Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Birma - Ba?? Kiplinga i Orwella
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku


Inle Lake

Bright hotel 5$ (dwójka), mo?na si? targowa? do 2$ za osob?, wst?p na Inle 3$, canoe 2-3h ok. - 400 K, ?ódka motorowa 1500K (za ?ód?). Malownicza okolica oraz pi?kne jezioro warte s? zobaczenia - zw?aszcza podczas kilkugodzinnej wyprawy ?odzi?. Dla znu?onych zabytkami polecam Pancake Kingdom - tak pysznych nale?ników z truskawkami (w styczniu!) nie znajdziecie nigdzie! Na ?cianie pozostawi?y?my banknot 100 z? (bez z?udze?, ten z Wary?skim) na pami?tk?. To bodaj jedyny polski ?lad w okolicy!

Uwaga: Dawno, dawno temu (czyli jakie? 5-6 lat wstecz) jezioro Inle s?yn??o z malowniczego targu na wodzie, który odbywa? si? co pi?? dni. Wci?? jest on reklamowany jako jeden z najwi?kszych i najbardziej autentycznych w Azji. Tymczasem tego targu ju? nie ma!!! Nadmiar turystów wypar? ?odzie z pomidorami i plackami. Na wodzie jest mo?e pi?? "autentycznych" straganów i oko?o pi??dziesi?t ?odzi z pami?tkami. Na l?dzie proporcje podobne. Do tego ceny pami?tek s? tutaj trzy razy dro?sze ni? w Paganie.

Pagan

Do wyboru jest Mandalay-Pagan poci?g nocny - 9$ lub autobus - 650K (wyjazd z Mandalay 8pm, na miejscu w Paganie 3am). Najpierw autobus staje na posterunku przed Paganem (tu trzeba kupi? bilet wst?pu do Paganu - 10$, gdzie wpisane jest twoje imi?, nazwisko i numer paszportu), a nast?pnie posterunkowy pyta o wybrany hotel. Autobus zawozi nasze zw?oki do hotelu i kierowca nie ruszy dalej, dopóki nie upewni si?, ?e mamy nocleg. O ?wi?tyniach pisz? wszystkie przewodniki, zatem ogranicz? si? jedynie do uzupe?nie?.

Zacz??y?my od Pan Cherry Guest House (6$ dwójka ze ?niadaniem), ale du?o milej jest w New Park Hotel lub New Heaven (5$ pokój z klimatyzacj?). Natomiast w Nyaung U (czyli miejscowo?ci nale??cej do Paganu) jest Thante Bakery & Cofee Shop (obok Thante Hotel). S? tu takie atrakcje jak: ciastka (20K), lody (30K za kulk?) i doskona?e owocowe oraz mleczne szejki (w obcym narzeczu: shake) za 100K. Tego nie wolno przegapi?! Ponadto Pagan to doskona?e miejsce do zakupów pami?tek - króluj? wyroby z laki (doskona?ej jako?ci). Warto troch? poogl?da? zanim zacznie si? zakupy. Ceny s? podawane w USD i Kyat - ?atwiej jest targowa? si? w kyatach bo mo?na uzyska? wi?ksze zni?ki. Bryczka 800K za ca?y dzie?, wynajem rowerów 200K za dzie? (koniecznie trzeba si? upewni?, czy s? hamulce!).


Mandalay

Autobus (nocny ekspress) Rangun-Mandalay 2000K. Riksza 500K (ca?y dzie? jazdy po mie?cie), taksówka 3000K. Noclegi najtaniej oferuj? ET Guest Huse, Royal Guest House 5$ (dwójka), AD 1 - 4$ (dwójka bez ?niadania). Z Mandalay mo?na zamówi? rozmow? z Polsk? z Centrum Telekomunikacji (czas oczekiwania od 30 min do 2 godzin). Koszt po??czenia 300K za 3 minuty, potem automatycznie rozmowa jest roz??czona i mo?na zamówi? kolejn?... Po??czenie z hotelu - ok. 4$ za minut?. Na dworzec autobusowy trzeba wzi?? taksówk? bo jest ok. 20 km za miastem, a po 5pm w Mandalay nie ma komunikacji miejskiej (!).

Zabytkowy Fort jest beznadziejny (tak twierdz? ci, którzy zap?acili 5$ za wst?p), widok z wzgórza Mandalay pozosta? dla mnie nie odkryty (3$). Kuthodaw Paya o siódmej rano oferuje szans? na wst?p bez p?acenia 3$, za? Shwenandaw Kyaung (tradycyjny drewniany klasztor) to wydatek kolejnych 3$. Stare miasta wokó? Mandalay (tak naprawd? to one s? tutaj najbardziej godne uwagi) - kosztuj? dodatkowe USD. Mi?ym wyj?tkiem jest Amarapura z pi?knymi ?wi?tyniami oraz malowniczym drewnianym mostem U Bein. Autobus nr 8 Mandalay-Amarapura kosztuje 15K.

Przyk?adowe ceny w Birmie

Woda (1l) - 40K, arbuz - 200K, ciastko (typu dro?d?owe) - 80K, wino 600K (butelka), obiad 200-400K (najcz?stsze danie to chicken&noodles, rice&vegetables etc), tampura vegetables (warzywa zapiekane w cie?cie) 150K. Do posi?ku w knajpkach jest dodawana bezp?atnie zielona herbata.

Pami?tki

Fajka opiumowa z metalu -5$, marionetka teatralna - 3$, rze?biony stolik z drewna 7$, talerz z laki 1$, 3 puzderka z laki 1$, drewniana ma?a rze?ba 2$, bluzka z r?cznie tkanego materia?u 2$. Dziennie wydawa?y?my oko?o 5-6$ na osob? (hotele s? dro?sze, ale jedzenie ta?sze). Jest to wariant minimum - na wst?py wyda?y?my po 22$, na noclegi po 41$, na ?ycie po 70$ (na trzy tygodnie).


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Tej autorki: Irlandia - podró? do krainy deszczowców Chiny zim? Laos - wyzwanie i przygoda   Pozostałe...

Opracowanie: Anna Olej

Autorka zaprasza na stronę: http://www.travelphoto.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-07-29