Kolumny wokó? ?wi?tyni Bel. Materia? na ich budow? ?ci?gni?to a? z Egiptu.
Kolumny wokó? ?wi?tyni Bel. Materia? na ich budow? ?ci?gni?to a? z Egiptu.