Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Birma - Ba?? Kiplinga i Orwella
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku


Kiedy jecha?

W pierwszym wolnym momencie! Ale je?li planujesz wyjazd do Birmy od dawna to najlepiej wybra? si? mi?dzy listopadem a lutym (ma?o opadów, upa? do zniesienia). Nale?y omija? sierpie? (rocznica niepodleg?o?ciowego powstania) - tury?ci nie s? wtedy mile widziani.

Malaria

Jest, ale o ile zastosuje si? autan lub cokolwiek innego odganiaj?cego komary, a po zmroku d?ugie nogawki i r?kawy to jest szansa prze?ycia. Podobno komary miastowe malarii nie roznosz?, ale kto je tam wie. Je?li jedzie si? na krótko to mo?na rozwa?y? branie leków (z regu?y trzeba zacz?? ok. 2 tyg. przed wyjazdem). Przy d?u?szej wyprawie (ponad 4 miesi?ce) skutki uboczne mog? by? gorsze od samej malarii.

Inne

Giardia, lambria, ameby, w??e, pijawki i sprzedawcy pami?tek mog? przyprawi? o zawa?, ale nie dajcie si? zwariowa?. Tam te? ?yj? ludzie! Myjcie owoce i r?ce przed jedzeniem (w miar? mo?liwo?ci gotowanym) i pami?tajcie: je?li w knajpie jedz? inni biali to znak, ?e tu nie truj? (zbytnio). Jest to niezwyk?y fenomen - ?e w ka?dym mie?cie da si? znale?? takie miejsce gdzie sto?uj? si? wy??cznie biali. Amatorom prawdziwie lokalnej kuchni polecam uliczne restauracje (kuchenka, gar, dwa stoliki i cztery talerze). Maj? niepowtarzalny klimat i s? doskona?ym punktem obserwacyjnym zwyk?ego ?ycia. Ale pierwszy tydzie? pobytu lepiej po?wi?ci? na aklimatyzacj? kulinarn? i nie eksperymentowa?.

Apteczka

Pami?taj?c, ?e surowic? na uk?szenia w??y trzeba przechowywa? w lodówce oraz ?e wi?kszo?? leków ?le znosi temperatury i wstrz?sy swoj? apteczk? ograniczam do minimum: Witaminy (po jednej na dzie?), apap (lub cokolwiek innego przeciwbólowego), salotannal (przeciwbiegunkowy, w tej roli dobre s? te? banany), banda? elastyczny (to ju? powoli ten wiek!), gaza opatrunkowa, plastry (ró?nej wielko?ci), krople do oczu, krem z filtrem (du?ym!), bepanten (na oparzenia s?oneczne), sól fizjologiczna (na skaleczenia, drobne uk?szenia), clotrimazolum (na grzybki, mo?na zast?pi? cytryn? - ale nie zawsze!). Je?li kto? jest uczuleniowcem to warto zabra? wapno. I oczywi?cie co? na przezi?bienie - bo najcz?stsz? chorob? na jak? zapadaj? podró?nicy jest katar i stan zapalny gard?a (ach ta klimatyzacja!)

Co zabra?

Ma?o! A jeszcze lepiej - mniej! Je?li mo?esz wydawa? w granicach 4-5$ dolarów za pokój dwuosobowy to moskitiera, ?piwór, karimata i latarka s? zb?dne. Ch?odno jest tylko w górach (pó?nocne rejony Birmy, ale w hotelach daj? koce), w po?udniowych stronach do przykrycia wystarczy pareo.

Mój zestaw ubra? na 3 miesi?ce

Spodnie d?ugie i krótkie, 3 bluzki z krótkim r?kawem + bluza cieplejsza (na pó?noc), pareo, bielizna, skarpetki, kapelusz od s?o?ca, apaszka (wielorakiego zastosowania). Tym razem polar i anorak zosta?y w Bangkoku (w hotelach mo?na za niewielk? op?at? zostawi? baga? na kilka tygodni). W trakcie podró?y mo?na tak?e dokupi? ubrania, które w Tajlandii s? du?o ta?sze i ?adniejsze ni? w Polsce! (Wróci?am z sze?cioma sukienkami!)

Pieni?dze (po raz drugi)

Pieni?dze na bie??ce op?aty mo?na trzyma? w torebce na wierzchu, natomiast paszport, bilet, karty kredytowe, dolary na reszt? podró?y warto w?o?y? do specjalnej wodoszczelnej torebki, któr? nosi si? pod ubraniem. Ja testowa?am model firmy "Tatanka" - nie przemók? mimo kilkugodzinnej k?pieli w rzece!

Fotografowanie

Bywa, ?e nasz model nie ma ochoty na zdj?cie - warto to uszanowa? i nie pcha? si? z obiektywem na si??. Z takich zdj?? i tak nic nie wychodzi. Coraz cz??ciej zdarza si? tak?e, ?e fotografowany cz?owiek prosi o pieni?dze - w niczym nie umniejsza to warto?ci zdj?cia (niektórzy wci?? traktuj? je jako "komercyjne" a zatem nieautentyczne, co jest bzdur?). Dla tamtejszych ludzi jest to jedna z niewielu dost?pnych im form korzystania z rozwoju turystyki w ich kraju, warto zatem, mie? pod r?k? drobne na takie op?aty. Cz?sto nie chodzi wszak o sumy tylko o gest ?yczliwo?ci z naszej strony.

I na koniec

Najtrudniej jest podj?? decyzj? o wyprawie - potem wszystko si? jako? samo uk?ada... Wi?c je?li naprawd? chcesz jecha?, to spakuj plecak i ruszaj w ?wiat spe?nia? swoje marzenia! Tego, co prze?yjesz nikt nigdy ci nie odbierze!


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Tej autorki: Irlandia - podró? do krainy deszczowców Chiny zim? Laos - wyzwanie i przygoda   Pozostałe...

Opracowanie: Anna Olej

Autorka zaprasza na stronę: http://www.travelphoto.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-07-29