Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Australia
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

McKenzie Lake, Fraser Island w Queensland.  Australia, stycze? 2004. Na zdj?ciu najwi?ksza wyspa piaskowa na ?wiecie, z olbrzymim s?odkowodnym jeziorem. Miejsce fascynuj?ce, dobrze znane w Australii. Woda w jeziorze jest krystalicznie czysta, latem ciep?a jak w wannie.  Po wyspie mo?na podró?owa? tylko samochodem z nap?dem na cztery ko?a, nie ma tu utwardzonych dróg, tylko piaskowe.

McKenzie Lake, Fraser Island w Queensland. Australia, stycze? 2004. Na zdj?ciu najwi?ksza wyspa piaskowa na ?wiecie, z olbrzymim s?odkowodnym jeziorem. Miejsce fascynuj?ce, dobrze znane w Australii. Woda w jeziorze jest krystalicznie czysta, latem ciep?a jak w wannie. Po wyspie mo?na podró?owa? tylko samochodem z nap?dem na cztery ko?a, nie ma tu utwardzonych dróg, tylko piaskowe.

Fraser Island w Queensland. Australia, stycze? 2004. Postój na pla?y. Wracaj?c na prom nie zd??yli?my przed przyp?ywem oceanu. Woda w czasie wysokiego stanu podnosi si? nawet do 2 metrów i pla?e w niektórych miejscach s? nieprzejezdne. To w?a?nie nas spotka?o - zostali?my uwi?zieni na krótkim odcinku drogi bez mo?liwo?ci przejazdu do przodu i do ty?u, na oko?o 4 godziny, w upale 35 stopni. To by?o kolejne, ekscytuj?ce prze?ycie dla naszej rodziny z Polski.

Fraser Island w Queensland. Australia, stycze? 2004. Postój na pla?y. Wracaj?c na prom nie zd??yli?my przed przyp?ywem oceanu. Woda w czasie wysokiego stanu podnosi si? nawet do 2 metrów i pla?e w niektórych miejscach s? nieprzejezdne. To w?a?nie nas spotka?o - zostali?my uwi?zieni na krótkim odcinku drogi bez mo?liwo?ci przejazdu do przodu i do ty?u, na oko?o 4 godziny, w upale 35 stopni. To by?o kolejne, ekscytuj?ce prze?ycie dla naszej rodziny z Polski.

Port Arthur, Tasmania. Australia, kwiecie? 2005. Wybrze?a Tasmanii, najmniejszego stanu Australii. Jest to przepi?kne miejsce do robienia zdj??, jeszcze bardzo dzikie, bez przemys?u, z klimatem zbli?onym do polskiego.

Port Arthur, Tasmania. Australia, kwiecie? 2005. Wybrze?a Tasmanii, najmniejszego stanu Australii. Jest to przepi?kne miejsce do robienia zdj??, jeszcze bardzo dzikie, bez przemys?u, z klimatem zbli?onym do polskiego.

 1 2 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Melbourne i okolice Jesie? w Granitowej Krainie Przez Australi? do Góry Ko?ciuszki   Pozostałe...

Zdj?cia: W?odek Wilanowski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa zdjęcia.
Wszystkie zdjęcia i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-08-22