Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Sankt Petersburg
duchowa i kulturalna stolica Rosji ma ju? 300 lat

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Je?eli chodzi o ceny ró?nych produktów spo?ywczych, s? one podobne do tych w naszym kraju. Inaczej jest oczywi?cie z alkoholem. Dlatego te? warto od czasu do czasu wst?pi? na dobre petersburskie piwo (ba?tika, wena czy razin), nale??ce do najlepszych gatunków w Rosji, czy pyszne gruzi?skie wino np. mukuzani. W samym ogromnym centrum Petersburga jest ma?o sklepów spo?ywczych (rosyjska nazwa - "produkty"). Podobno najni?sze ceny artyku?ów spo?ywczych mo?na znale?? na targowisku przy Placu Siennym - Siennaja p?oszczad (przy bocznej ulicy Moskowskaja). Ale nam te ceny i tak wydawa?y si? wysokie jak na Rosj?.

Poruszanie si? po mie?cie jest naprawd? bardzo przyjemne, szybkie i tanie dzi?ki rozwini?tej sieci metra. Bilet na metro kosztuje 7 rubli (8 rubli to oko?o 1 z?).

(...)

Na koniec pragn? doda?, ?e miasto jest bardzo bezpieczne, a mieszka?cy ?yczliwi. I nie nale?y si? sugerowa? programami nadawanymi w naszej telewizji typu "Kryminalnaja Rosja". Nierzadko w rozmowie Rosjanie s? przekonani, ?e to u nas w Polsce jest wi?ksza przest?pczo??. Tak, niestety, oddzia?uje na nas telewizja, a podró?e kszta?c?, pozwalaj?c lepiej si? pozna?, zrozumie? i zrewidowa? wzajemne stereotypy.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Autostopem przez Rosj? Sankt Petersburg - miasto magiczne Relacja Mockba   Pozostałe...
Tych autorów: Czarnogóra - s?o?ce, morze i góry Kilka rad o Bu?garii

Tekst: Andrzej Juda, Edyta Juda
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-10-03