Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Gar?? informacji o Tanzanii
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

U?ywki

Bez problemu kupimy papierosy. G?ównie dwa gatunki: sportsman - dobre papierosy z filtrem i sweet menthol - bardzo mi?towe. Oficjalna cena paczki to 700 szylingów. Gdy cena przekracza t? warto??, mo?emy mie? pewno??, ?e sprzedawca szuka jelenia. Poza tym mo?na kupi? gorsze gatunki papierosów. Bez filtra i bardzo mocne.

Alkohol jest w ka?dym hinduskim sklepie spo?ywczym. Pocz?wszy od kilku gatunków piwa (castle, kibo, kilimanjaro, safari lager), poprzez wódki czyste, whiskey, koniaki, szampany i wina. Alkohol jest tani. Warto spróbowa? oryginaln? wódk? tanzanijsk? o nazwie konyagi. Jej smak przypomina nieco smak ginu. Cena butelki to oko?o 2100 szylingów. Poza wódk? sprzedawan? w sklepach, kwitnie oczywi?cie handel domowymi wyrobami. To bardzo mocne i ?mierdz?ce alkohole, niejednokrotnie doprawiane denaturatem lub zbli?onym specyfikiem. S?owem, nie warto próbowa?.

Bez problemu mo?na dosta? narkotyki. Najcz??ciej ró?nego rodzaju trawki, w?ród których najwi?cej jest oczywi?cie marihuany. Jeden skr?t to mniej wi?cej 30-50 szylingów.

Parki narodowe

S? wspania?e. Niesamowity kontrast pomi?dzy Dar es-Salaam a parkiem Mikumi, który zwiedza?em. Zwierz?ta znajduj? si? w odleg?o?ci kilku metrów od samochodu i przygl?daj? si? ciekawie przeje?d?aj?cym samochodom. W parkach narodowych jest ograniczenie szybko?ci do 30 km/h. Poza tym na szosie co kilka kilometrów s? ulane z asfaltu "tarki", które, gdy si? na nie wjedzie z du?? pr?dko?ci?, mog? spowodowa? rozsypanie si? naszego pojazdu.

Mikumi to pi?kny park, w którym spotka?em s?onie, ?yrafy, zebry, bawo?y, antylopy gnu, gu?ce itp. Du?o ptactwa, robactwa i pe?zaj?cych stworzonek. Na ko?cu parku jest miejscowo?? Mikumi, gdzie mo?emy skorzysta? z oferty restauracyjki i posili? si? oraz napi?. Przy restauracji jest warte obejrzenia ma?e zoo. Wst?p oko?o 5000 szylingów. Prywatny w?a?ciciel trzyma tutaj w??e. Tym sposobem mo?emy obejrze? wszelkie w??e, jakie ?yj? w Tanzanii, bezpiecznie schowani za szybk?. Poza w??ami s? jeszcze wsz?dobylskie ma?py, krokodyle i ?ó?wie. Przed restauracj? znajduje si? straganik z pami?tkami, gdzie mo?na kupi? standardowe gad?ety z hebanu.

Powrót

Odprawa bez problemów. Potem kontrola paszportowa i ju? jeste?my w strefie wolnoc?owej. Tutaj mo?emy dokona? zakupów, cho? wszystko bardzo drogie. W Amsterdamie mamy oko?o 2 godzin czekania na samolot. Warto znale?? swoj? poczekalni?, gdy? lotnisko jest wielkie i mo?na si? pogubi?. W Warszawie nale?y uwa?a?, gdy? jest wielu ch?tnych, którzy "zaopiekowaliby si?" naszym baga?em. Mo?na ?atwo straci? swój dobytek, zw?aszcza, ?e baga?y na podajniku nikt nie pilnuje.

Podstawowe zwroty

HABARI - co s?ycha?
SALAMA - pozdrowienie
KARIBU - zapraszam
KWAHERI - do widzenia
ASANTE SANA - bardzo dzi?kuj?
DUKA - sklep
DUKA LA DAWA - apteka
RAFIKI - przyjaciel
MTOTO - dziecko
NIOKA - w??
GARI - samochód
POLE POLE - powoli
BARA BARA - droga
HARAKA - szybko
MDUDU - robak


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Afryka dla pocz?tkuj?cych - Pó?nocna Tanzania i Zanzibar 2005 Droga przez malari? Afryka Wschodnia   Pozostałe...
Tego autora: Masajowie S?ownik suahili

Opracowanie: Robert Gordon
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-02-18