Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Pod syberyjskim s?o?cem
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Nad Bajka?em warto spróbowa? omula. Najlepiej uczyni? to w Listwiance lub Chu?yrze, gdzie mo?na skosztowa? pysznych, w?dzonych i co najwa?niejsze ?wie?ych - ju? za 15 rubli.

Narodowe danie buriackie to pozy - co? w rodzaju pikantnego mi?sa w cie?cie. Rzecz bardzo smakowita, tania (25 rubli), a ?e to mi?so to zaspokaja g?ód na d?u?ej.

Noclegi

Prawie ca?y czas spali?my pod namiotami. W U?an-Ude nocowali?my w hotelu "Z?oty K?os" przy ul. Swierd?owa tu? obok bazaru. By?o nas siedmiu, pi?? osób zap?aci?o po 120 rubli, natomiast dwie pozosta?e dogada?y si? z recepcjonistk?, ?e ju? o 5 wychodz? i prze?pi? si? na ziemi, a z tego co wiem, i to spali na ?ó?kach, tak?e kombinowanie wskazane. Dzi?ki temu odpad? problem registracji, jako ?e poprosili?my pani? o wbicie nam jej na okres naszego ca?ego pobytu.

Odradzam zdecydowanie liczy? na nocleg w Domu Towarzystwa Kultury Polskiej. To zapuszczony budynek i nikogo pod wskazanym adresem nie zastali?my. Spanie gdzie? na dziko w tym miejscu te? nie wydaje si? najlepsz? opcj?. Pl?taj? si? tam pijani ludzie, znajom? ekip? zaatakowa?a grupa t?gich Rosjan z dr?gami.

Radz? równie? uwa?a? podczas noclegu w Sliudiance. Najbezpieczniej oddali? si? od pla?y przy centrum, gdzie przewija si? sporo podejrzanych typów z pobliskiej dyskoteki pod go?ym niebem i rozbi? namiot nieco dalej. Dogodne warunki do spania zastaniemy te? na samym dworcu w poczekalni - jest cicho i spokojnie.

Nasz samolot startowa? z Irkucka w godzinach rannych, dlatego na lotnisku zjawili?my si? ju? wieczorem dnia poprzedniego. Poczekalnia to idealne miejsce dla nocnego odpoczynku. Wygodne sofy i ca?kowity spokój pozwoli?y nam przespa? noc w zupe?nie komfortowych warunkach. To dobry wariant dla tych, którzy nie chc? p?aci? za hotel. Lotnisko znajduje si? w samym mie?cie, nie jak to zwykle bywa w polu. Z kolei noc na dworcu kolejowym w Irkucku nie nale?y do przyjemno?ci - ca?y czas sporo ludzi, co chwil? zmywaj? pod?og?, nie da si? spa?.

Telefon, internet

Znalezienie kafejki internetowej w Moskwie graniczy z cudem. Jedyna jak? spotka?em (!) znajdowa?a si? w budynku Dworca Jaros?awskiego.

W Irkucku polecam internet na ul. Suche Batora przy ul. Marksa, w której wszystko dzia?a bez zastrze?e? i jest du?o ta?sza w porównaniu z t? na Lenina 19 (60 rubli/h).

W Sliudiance z internetu nie skorzystamy.

W U?an-Ude kafejka znajduje si? przy poczcie g?ównej na rynku (35 rubli/h), mo?na tam te? skserowa? dokumenty, je?li kto? jeszcze do tej pory tego nie zrobi?.

Mo?na zatelefonowa? z Moskwy, Irkucka, U?an-Ude, Sliudianki. Rozmowa ze Sliudianki kosztuje np. 17.6 rubli/min (przy dworcu autobusowym), z tym ?e minimalny czas rozmowy wynosi 3 minuty.

Telefonia komórkowa

Komórki w sieci Era, Heyah, Plus pad?y za Krasnojarskiem. Zasi?g w okolicach Irkucka, U?an-Ude mieli jedynie posiadacze komórek w sieci Idea.

Pogoda

Ca?y czas towarzyszy?y nam doskona?e warunki atmosferyczne. Deszcz pada? w zasadzie jedynie przelotnie w Sajanach. Dniem temperatura dochodzi?a momentami do trzydziestu kilku stopni, w nocy za? cz?sto spada?a do niemal?e zera. Ostatniego dnia w Sajanach by?o zupe?nie bia?o - spad?o sporo ?niegu. Trzeba by? przygotowanym na du?e wahania temperatur. Zaraz po zachodzie s?o?ca zak?adali?my na siebie kurtki, czapki, r?kawiczki...

Sprz?t turystyczny

Na ul. Marksa 12 w Irkucku znajduje si? sklep turystyczny, któremu zaopatrzenia mo?e pozazdro?ci? niejeden sklep tego typu w Polsce. Ma?a butla gazu karimmora - 150 rubli.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Azja - relacja Autostopem przez Rosj? Bajka? i okolice   Pozostałe...
Tego autora: 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek W maju u Hucu?ów

Tekst: Andrzej Muszy?ski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-07-18