Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Azjatycka przygoda
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Kolacja w stylizowanej na galeri? restauracji "Eco", po?o?onej w w?skiej alejce Gang II - kurczak w sosie s?odko-kwa?nym, ry? z kurczakiem, nale?niki z bananami, piwo indonezyjskie banteng - 45.000 Rp za 2 osoby.

Borobudur
9 sierpnia

Pobudka o godz. 9.00 - zm?czenie ostatni? podró?? poci?giem daje si? we znaki. Na ?niadanie mo?na kupi? na ka?dym stoisku na ulicy pyszne dro?d?owe bu?ki z czekolad?, d?emem itp. (cena w zale?no?ci od wielko?ci oko?o 500-2000 Rp). Z g?ównej ulicy miasta - Jalan Malioboro najtaniej (1000 Rp) na dworzec autobusowy Umbulharjo mo?na dosta? si? autobusem miejskim nr 4. Przejazd autobusem do Borobudur kosztuje 3.000 Rp i trwa oko?o 1,5 godziny.

?wi?tynia Borobudur (jej nazwa wywodz?ca si? z sanskrytu oznacza "buddyjski klasztor na wzgórzu") zosta?a wybudowana na prze?omie VIII/IX wieku. Ca?a konstrukcja budowli odpowiada buddyjskiej wizji ?wiata - ka?dy jej element stanowi symbol z buddyjskiej teologii. ?wi?tynia sk?ada si? z siedmiu tarasów - na dolnych czterech tarasach znajduj? si? galerie z reliefami przedstawiaj?cymi sceny z ?ycia Buddy, a na górnych trzech tarasach mo?na ogl?da? stupy z ukrytymi pos?gami Buddy. Wej?cie do ?wi?tyni Borobudur kosztuje 7 USD, dla studentów 4 USD. Niedaleko ?wi?tyni Borobudur po?o?one s? dwie mniejsze ?wi?tynie buddyjskie - Pawon i Mendut (wej?cie 3.000 Rp). Mo?na wynaj?? przewodnika w j?zyku angielskim po ?wi?tyni Borobudur (cena oko?o 20.000-30.000 Rp).

Kolacja w Yogyakarta w Pizza Hut za 52.000 Rp dla 2 osób - ?rednia pizza z kurczakiem, makaron z sosem grzybowym, napoje.

Dieng Plateu
Wycieczka do Dieng Plateau

10 sierpnia

O godz. 7.00 wyruszamy z wycieczk? do Dieng Plateau - ceny z agencji turystycznych po?o?onych w okolicy hotelu "Asia-Afrika" to oko?o 75.000-100.000 Rp. Dieng Plateau po?o?one jest na wysoko?ci ponad 2000 m n.p.m. Wje?d?a si? bardzo kr?t? drog?, cz?sto po?ród chmur, miejscami temperatura spada o oko?o 10 st. C. Bilet wst?pu do wszystkich atrakcji Dieng Plateau kosztuje 12.500 Rp. Du?e wra?enie robi? hinduskie ?wi?tynie z VIII lub IX wieku, po?wi?cone Sziwie. W okolicy znajduj? si? ponadto: jezioro wulkaniczne Telaga Warna z lazurow? wod? oraz wulkaniczny krater Kawah Sikidang z bulgocz?cymi pok?adami siarki.

W drodze powrotnej obiad w restauracji Dieng w Wonosobo (stó? szwedzki, sk?adaj?cy si? z da? kuchni indonezyjskiej - koszt oko?o 20.000 Rp na osob?).

Wieczorem o godz. 20.00 udali?my si? do Sono-Budoyo Muzeum na pokaz jawajskiego wayang - "teatru cieni" (wej?cie 5.000 Rp). Przedstawienie jest ciekawe, lecz niestety odgrywane w j?zyku indonezyjskim i trudno wytrzyma? d?u?ej ni? godzin?.

Prambanan-?wi?tynie
Solo (Surakarta)

11 sierpnia

Wyjazd o godz. 9.55 poci?giem Prambanan Ekspres do Solo (Surakarta). Przejazd trwa oko?o 1 godziny i kosztuje 5.000 Rp. W Solo ryksz? motorow? za 5.000 Rp mo?na dojecha? do Kraton Mangkunegara (kraton to otoczony murami pa?ac miejski). Wej?cie do Kraton Mangkunegara kosztuje 5.000 Rp i obejmuje przewodnika w j?zyku angielskim. Kraton Mangkunegara pochodzi z XVIII wieku i jest siedzib? cz?onków rodziny susuhunan Solo. Nast?pnie zwiedzanie Kraton Surakarta (wej?cie 5.000 Rp) - to w?a?ciwa siedziba susuhunan Solo, raczej zaniedbany i ma?o ciekawy.


Do początku

Poprzednia strona
 ...3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Dwóch panów w Kambod?y Tajlandia, Laos, Kambod?a Azja - relacja   Pozostałe...
Tych autorów: Szlakami dawnych i wspó?czesnych Majów: Meksyk - Belize - Gwatemala - Meksyk

Opracowanie: Anna Kolmas, Radomir Kolmas
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-03-12