Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Kilimand?aro
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

KOSZTORYS

(ceny podano zgodnie ze stanem z wrze?nia 1996)

Wydatki z?otówkowe:

- ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie od nieszcz??liwych wypadków * - 20 z?;
- zakup Lariamu (tabletki przeciw malarii)* - 90 z? (jedno opakowanie Lariamu zawieraj?ce 8 tabletek kosztuje 180 z?; dawka ta wystarcza na dwutygodniowy wyjazd dwóch osób);
- przejazd do najbli?szego punktu SANEPID, wykonuj?cego zastrzyki przeciw ?ó?tej febrze* - koszt uzale?niony od miejsca zamieszkania.

* Wszystkie podane wy?ej wydatki z?otówkowe s? dobrowolne, acz zalecane.

Wydatki dolarowe:

- bilet lotniczy - 920 USD;
- trekking na Kilimand?aro* (organizacja trekkingu zlecona agencji turystycznej w Nairobi) - 550 USD;
- wycieczka do rezerwatu Masai Mara* (organizacja wyjazdu zlecona agencji turystycznej w Nairobi) - 140 USD;
- pobyt w Nairobi*: noclegi (Miss Roche Campsite) - 20 USD (5 noclegów za 4 USD ka?dy), wy?ywienie - 28 USD (5.5 dnia x 5 USD dziennie), przejazdy z/na lotnisko - 32 USD (dwa przejazdy po 16 USD ka?dy), inne wydatki ** - 20 USD - 100 USD;
- wiza kenijska - 30 USD;
- wiza tanza?ska - 20 USD;
- napiwki (dla przewodnika i tragarza) - 20 USD;
- op?ata lotniskowa w Nairobi - 20 USD.

RAZEM: 1800 USD

* Koszty wy?ywienia, zakwaterowania, przejazdów, a tak?e wszystkich innych wydatków niezb?dnych w czasie trekkingu na Kilimand?aro oraz podró?y do rezerwatu Masai Mara (od opuszczenia Nairobi do powrotu) s? wliczone w koszty organizacji wymienionych wycieczek.
** Powy?szy kosztorys przewiduje przeznaczenie ograniczonej kwoty na inne wydatki (taxi matatu, pocztówki, pami?tki). Wskazane zatem mo?e by? posiadanie pewnej rezerwy gotówkowej.

PLAN WYJAZDU

Dzie? 1. Godz. 15.15 - wylot z Warszawy (Ok?cie) samolotem linii lotniczych Lot (lot nr LO 335B). Godz. 17.30 - przylot do Pary?a (Charles de Gaulle). Godz. 23.20 - wylot z Pary?a samolotem linii lotniczych Air France (AF 476 T).

Dzie? 2. Godz. 7.30 - przylot do Nairobi (Kenyatta International Airport). Dope?nienie formalno?ci wizowych. Przejazd taksówk? na kemping Miss Roche Campsite (Third Parklands Avenue). Zakwaterowanie. Przejazd taxi matatu do centrum miasta (Lathema Road). Zlecenie agencji turystycznej Maggie Tourist Services (Kimathi Street, Corner House) organizacji trekkingu na Kilimand?aro oraz rezerwacja terminu wycieczki do rezerwatu Masai Mara. Przekazanie pracownikowi agencji paszportu w celu dope?nienia tanza?skich formalno?ci wizowych.

Dzie? 3. Odbiór paszportu. Potwierdzenie biletów powrotnych w biurze linii Air France (Mama Ngina Street, International House). Zwiedzanie centrum miasta. Przygotowanie do wyjazdu na trekking.

Dzie? 4. Godz. 7.30 - wyjazd z Nairobi. Godz. 12.00 - przekroczenie granicy kenijsko-tanza?skiej w Namanga. Godz. 16.00 - przyjazd do Arushy.

Dzie? 5. Godz. 8.00 - wyjazd z Arushy. Godz. 13.00 - wej?cie na teren Kilimanjaro National Park przez Marangu Gate (1980 m n.p.m.). Trekking szlakiem g?ównym do Mandara Hut (2700 m n. p. m.) - oko?o 3 godziny.

Dzie? 6. Trekking z Mandara Hut do Horombo Hut (3700 m n.p.m.) - oko?o 6 godzin. Plan trekkingu przewiduje wybór drogi prowadz?cej przez krater Maundi - jest to wprawdzie szlak o oko?o pó? godziny d?u?szy od g?ównego, lecz efektowniejszy.

Dzie? 7. Trekking z Horombo Hut do Kibo Hut (4750 m n.p.m.) - oko?o 6 godzin.

Dzie? 8. Godz. 0.30 - wymarsz z Kibo Hut. Godz. 5.30 - osi?gni?cie dolnej kraw?dzi krateru Kilimand?aro (Gillman's Point - 5685 m n.p.m.). Godz. 7.00 - wej?cie na wierzcho?ek g?ówny - Uhuru Peak (5895 m n.p.m.). Godz. 11.00 - powrót do Kibo Hut. Odpoczynek. Godz. 16.00 - zej?cie do Horombo Hut.

Dzie? 9. Zej?cie do Mandara Hut, a stamt?d szlakiem le?nym (równoleg?ym do g?ównego) do Marangu Gate. Powrót do Arushy.

Dzie? 10. Godz. 8.00 - wyjazd z Arushy. Godz. 12.00 - przekroczenie granicy tanza?sko-kenijskiej w Namanga. Godz. 16.00 - przyjazd do Nairobi.

Dzie? 11. Potwierdzenie w agencji Maggie Tourist Services zamiaru wyjazdu do rezerwatu Masai Mara. Zwiedzanie centrum Nairobi. Przygotowanie do wyjazdu do Masai Mara.

Dzie? 12. Godz. 9.00 - wyjazd z Nairobi. Godz. 14.00 - obiad i odpoczynek w miejscowo?ci Narok. Godz. 16.00 - przyjazd do rezerwatu Masai Mara. Zakwaterowanie. Safari od 17.00 do 19.00.

Dzie? 13. Safari.

Dzie? 14. Safari od 6.00 do 8.00. Godz. 9.00 - wyjazd z Masai Mara. Godz. 16.00 - przyjazd do Nairobi.

Dzie? 15. Zwiedzanie miasta. Zakupy. Przygotowanie do powrotu do Polski. Wykwaterowanie. Godz. 23.00 - wylot z Nairobi samolotem linii Air France (AF 481 T).

Dzie? 16. Godz. 6.45 - przylot do Pary?a. Godz. 9.45 - wylot z Pary?a samolotem linii Air France (AF 1910 T). Godz. 11.55 - przylot do Warszawy.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Afryka dla pocz?tkuj?cych - Pó?nocna Tanzania i Zanzibar 2005 Droga przez malari? Afryka Wschodnia   Pozostałe...
Tego autora: Antarktyda. Dziennik podró?y Trekking do bazy pod Everestem Góra Ko?ciuszki   Pozostałe...

Opracowanie: Jakub Terakowski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-08-01