Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Sprawozdanie robocze z podró?y do Iranu
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Troja - ko? troja?ski (replika)
13. Troja

Po zwiedzeniu Stambu?u pojecha?em autobusem do Troi. Firma - Radar, cena - 1.400.000 TTL, czyli 10 $. Autobus by? luksusowy! Zreszt? wszystkie autobusy s? w Turcji luksusowe. W cen? biletu wliczone s? ciasteczka, którymi steward cz?stuje pasa?erów, kubek czy dwa coca-coli i jeszcze jakie? tam chusteczki higieniczne, nas?czone perfumami. Klimatyzacja i mi?a muzyczka, nawet nie zauwa?ysz, gdy dojedziesz na miejsce, cho? to 3-4 godziny drogi. Doje?d?a si?, wzd?u? Morza Egejskiego, do jakiej? wsi, której nazwy nie pami?tam, a dalej prom czy ma?y statek przewozi podró?nych przez Cie?nin? Dardanele do miejscowo?ci Canakkale. Tam dopyta?em si? o dolmusz do Truva (po turecku Troja): prosto g?ówn? ulic? i potem w prawo, do mostu. Przy mo?cie jest postój dolmuszów. Mikrobus ten jedzie przez okoliczne wsie, rozwo??c mieszka?ców. Dzi?ki temu ma si? okazj? podejrze? tureck? wie?. Mia?em wtedy przemi?? przygod?: spotka?em ca?? klas? z miejscowego technikum hotelarskiego, wracaj?c? z zaj?? do domów. M?odzie? by?a zafascynowana kanadyjskim turyst?, a ja nimi. Mamy wspólne zdj?cia (przera?ony nauczyciel, hehe...) i do dzi? ?a?uj?, ?e nie skorzysta?em z zaproszenia i nie wysiad?em, ?eby odwiedzi? ich domy.

Nad Cie?nin? Dardanele (w drodze do Troi)
W Troi nic nie ma. Kilka na pó? rozwalonych kolumn, ruiny pa?acu, ale nie króla Priama, tylko nowszego, zreszt? tylko fundamenty. Kopia konia troja?skiego, do którego mo?na wej?? i rozejrze? si? po okolicy. Wokó? tylko trawa. Najbli?sza wie? 5 km. Wst?p: 100 TTL (na ISIC). Troj? zamykaj? o 17.00 i trzeba na to uwa?a?, bo potem nie ma jak si? wydosta?, co i mnie si? przydarzy?o. Zadzia?a? autostop, chocia? by?em ostro okpiwany przez siedz?cych w cieniu Turków.


Do początku

Poprzednia strona
 ...10 11 12 13 14 15 16 17 18... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Odyseja - 3200 lat pó?niej, czyli rowerem do Troi Przewodnik Tarnów-Przemy?l-Suczawa-Bukareszt-Stambu?-Tbilisi Z Teheranu do Afganistanu   Pozostałe...
Tego autora: Alaska '98 Opowie?ci o Meksyku

Opracowanie: Adam Ma?kowiak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-07-11