Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Azjatycka przygoda
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O godz. 13.45 przylot do D?akarty na lotnisko Sukarno-Hatta. Lotnisko wywiera bardzo pozytywne wra?enia - du?e, nowoczesne i ca?y czas trwa jego rozbudowa. Lotnisko jest usytuowane ponad 30 kilometrów od centrum D?akarty. Do miasta biegnie wspania?a wielopasmowa, p?atna autostrada.

Z lotniska najtaniej do D?akarty mo?na dosta? si? autobusem firmy Damri, którym w ci?gu 1 godziny za 8.000 Rp mo?na przejecha? na stacje kolejow? Gambir. Z dworca na piechot? lub ryksz? motorow? za 5.000 Rp mo?na dosta? si? na ulic? Jalan Jaksa, gdzie mie?ci si? najwi?cej najta?szych hoteli i restauracji. Najlepiej prezentowa? si? hotel "Djody" - pokój 2-osobowy z klimatyzacj? i ?azienk? oraz z wliczonym ?niadaniem kosztowa? 75.000 Rp. Kolacja w restauracji "Papa" za 35.000 Rp - makaron i ry? z kurczakiem, tosty, herbata.

Wieczorem wybrali?my si? na spacer po D?akarcie, który raczej odradzamy ze wzgl?du na wielkie, szerokie ulice, brak chodników, masy ró?nego rodzaju pojazdów oraz smog utrudniaj?cy oddychanie.

Zwiedzanie D?akarty

7 sierpnia

Centrum D?akarty to tzw. Merdeka Square, czyli Plac Wolno?ci. Na ?rodku tego Placu znajduje si? tzw. Pomnik Narodowy (Monas) - kolumna o wysoko?ci 132 metrów zako?czona konstrukcj? w kszta?cie wiecznie p?on?cego si? ognia. Prace nad budow? Pomnika Narodowego zosta?y rozpocz?te w 1961 roku, zosta? on oddany do zwiedzania w 1975 roku. W podziemiach budowli znajduje si? Muzeum Historii Narodowej, w którym przedstawiona zosta?a historia walk Indonezji o niepodleg?o??. Na sam szczyt pomnika za 3.500 Rp mo?na wjecha? wind? i podziwia? panoram? miasta. Przy Placu Wolno?ci usytuowane jest równie? Muzeum Narodowe (wej?cie 750 Rp), w którym znajduje si? kolekcja ró?nego rodzaju przedmiotów - instrumentów, modeli domów, ubra? wszystkich grup etnicznych zamieszkuj?cych wyspy Indonezji itp.

Nast?pnie przejazd ryksz? motorow? za 15.000 Rp do dzielnicy Kota - dawnego holenderskiego miasta Batawia. W dzielnicy Kota warto odwiedzi? Muzeum Historii D?akarty (wej?cie 1000 Rp), które znajduje si? w dawnym budynku Ratusza z 1627 roku. W muzeum zgromadzono liczne przedmioty z okresu panowania Holendrów - obrazy holenderskich gubernatorów, masywne holenderskie meble oraz przedmioty codziennego u?ytku. Obok tego muzeum znajduje si? inne - Muzeum Wayang, po?wi?cone lalkom jawajskiego "teatru cieni". Zgromadzono w nim tak?e kolekcje lalek z ca?ego ?wiata, w tym z Polski - laki w ludowych, mazowieckich strojach.

Na placu przed budynkiem Muzeum Historii D?akarty znajduje si? zabytkowe dzia?o Si Jaguar. Dzia?o zako?czone jest konstrukcj? w kszta?cie zaci?ni?tej pi??ci, która jest symbolem p?odno?ci i z tych wzgl?dów bezdzietne kobiety siadaj? na dzia?o z nadziej?, ?e doczekaj? si? wreszcie upragnionego potomka.

Przejazd ryksz? motorow? za 10.000 Rp do portu Sunda Kelapa (wej?cie 1000 Rp), który s?ynie z barwnych okr?tów przybywaj?cych do D?akarty z Kalimantan (indonezyjska cz??? wyspy Borneo). Dalej - znów ryksz? motorow? za 15.000 Rp wycieczka do Lampangan Banteng - dzielnicy wzniesionej przez Holendrów w XIX wieku. Niedaleko znajduje si? katedra katolicka oraz meczet Istiqlal, który jest pono? najwi?kszy w Azji Po?udniowo-Wschodniej. Powrót na Jalan Jaksa ryksz? za 10.000 Rp. Obiad w restauracji "Pappa Kafe" za 50.000 Rp - pizza, ry? z kurczakiem, nale?niki.

Prambanan-Jawajka
Yogyakarta

8 sierpnia

O godz. 5.00 przejazd taksówk? za 10.000 Rp na dworzec kolejowy Pasar Senem. O godz. 6.00 wyjazd poci?giem do Yogyakarta - bilet klasy "bisnis" (odpowiednik lepszej klasy drugiej) kosztuje 50.000 Rp. Podró? do Jogyakarty trwa oko?o 9 godzin. Krajobraz za oknami po drodze to wielkie po?acie pól ry?owych oraz wyrastaj?ce w oddali wulkany.

Yogyakarta to centrum kulturowe i turystyczne Jawy. Miasto ró?ni si? od innych indonezyjskich miast - jest prawie czysto, mniejszy ruch na ulicach. Niedaleko stacji kolejowej w Yogyakarta po?o?ony jest hotel "Asia-Afrika" (pokój 2-osobowy z ?azienk? kosztuje 60.000 Rp). Wszystkie pokoje hotelowe po?o?one s? wokó? ogrodu i basenu.


Do początku

Poprzednia strona
 ...3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Dwóch panów w Kambod?y Tajlandia, Laos, Kambod?a Azja - relacja   Pozostałe...
Tych autorów: Szlakami dawnych i wspó?czesnych Majów: Meksyk - Belize - Gwatemala - Meksyk

Opracowanie: Anna Kolmas, Radomir Kolmas
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-03-12