Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Sprawozdanie robocze z podró?y do Iranu
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

17. Podró? przez Turcj?

Turcja zachodnia to w?a?ciwie Europa. Nic nowego, o czym warto by wspomnie?. Im dalej na wschód, tym egzotyczniejsze widoki: wi?cej gór, zakr?tów, malowniczych wiosek, zbudowanych z glinianych cegie?, stad pas?cych si? owiec, dla których buduje si? sza?asy w kszta?cie sto?ków z nawozu zmieszanego z glin? i suszonego na s?o?cu. Wi?cej starych pasterzy na osio?kach, wozów na drewnianych ko?ach, ale i wi?cej anten satelitarnych na tych ma?ych, parterowych, czworok?tnych domkach, w których pewnie tylko jedna izdebka si? mie?ci. Im dalej na wschód, tym wi?cej te? wojsk i kontroli na szosie. Jeste?my zatrzymywani bardzo cz?sto ze wzgl?du na tocz?c? si? w tym rejonie wojn? z Kurdami. Autobus jest ira?ski, wi?c mo?e przemycamy bro?? Pierwsze pi?? kontroli wzbudzi?o we mnie l?k: co b?dzie, jak raz zatrzymaj? nas Kurdowie, a nie wojsko? Po nast?pnych pi?tnastu przestaj? ju? liczy?, ile razy nas zatrzymywano. Tak powoli docieramy do granicznego miasta Dogubeyazit, miasta, którego g?ówn? ulic? zbudowano z ubitej gliny i gdzie ?ycie toczy si? ca?kiem innym trybem. Jeszcze tylko jedna kontrola i po kilkunastu minutach stajemy na granicy turecko-ira?skiej.


Do początku

Poprzednia strona
 ...14 15 16 17 18 19 20 21 22... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Odyseja - 3200 lat pó?niej, czyli rowerem do Troi Przewodnik Tarnów-Przemy?l-Suczawa-Bukareszt-Stambu?-Tbilisi Z Teheranu do Afganistanu   Pozostałe...
Tego autora: Alaska '98 Opowie?ci o Meksyku

Opracowanie: Adam Ma?kowiak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-07-11