Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Rzymskie pami?tki na syryjskiej pustyni
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

?uk triumfalny. Dzi? jest to skrzy?owanie rzymskiej drogi ze wspó?czesn? asfaltówk?. W czasach Zenobii rzymska arteria skr?ca?a tutaj w prawo. Ten nietypowy uk?ad ulic w tamtych czasach wi?za? si? z rozbudow? miasta.

?uk triumfalny. Dzi? jest to skrzy?owanie rzymskiej drogi ze wspó?czesn? asfaltówk?. W czasach Zenobii rzymska arteria skr?ca?a tutaj w prawo. Ten nietypowy uk?ad ulic w tamtych czasach wi?za? si? z rozbudow? miasta.

Zwiedzanie na wielb??dach. Rzymskie ruiny wprawiaj? w zachwyt chyba wszystkich. Dodatkowym atutem tych w Syrii jest ich po?o?enie na pustyni oraz to, ?e prawie nie ma tu turystów. Szczególnie, je?li zdecyduje si? na przeja?d?k? na wielb??dach o wschodzie s?o?ca.

Zwiedzanie na wielb??dach. Rzymskie ruiny wprawiaj? w zachwyt chyba wszystkich. Dodatkowym atutem tych w Syrii jest ich po?o?enie na pustyni oraz to, ?e prawie nie ma tu turystów. Szczególnie, je?li zdecyduje si? na przeja?d?k? na wielb??dach o wschodzie s?o?ca.

Kolumny wokó? ?wi?tyni Bel. Materia? na ich budow? ?ci?gni?to a? z Egiptu.

Kolumny wokó? ?wi?tyni Bel. Materia? na ich budow? ?ci?gni?to a? z Egiptu.

Most nad such? fos?, w której nigdy nie by?o wody. Rów by? wystarczaj?co g??boki, aby powstrzyma? naje?d?ców przed zdobyciem tej arabskiej warowni w Palmyrze.

Most nad such? fos?, w której nigdy nie by?o wody. Rów by? wystarczaj?co g??boki, aby powstrzyma? naje?d?ców przed zdobyciem tej arabskiej warowni w Palmyrze.

 1 2 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Gor?czka arabskiej nocy, czyli clubbing w Damaszku Podpatrywanie Bliskiego Wschodu Przez Bliski Wschód   Pozostałe...
Tej autorki: Chiang Mai w Tajlandii

Opracowanie: Basia Sypytkowska-Williams
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa zdjęcia.
Wszystkie zdjęcia i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2000-12-28