Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Zobaczy? Everest
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Kocham góry, ich majestat i surow? urod?. Jeszcze w czasach studenckich podczas kolejnych wakacji przew?drowa?em z plecakiem wszystkie odcinki g?ównego szlaku naszych gór: od Stogu Izerskiego do Halicza. Potem przysz?a kolej na legendarne Kilimand?aro. Wreszcie zapragn??em zobaczy? najwy?sz? gór? ?wiata. By? koniec pa?dziernika - pocz?tek sezonu turystycznego w Himalajach - gdy znalaz?em si? w Katmandu.

Tragarz na szlaku
Kraina le??ca w Himalajach na po?udnie od Everestu nazywa si? Solu Khumbu. Tereny te zamieszkuj? s?ynni ludzie gór - Szerpowie. Z cywilizowanego ?wiata, ze stolicy Nepalu prowadzi w tamte strony jedna tylko wysokogórska szosa, zbudowana z pomoc? Chi?czyków i Szwajcarów, okresami w kilku miejscach nieprzejezdna ze wzgl?du na osuwaj?ce si? kamienne lawiny i osypiska ziemi. Ko?czy si? w wiosce Jiri, do której mo?na dotrze? autobusem lub ci??arówk? - w zale?no?ci od stanu drogi. Ale dalej mo?na porusza? si? tylko pieszo...

Agencje turystyczne z Katmandu organizuj? dla zagranicznych go?ci grupowe wyprawy do Solu Khumbu. Odleg?o?? dziel?c? Jiri od stóp Everestu pokonuj? one zazwyczaj w ci?gu 14 dni, przy czym ekwipunek i baga? turystów niesiony jest przez nepalskich tragarzy. Koszt uczestnictwa w takiej wyprawie wynosi oko?o 50 dolarów za ka?dy dzie? w?drówki. Maj?c troch? szcz??cia i nieco wi?cej pieni?dzy, mo?na skróci? t? wycieczk? o 6 dni, lec?c ma?ym samolotem na l?dowisko w Lukli, znajduj?ce si? na górskim p?askowy?u zawieszonym ponad przepa?ci?, mniej wi?cej w po?owie trasy.

A co pozostaje komu? z cienkim portfelem, kto w dodatku pojawi? si? tu samotnie? Zaopatrzony w map? i dobry przewodnik "Lonely Planet" decyduj? si? wyruszy? z Jiri samodzielnie. Z tre?ci ksi??ki wynika, ?e codziennie czeka mnie 6 do 8 godzin w?drówki zboczami zielonych wzgórz, pracowita wspinaczka zakosami na grzbiety i prze??cze, a potem strome zej?cia do mostków wisz?cych na stalowych linach nad rzekami, na dnie dolin. I znów ostro pod gór?...

Trasa wiod?ca pod Everest prowadzi w gór? w?wozu górskiej rzeki Dudh Kosi. Tyle ?e, aby dotrze? w rejon dolnego biegu tej rzeki, trzeba przej?? w poprzek kilka innych, g??bokich himalajskich dolin. Autor mojego przewodnika skrupulatnie obliczy?, ?e suma podej?? na trasie z Jiri na turni? Kala Pattar, sk?d jest najlepszy widok na najwy?sz? gór? ?wiata, przekracza 9000 metrów, a wi?c wysoko?? samego Everestu...

 1 2 3 
Następna strona


O tych krajach: Zobaczy? Nepal Nepalska przygoda Twarze Nepalu   Pozostałe...
Tego autora: Pist? do Timbuktu Na wyspach Pacyfiku...

Opracowanie: Wojciech D?browski

Autor zaprasza na stronę: http://www.kontynenty.net/s3plpodr.htm
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1998-04-07