Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Gar?? informacji o Tanzanii
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Baga?

Ubrania

Przede wszystkim ubranie lekkie i przewiewne. W moim plecaku mia?em: 2 x krótkie spodenki (obci?te jeansy), 4 x t-shirt (tylko nie czarne), 2 x lekk? koszul? z d?ugim r?kawem, 6 x majtki, 6 x skarpetki, 1 x czapka z daszkiem, 1 x kapelusz wojskowy, 1 x sanda?y (najlepiej firmy Scholl, nie sprawdzaj? si? ?adne Adidasy, Nike itp.), 1 x buty wojskowe (do chodzenia po buszu), 1 x chlebak.

Nie warto bra? za du?o ubra?, gdy? tylko plecak b?dzie ci??ki. Poza tym ubrania powinny by? przewiewne, najlepiej bawe?niane (?adnych syntetyków). Wszystko mo?na sobie pra?, a suszy si? b?yskawicznie.

Sprz?t

nó? Swiss Army wielofunkcyjny, bagnet wojskowy, linka nylonowa 15 metrów, k?ódka, plastikowy bidon na wod?, kubek metalowy, przybory do szycia, przybory toaletowe, zapalniczka benzynowa, benzyna i kamienie do zapalniczki, skalpel, ?y?ka i haczyki, 2 zegarki na r?k?, worki na ?mieci.

Pieni?dze

Je?li chodzi o pieni?dze, to najlepiej, oczywi?cie, zabra? dolary. Czeki podró?ne nie s? przyjmowane. W Dar es-Salaam s? kantory, w których mo?na wymieni? dolary na tanza?skie szylingi (1 dolar = 800 szylingów).

Przyk?adowe ceny

Johny Walker - 10000 szylingów
lody 500 ml - 6000 szylingów
pasta do z?bów - 1200 szylingów
maczeta - 1200 szylingów
piwo - 600-800 szylingów
znaczek do Polski - 600 szylingów
pocztówka - 250 szylingów
chleb - 200 szylingów

Ogólnie w Tanzanii jest dosy? tanio, aczkolwiek dla turystów wszystko jest dro?sze. Bia?y w Tanzanii uwa?any jest za bogacza i sam jego widok wystarcza, by windowa? ceny. Najlepiej podan? cen? podzieli? przez 10 i dopiero si? targowa?. Gdy nie znamy suahili, wtedy mo?e by? krucho, bo wi?kszo?? ludzi nie zna angielskiego.

Pieni?dze najlepiej trzyma? w kilku miejscach, co uchroni nas przed kradzie?? ca?ej gotówki. Najlepiej w kieszeni 30-60 tysi?cy (w banknotach 1000, 2000, 5000, 10000), reszta dobrze schowana. Warto mie? w kieszeni troch? bilonu (100, 200). Wygodnie si? nimi p?aci za drobnostki.

Jak si? dosta?

Skorzysta?em z us?ug linii lotniczych KLM i za bilet zap?aci?em 650 dolarów (bilet w obydwie strony). Lot jest do?? m?cz?cy, bo najpierw leci si? z Warszawy do Amsterdamu, a tam przesiadka i z Amsterdamu do Dar es-Salaam z mi?dzyl?dowaniem w Kilimand?aro. Odradzam latanie liniami arabskimi, gdy? s? one pono? (!) ma?o wiarygodne. Wylot z Warszawy jest o 6.55 (odprawa o 6.00). W Amsterdamie jeste?my o 9.35, godzina czekania i lecimy dalej. W Dar es-Salaam by?em o pó?nocy (czasu tanza?skiego). Lot jest nu??cy, a poza tym odradzam spo?ywanie posi?ków na pok?adzie samolotu, gdy? mog? one spowodowa? biegunk?. Najlepiej po prostu przespa? lot. Linie KLM pozwalaj? na zabranie baga?u podstawowego 20 kg i podr?cznego 5 kg. W baga?u podr?cznym nie mo?na mie? ?adnych no?y itp. Warto wszystkie metalowe rzeczy zostawi? w baga?u podstawowym, co pozwoli nam na bezstresowe przekraczanie przej?? na lotniskach. W Dar es-Salaam, zdziwi nas sporo policji i wojska na lotnisku. Mo?emy by? nagabywani o ?apówk?, nale?y delikatnie odmówi?. Przy lotnisku rzuc? si? na nas taksówkarze. Mo?na skorzysta? z ich us?ug, ale przed wej?ciem do pojazdu z góry ustali? tras? i op?at? za przejazd.

Po wyl?dowaniu

Najpierw sprawdzana jest ?ó?ta ksi??eczka szczepie?, potem nale?y i?? do okienka za?atwi? wiz? (okienko pod ?cian?). Na pok?adzie samolotu otrzymujemy blankiety do wypisania. W okienku podajemy paszport, blankiety i uiszczamy op?at? 20 USD za wiz? na trzy miesi?ce (tylko nowe banknoty - du?e). Jako cel wizyty podawa? zawsze turystyk?, bo inaczej mog? od nas zarz?dza? op?aty za "business visa" (200 USD). Trzeba poda? tak?e, gdzie si? zatrzymamy. W tym wypadku mo?na poda? adres parafii prowadzonej przez salwatoria?skiego ksi?dza Mieczys?awa Kijaczka: KANISA LA MT.MAURUS, KURASINI SLP 50095 DAR ES SALAAM. Podczas za?atwiania wizy nale?y bacznie obserwowa?, czy kto? nie zamierza "zaopiekowa?" si? naszym baga?em.

Z lotniska do centrum dojedziemy autobusikiem o nazwie DALA DALA. Op?ata u kierowcy (oko?o 1000 szylingów).

Poniewa? mój pobyt w Tanzanii mia? charakter turystyczno-pracowniczy, nocowa?em wi?c g?ównie w misjach salwatoria?skich, z którymi nawi?za?em kontakt przed wyjazdem. I tak, zatrzymywa?em si? w parafiach prowadzonych przez polskich ksi??y. Nale?y pami?ta?, ?eby nie nadu?ywa? ich go?cinno?ci, bo ksi??a s? zaj?ci swoimi codziennymi obowi?zkami.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Afryka dla pocz?tkuj?cych - Pó?nocna Tanzania i Zanzibar 2005 Droga przez malari? Afryka Wschodnia   Pozostałe...
Tego autora: Masajowie S?ownik suahili

Opracowanie: Robert Gordon
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-02-18