Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Azjatycka przygoda
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Przejazd ryksz? motorow? na dworzec autobusowy za 4.000 Rp. Wyjazd autobusem za 3.000 Rp do Prambanan (czas przejazdu - 1 godzina). W Prambanan znajduje si? wielki kompleks ?wi?ty? hinduskich pochodz?cych z VIII/X wieku (wej?cie do ?wi?ty? kosztuje 7 USD, a dla studentów 4 USD). ?wi?tynie Prambanan po?o?one s? w rozleg?ym ogrodzie. Najs?ynniejsza i najwi?ksza to ?wi?tynia Sziwa Mahadeva. Na ?cianach wszystkich ?wi?ty? Prambanan znajduj? si? reliefy przedstawiaj?ce sceny z hinduskiego eposu Ramajana oraz Mahabharata.

Przejazd do Yogyakarta autobusem za 1500 Rp (czas przejazdu to 30 minut). Kolacja w Yogyakarta w restauracji "Chaterina" - kotlet z kurczaka, ry? z kurczakiem, napoje - koszt 39.000 Rp za 2 osoby.

Bali-?wi?tynka
Zwiedzanie Yogyakarty

12 sierpnia

Zwiedzanie Yogyakarty nale?y rozpocz?? od Kraton - pa?acu miejskiego su?tanów Yogyakarta (wej?cie 7.500 Rp). Kraton wywiera bardzo pozytywne wra?enia - uporz?dkowany i zadbany. W licznych pawilonach znajduj? si? wystawy po?wiecone ?yciu najs?ynniejszych su?tanów Yogyakarta. Nast?pnie mo?na odwiedzi? Taman Sari, tzn. Wodny Pa?ac (wej?cie 2.000 Rp) - miejsce odpoczynku su?tanów, pe?ne basenów i fontann. Niedaleko znajduje si? Pasar Ngasem, czyli tzw. Ptasi Targ, gdzie mo?na kupi? wszystkie rodzaje tropikalnych ptaków, a tak?e gady i owady.

Obiad w restauracji "Eco" - zupa z kurczaka, kotlet z kurczaka, ry?, napoje - to wydatek 39.000 Rp.

O godz. 14.00 wyjazd spod hotelu autobusem do Denpasar na wysp? Bali. Bilety mo?na kupi? w agencjach turystycznych po?o?onych w okolicy hotelu "Asia-Afrika". Bilety do Denpasar na autobus z toalet? i rozk?adanymi siedzeniami kosztuj? 120.000 Rp (w cenie wliczona jest przeprawa promowa na Bali oraz kolacja). Przejazd trwa oko?o 19 godzin.

Bali obraz
Bali

13 sierpnia

Przeprawa promowa pomi?dzy Jaw? a Bali trwa oko?o 1 godziny - przysta? promowa i promy s? bardzo nowoczesne. Na wyspie Bali nale?y przesun?? zegarki o jedn? godzin? do przodu. Wyspa Bali ró?ni si? zdecydowanie od Jawy i od innych indonezyjskich wysp - inna religia (hinduizm), inna architektura (domy zdobione wymy?lnymi detalami z drewna i innych materia?ów), inny krajobraz (bujna ro?linno?? tropikalna, góry i wulkany). Bali dzi?ki rozwijaj?cej si? turystyce jest bardzo bogate - standard ?ycia jest tu o wiele wy?szy ni? na Jawie.


Do początku

Poprzednia strona
 ...3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Dwóch panów w Kambod?y Tajlandia, Laos, Kambod?a Azja - relacja   Pozostałe...
Tych autorów: Szlakami dawnych i wspó?czesnych Majów: Meksyk - Belize - Gwatemala - Meksyk

Opracowanie: Anna Kolmas, Radomir Kolmas
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-03-12