Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Meksyk - listopad '98
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Taniec ?mierci
Dzie? 1 (31 X 98) - Miasto Meksyk

Lot z Warszawy do Amsterdamu (2 godz.) i z Amsterdamu do Meksyku (11 godz.). Przylecieli?my na miejsce ok. 16.00. Niestety, z powodu problemów z baga?em, który polecia? dalej do Gwatemali, lotnisko opu?cili?my do?? pó?no. Nie zosta?o wi?c du?o czasu na spacer po mie?cie. Zd??yli?my jednak obejrze? "Taniec ?mierci" wykonywany przez Indian z okazji nadchodz?cego ?wi?ta Zmar?ych.

Na lotnisku najlepiej kupi? bilet na taksówk? w specjalnym kiosku, wówczas p?aci si? ustalon? cen? (do centrum 6 USD). Do centrum mo?na te? dojecha? metrem (0,15 USD).
Mieli?my to szcz??cie, ?e z lotniska odebra?a nas przyjació?ka, która tam mieszka na sta?e. Nocowali?my te? u niej w domu. Z relacji napotkanych turystów mog? jednak z pewno?ci? poleci? hotel Monte Carlo, C. Uruguay 9 - 16 USD za dwójk?.

Ofrenda
Dzie? 2 - Teotihuacan

Poniewa? niedziela i ?wi?ta to czas, kiedy wst?py do ruin i muzeów s? bezp?atne, postanowili?my wybra? si? na wycieczk? do "Los Piramides" w Teotihuacan.

Miasto to stworzy?a kultura zwana Teotihuacan, a wi?kszo?? budowli zbudowano mi?dzy 250-600 r. n.e. Ruiny te s?yn? przede wszystkim z Piramidy S?o?ca i Piramidy Ksi??yca. Warto si? po?wi?ci? i wdrapa? si? chocia? na t? pierwsz? (ok. 300 schodów), gdy? widok jest wspania?y. Druga piramida jest mniejsza, ale trudniejsza w zdobyciu, gdy? schody s? bardziej strome.
Do "Los Piramides" mo?na dojecha? z dworca Terminal del Norte. Bilet w jedn? stron? kosztuje 2 USD, a autobus jedzie godzin?.

Wieczorem chcieli?my obejrze? obchody ?wi?ta Zmar?ych i w tym celu wybrali?my si? na najbli?szy cmentarz. Niestety, ku naszemu zaskoczeniu by? zamkni?ty.

Teotihuacan
Dzie? 3 - Miasto Meksyk

Ten dzie? po?wi?cili?my na zwiedzanie miasta. Poniewa? by? to dzie? ?wi?teczny (Meksykanie obchodz? 1 XI ?wi?to Zmar?ych Dzieci, a 2 XI Zmar?ych Doros?ych), wst?p wsz?dzie by? bezp?atny, ale te? wi?kszo?? muzeów by?a zamkni?ta. Zamkni?ty by? te? Park Bosque de Chapultepec i nie mogli?my obejrze? s?ynnego Muzeum Antropologii. Za to wsz?dzie mo?na by?o obejrze? tzw. ofrendy, czyli o?tarzyki ofiarne wystawiane dla zmar?ych. By?y wsz?dzie - na ulicy, w ko?cio?ach, muzeach i domach prywatnych.

Najpierw wybrali?my si? na Zocalo - centralny punkt miasta, gdzie obejrzeli?my Katedr?, Ratusz i Pa?ac Prezydencki. Warto tu wróci? o 18.00 na uroczyste opuszczenie flagi. Obok katedry znajduj? si? ruiny Templo Mayor - pozosta?o?ci po staro?ytnym mie?cie, na którego miejscu zbudowano dzisiejsz? stolic?.

Potem wjechali?my na 43 pi?tro Torre Latinoamericana, by obejrze? miasto z góry (wst?p 2,5 USD, ale warto, gdy nie ma smogu).

Teotihuacan
Nast?pnie wybrali?my si? na spacer po Paseo de la Reforma. Jest to bardzo nowoczesna cz??? miasta z drogimi hotelami, bankami itp. Ulica ta prowadzi a? do Bosque de Capultepec. Po drodze mo?na zobaczy? Pomnik Rewolucji, Pomnik Kolumba i Pomnik Zwyci?stwa, zwany potocznie "El Angel", czyli anio?kiem (w rzeczywisto?ci jest to raczej anielica).

Z Paseo de la Reforma pojechali?my metrem (0,15 USD za wej?cie na stacj?, potem mo?na ju? do woli si? przesiada?) do Basilica de Guadalupe. Jest to sanktuarium po?wi?cone Matce Bo?ej, która ukaza?a si? w tym miejscu Indianinowi w XV w. Bardzo pi?kne miejsce, zw?aszcza ogrody na wzgórzu (wej?cie po schodach za star? bazylik?). Wieczorem pojechali?my na bazar (przy stacji metra Banderas), gdzie najtaniej w ca?ym Meksyku mo?na kupi? pami?tki.

O 22.40 wyjechali?my z dworca autobusowego TAPO do San Andres Tuxtla w stanie Veracruz (I kl., flota ADO, 7 h jazdy, 20,5 USD).

Uwaga: na wi?kszych dworcach baga? oddaje si?, a raczej nadaje dok?adnie 30 min przed odjazdem!


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Szlakami dawnych i wspó?czesnych Majów: Meksyk - Belize - Gwatemala - Meksyk Meksyk i Gwatemala Opowie?ci o Meksyku
Tej autorki: Po?udnie W?och i Sycylia - wrzesie? 1997 Pó?wysep Iberyjski - wrzesie? 1996 Podró? do Turcji - lipiec 1999

Opracowanie: Anna Szczypi?ska
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-10-17