Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
15 dni w?ócz?gi...
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku


...czyli wyprawa w Góry Opawskie, Bystrzyckie, Orlickie, Sto?owe oraz Adrspassko-Teplikcké Skály

Dzie? 1

Plecaki zapakowane jak nale?y, prowiant na drog? przygotowany, stan pe?nej gotowo?ci - dzielne zdobywczynie Korony Gór Polski wyruszaj? na kolejn? wypraw?. Jest nas cztery - Joanna, Ola, Asia (moja siostra) i Ania (czyli ja). Brakuje tylko Anki, czyli naszej "szefowej", która w tym samym czasie zdobywa znacznie wy?sze góry znacznie dalej...

Wyruszamy z Warszawy i pod wieczór docieramy do Nysy. Pierwszy nocleg wypada w o?rodku rekreacyjnym nad Jeziorem Nyskim. Mi?o jest przyjechawszy w góry spacerowa? wieczorem po pla?y. Mimo to w o?rodku czujemy si? troch? nieswojo - wobec dziewcz?t w strojach kusych i opi?tych oraz m?odzie?ców w dresach nasze peleryny wydaj? si? nie na miejscu. Wracamy wi?c do swojego domku i jeszcze d?ugo w nocy ws?uchujemy si? w odg?osy dobiegaj?ce z dancingu.


Dzie? 2

Rano przykra niespodzianka - pada. Na dodatek okazuje si?, ?e ?le odszyfrowa?y?my rozk?ad jazdy autobusów. Mimo trudno?ci komunikacyjnych docieramy do Pokrzywnej i wdrapujemy na Biskupi? Kop? - najwy?szy szczyt Gór Opawskich. Na szczycie znajduje si? zbudowana w 1880 roku wie?a widokowa. Z wie?y rozpo?ciera si? widok na cztery strony ?wiata, a ?e widoczno?? jest wy?mienita, udaje nam si? nawet wypatrzy? w oddali ?nie?nik. Ogl?damy pi?kny zachód s?o?ca i schodzimy nieco ni?ej do schroniska.

 1 2 3 4 5 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek Pi?kne polskie jeziora - Mazury Europa z biletem Interail   Pozostałe...
Tej autorki: Listopadowa Wenecja Praga w obiektywie

Opracowanie: Anna Gawry?

Autorka zaprasza na stronę: http://photoanouk.w.interia.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-09-12