na karmi? ma?py berberyjskie.

Sewilla: Muzeum Walki Byków (250 peset), Z?ot? Wie??, Plac Hiszpa?ski, Park Marii Luizy, przepi?kny Alcazar (600 peset), katedr? i wie?? La Giralda (600 peset), bazylik? La Macarena i most Izabeli II.

Evora: katedr?, ?wi?tyni? Diany, uniwersytet, ko?ció? ?w. Franciszka z przera?aj?c? Kaplic? Ko?ci (100 escudo).

Lizbona: Plac Cormercio, dzielnic? Baixa, Plac Rossio, Plac Restauradores, dzielnic? Belem z wie?? Belem i klasztorem Hieronimitów (400 escudo), Muzeum Powozów (250 escudo) i Pomnikiem Odkrywców oraz dzielnic? Alfama z zamkiem Sao Jorge.

Porto: katedr?, starówk? oraz winnice Villa Nova de Gaia

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Kanary Europa z biletem Interail Hiszpania   Pozostałe...
Tej autorki: Po?udnie W?och i Sycylia - wrzesie? 1997 Podró? do Turcji - lipiec 1999 Meksyk - listopad '98

Opracowanie: Anna Szczypi?ska
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2000-01-24