Most nad such? fos?, w której nigdy nie by?o wody. Rów by? wystarczaj?co g??boki, aby powstrzyma? naje?d?ców przed zdobyciem tej arabskiej warowni w Palmyrze.
Most nad such? fos?, w której nigdy nie by?o wody. Rów by? wystarczaj?co g??boki, aby powstrzyma? naje?d?ców przed zdobyciem tej arabskiej warowni w Palmyrze.