Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Irlandia - podró? do krainy deszczowców
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku


Przydatne adresy

Ambasada Irlandii
Ul. Huma?ska 10, Warszawa 00-789
tel. 22/49-66-33, fax 22/49-84-31

Ambasada Polska
5 Ailesbury Rd, Dublin 4
28-30-855, fax. 26-98-309

Irlandia w internecie

www.ireland.travel.ie - strona dotycz?ca turystyki w Irlandii
www.hostels-ireland.com - strona internetowa irlandzkich hosteli
www.buseireann.ie - strona po??cze? autobusowych
www.railtours.ie - strona po??cze? kolejowych
www.visitdublin.com - strona Dublin Touris Centre
www.jobfinder.ie - strona o mo?liwo?ciach pracy na wyspie
www.wow.ie - aktualno?ci o tym co dzieje si? w Dublinie
www.doras.ie - wypo?yczalnie samochodów


Przewodniki

Biblia globtroterów - Lonley Planet - rozpisuje si? ze szczegó?ami i mapkami, dobra na d?u?szy pobyt lub bardzo szczegó?owe zwiedzanie. Dla mnie prawdziw? zmor? w czytaniu przewodników o krajach których nie znam stanowi? nieustaj?ce peany zachwytu nad tym co warto zobaczy? typu: "najlepiej zachowane", "najciekawsze z okresu" lub przynajmniej "jedyne w swoim rodzaju". Dobry przewodnik "obrazkowy" wyda?o Widza i ?ycie: dzi?ki wielu zdj?ciom udaje si? dok?adniej przewidzie?, co chcia?oby si? zobaczy? - bo na wszystko po prostu nie starcza czasu. W ambasadzie Irlandii mo?na bezp?atnie otrzyma? "Ireland - live a different life" - bezp?atn? broszur? wydawana przez Irish Tourist Board, gdzie zamieszczono bardzo wiele przydatnych adresów, informacji i przyk?adowych tras zwiedzania. Warto przejrze? przed wyjazdem.

Lektury do poduszki i na deszcz

W kraju gdzie pada cz?sto (na zachodnim wybrze?u przez 270 dni w roku) - o ile nie sp?dza si? wieczorów w pubie - warto co nieco poczyta?:
Dziennik Irlandzki - Heinrich Böll (lektura obowi?zkowa!)
Za dziesi?t? fal?. Ksi?ga legend irlandzkich. - Marie Heaney
Mitologia Celtów - Jerzy G?sowski
Symbolika krzy?y celtyckich - D. Bryce
Irlandzki tancerz. Wybór wierszy irlandzkich - t?umaczenie Ernesta Brylla i Ma?gorzaty Goraj.
Ze ?wiata Celtów - M. Dillon, N.K. Chadwick


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Irlandia Rowerem po Irlandii Rowerem po Irlandii   Pozostałe...
Tej autorki: Chiny zim? Laos - wyzwanie i przygoda Etiopia - powrót do raju   Pozostałe...

Opracowanie: Anna Olej

Autorka zaprasza na stronę: http://www.travelphoto.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-09-28