Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Europa z biletem Interail
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Zakupy mo?na tu zrobi? tanio w supermarkecie Leader Price: bagietka - 45c, cola - 30c, mielona kie?basa 40 dag - 1,40 euro, pasztety 3 szt. - 70c, ciasto biszkoptowe 80 dag - 1,45 euro, woda 1,5 l - 15c, piwo ok. 1 euro, chipsy - 50c.

Wiede?
10.05.2003, sobota

Na razie to ostatni dzie? podró?y. Wiede? - ostatni przystanek. Wprawdzie zosta?o nam jeszcze prawie 30 euro, ale w Skandynawii podobno s? wsz?dzie miejscówki, a jeste?my tak zm?czeni i tak blisko domu... Poci?gi z zachodu przyje?d?aj? na dworzec Westbahnof, na wschód odje?d?aj? z Sudbahnof.

Zwiedzanie austriackiej stolicy okaza?o si? spraw? nad wyraz przyjemn?, turkocz?ce doro?ki, s?oneczna pogoda, Opera Narodowa, katedra, ?adny kompleks pa?acowy. To miasto muzyki i sztuki, "ma?a ojczyzna" Straussa, Mozarta. Siedzimy chwil? w ogrodzie ró? (o tej porze jeszcze nie kwitn?, ale i tak jest pi?knie), dostajemy kiczowate, papierowe kwiatki w ulicznej promocji, rzucamy okiem na s?ynne weso?e miasteczko i wyruszamy dalej. Z dworca Wien Nord mo?emy podjecha? kolej? na dworzec Sudbahnof dwa przystanki. Do Bratys?awy mamy tylko godzin? drogi, wi?c jedziemy tanio co? zje?? i napi? si? piwa.

Krótka wizyta na S?owacji nie by?a dobrym pomys?em - daleko od stacji do centrum miasta, na stacji za? drogo, poci?gi si? spó?niaj?... ale i tak cenowo lepiej ni? w Austrii. Szybki powrót do Wiednia i stamt?d o godz. 21.40 ruszamy do Polski. Szkoda troch? ju? wraca?, tyle miejsc zosta?o jeszcze do zobaczenia, ale przecie? trzeba si? wreszcie wyk?pa? i porz?dnie wyspa?. W ko?cu przejechali?my ju? kilka tysi?cy kilometrów.

11.05.2003, niedziela

W po?udnie wreszcie doje?d?amy do Rzeszowa. Z przejazdem na Interailu nie mamy ?adnych problemów, cho? w austriackiej ulotce czytamy, ?e rzeczywi?cie bilet ten nie uprawnia do poruszania si? po kraju zamieszkania kupuj?cego. No i sprawa nie pocieszaj?ca: najgorsze poci?gi przez te 2 tygodnie trafiaj? nam si? w Polsce! z Katowic do Krakowa i z Krakowa do Rzeszowa... brudne, stare graty z toaletami odstraszaj?cymi na odleg?o??.

Reasumuj?c mo?emy stwierdzi?, ?e podró?owanie kolej? z biletem Interail ma wiele plusów, ale te? kilka minusów:
- do niektórych poci?gów konieczne s? do?? wysokie dop?aty, np. w Hiszpanii do praktycznie wszystkich biletów dop?acali?my 6 euro,
- konieczna jest rezerwacja miejsc, wi?c trzeba sta? w d?ugich nieraz kolejkach, no i oczywi?cie ponosi? dodatkowe koszty (mimo posiadanego biletu),
- niektóre poci?gi nie maj? wagonów z drug? klas?,
- Do?? wysoka cena biletu.

Za? plusy biletu Interail to:
+ mo?liwo?? zwiedzenia wielu krajów w krótkim czasie,
+ zni?ki na wiele promów - np. 50% z Francji do Irlandii z Irish Ferries (25 euro w jedn? stron? po zni?ce), promy z Grecji do W?och i z W?och do Grecji w cenie biletu,
+ w wielu poci?gach rozk?adane, wygodne siedzenia, klimatyzacja, bar.

Z pewno?ci? jednak nie ?a?ujemy trudów i kosztów poniesionych przez dwa tygodnie wycieczki wokó? Europy, mamy wspania?e wspomnienia i na pewno to nie by?a nasza ostatnia podró?.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia Odyseja - 3200 lat pó?niej, czyli rowerem do Troi Kanary   Pozostałe...
Tych autorów: Azja - relacja

Tekst i zdj?cia: Sylwek Polak, Irena Choma
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-09-25