Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Go?cie Allaha
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Sklepienie meczetu. Shiraz
Przera?enie Bogdana by?o ogromne, ale Allah widocznie nad nim czuwa?, bo na dworcu spotka? mnie i moj? ?on?. Có? by?o robi?, gdy wysz?o na jaw, jakie zamiary ma Pers. Nagle Bogdan sta? si? naszym odnalezionym kuzynem, który koniecznie musi wraca? do domu, bo mama czeka i chory dziadek chce widzie? wnuka. Co prawda Pers si? burzy?, ale nasze "nied?wiadki" by?y tak przekonuj?ce, ?e odpu?ci?, a my z nowym znajomym udali?my si? na parsi-col? i ju? wspólnie, bez Ira?czyka, zwiedzili?my bazar.

Na dachu meczetu. Kaszan
Bardzo pomocna okaza?a si? znajomo?? farshi przez moj? ?on?, Ag?. Gdyby nie jej wywody, facet narobi?by Bogdanowi k?opotów. Kilka razy nawet próbowa? ci?gn?? go za r?ce. Na szcz??cie my tak?e byli?my wytrwali. Zatem ostro?nie z zaproszeniami Ira?czyków, bo bez j?zyka cz?owiek staje si? potulny jak baranek i sam mo?e da? si? wyprowadzi? na manowce.

Zaratustria?ska ?wi?tynia ognia. Isfahan
Bohaterem trzeciej przygody równie? jestem ja. Miejsce: ruchliwa ulica w Teheranie, w centrum. Idziemy sobie z ?on?, wcinamy ciacha, s?o?ce pra?y, ale s?odycz ciastek wprowadzi?a nas w b?ogostan. Wtem podbiega do nas jaki? dobrze ubrany ma?olat i zaczyna si? drze?. Gdy prze?kn?li?my, okaza?o si?, ?e m?ody cz?owiek to persona z policji obyczajowej. Ci??ka sprawa. Ze stra?nikami rewolucji nie ma ?artów.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Z Teheranu do Afganistanu Podpatrywanie Bliskiego Wschodu Notatki z Iranu   Pozostałe...

Opracowanie: Marek Zakrzewski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1998-02-15